Testa din ordförståelse (Kviss #59)

Vet du vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss