Allt tätare kommer rapporter om datorer som efter att ha drabbats av ett virus bara kan låsas upp om ägaren betalar en lösensumma. Det datorn har infekterats av kallas utpressningsvirus eller utpressningsprogram.

I fackspråket har det länge talats om ransomware, ett program som utan ägarens godkännande installeras på en dator och gör den obrukbar. För att datorn ska låsas upp krävs ägaren på en lösensumma. I takt med att fenomenet blivit allt vanligare i Sverige har det allt oftare börjat omtalas som utpressningsprogram eller utpressningsvirus.

Nyligen rapporterade Dagens Nyheter om hur Apple-datorer smittats av utpressningsvirus. För att inte hårddisken skulle krypteras krävdes användarna på en lösensumma på omkring 3 500 kronor:

Det var i fredags som det upptäcktes att hackare smugit in ett krypteringstrojan, som döpts till ”KeRanger”, i gratisprogramvaran Transmission, som används för fildelning. Trojanen är skapad för Mac-datorer, och är ett så kallat ”ransomeware”, ett utpressningsprogram som gör data på hårddisken oåtkomlig genom att kryptera den. Sedan kan den bara låsas upp om man betalar för att få en krypteringsnyckel.

I höstas berättade Expressen att 45 procent av svenskarna var rädda för att utsättas för dataintrång. Thomas Wahlstedt, marknadschef på it-säkerhetsföretaget Sentor, sade då att just utpressningsprogram blivit mycket vanligare:

Det kan vara allt från att man fått ett allvarligt virus på datorn till att någon försökt hacka ens sociala medier, säger Tomas Wahlstedt. Vi har sett en lavinartad ökning av nätfiske och utpressningsvirus.

I dagsläget är utpressningsprogram något vanligare än utpressningsvirus. Utpressningsprogram är belagt i svenskan sedan 2005 och utpressningsvirus sedan 2006. Användningen har ökat den senaste tiden.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Så länge som kvinnan får göra abort ska mannen ha rätt att avsäga sig faderskapet. Det föreslår Liberala ungdomsförbundet Väst. Det handlar om att tillåta så kallad juridisk abort.

I Danmark blossade det för några år sedan upp en debatt om juridisk abort. Under 2014 uppmärksammade även svenska medier hur en dansk man förgäves vänt sig till domstol för att häva ett faderskap. Han hävdade att han övertalats att ha oskyddat sex med en kvinna som sagt att hon inte kunde bli gravid.

Mannen sade i rätten att han ville jämställas med en spermadonator. Han ville inte ha någon kontakträtt och han ville inte betala något underhåll. Men mannen hade ingen framgång i rätten.

Nu är det Liberala ungdomsförbundet Väst som vill tillåta juridisk abort. Till och med den artonde graviditetsveckan ska fadern ha rätt att avsäga sig faderskapet. Det innebär att han för all framtid avsäger sig kontakträtt och underhåll. Beslutet ska enligt förslaget inte gå att ångra.

Så här rapporterade Borås Tidning om förslaget:

En juridisk abort innebär att man frånsäger sig faderskapet, säger Marcus Nilsen, ordförande i LUF Väst. Vi tycker det är viktigt att belysa att det finns en ojämlikhet mellan parterna vid en graviditet.

Förslaget fick hård kritik från flera olika håll. En som ansåg att det vore olämpligt att tillåta juridiska aborter var kristdemokraten Therèse Molander. I en debattartikel i Nyheter 24 hävdade hon att en sådan bestämmelse skulle kunna leda till påtryckningar på kvinnor att genomföra abort:

LUF Väst menar att en graviditet är ojämlik och att män inte har något val. Sanningen är den att män i allra högsta grad har ett val. Det valet gör de när de tackar ja till sex och väljer att stoppa in den, fullt medveten om att sex kan leda till graviditet. Att driva frågan om juridisk abort är att frigöra män från ansvar när det kommer till sex och lämpa över allt på kvinnan.

Juridisk abort är belagt i svenskan sedan 2014. Även på danska kallas fenomenet juridisk abort.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Illegal handel med djur är en verksamhet som tros omsätta mångmiljardbelopp. Djuren – främst hundar och katter – förs över gränserna utan tillstånd. Fenomenet kallas djurtrafficking.

Trafficking definieras i Svenska Akademiens ordlista som ’olaglig människohandel'. Det handlar ofta om personer som tvingas att arbeta för låga löner eller helt utan ersättning. Förhållandena kan vara slavliknande. För att förhindra att offren ska kunna fly brukar de fråntas pass och andra identitetshandlingar.

Syftet med djurtrafficking är att tjäna pengar. Här rör det sig om djur som förs över gränserna utan tillstånd. Ofta handlar det om hundar och katter som fötts upp under usla förhållanden i så kallade valpfabriker. Genom att dölja ursprunget kan hundvalpar, kattungar och andra djur säljas med stor förtjänst. De illegalt införda djuren lockar många köpare eftersom de kostar mindre än motsvarande djur hos etablerade uppfödare.

Nyligen rapporterade TT att den illegala handeln med husdjur beräknas uppgå till omkring 5 miljarder kronor om året. För att försvåra djurtrafficking vill EU införa märkning och som gör det möjligt att spåra djurens ursprung:

Ligorna som lever på djurtrafficking riskerar låga straff men kan göra enorma vinster. Djuren far ofta illa.

Men det finns flera typer av djurtrafficking. Aftonbladet berättade redan 2011 om illegal handel med vilda djur:

Djurtrafficking är vanligt i Somalia och köparna till de utsatta djuren finns bland annat i Dubai.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

En fredsring är ett sätt att visa solidaritet med en utsatt grupp. Den bildar ett symboliskt skydd mot angrepp baserade på exempelvis religionstillhörighet.

Det senaste året har det på många håll i Norden tagits initiativ till fredsringar. Det handlar om en manifestation där människor tar varandras händer och formar en ring runt ett objekt. Initiativen har kommit efter attacker riktade mot till exempel flyktingboenden och synagogor. En fredsring fungerar som ett symboliskt försvar för den utsatta grupp som finns i lokalerna.

Så här skriver Sydsvenskan inför en planerad manifestation i Lund:

En fredsring ska bildas runt flyktingboendet på Odarslövs skola. Den målsättningen har några Lundabor bakom en manifestation som ska vara en reaktion mot den senaste tidens bränder på flyktingboenden i landet.

Förra året deltog statsminister Stefan Löfven när en fredsring bildades runt synagogan i Stockholm. Svenska Dagbladet rapporterade om händelsen:

Hundratals människor bildade en fredsring runt synagogan i Stockholm på fredagseftermiddagen. Manifestationen var ett initiativ för att mot motverka extremism och antisemitism.

Fredsring är belagt i svenskan sedan 2004. Ordet användes dock bara några få gånger i skrift innan det förra året fick ett större genomslag.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Med ett kontaktlöst kort kan du genomföra en kontaktlös betalning. Transaktionen går snabbt eftersom kunden inte behöver knappa in pin-koden när det gäller mindre köp.

I en rad europeiska länder är kontaktlös betalning ett etablerat fenomen. Nu är tekniken på väg till Sverige. Tanken bakom systemet är att köp för mindre summor ska gå snabbt. När beloppet inte överstiger en viss summa – Ica har till exempel 250 kronor som övre gräns – behöver kunden varken stoppa in kortet i läsaren eller slå in någon kod. I stället räcker det att hålla kortet nära kortcentralen. Vid köp för större summor måste däremot kunden betala genom att sätta kortet i läsaren och knappa in koden.

Så här beskriver Privata Affärer tekniken bakom betalsystemet:

En kontaktlös betalning genomförs när en kund betalar genom att hålla sitt kort över betalterminalen utan att dra eller sätta in kortet. Ett kontaktlöst kort kommunicerar trådlöst till kortterminalen med en teknik som kallas NFC, Near Field Communication. Avståndet mellan kort och terminal får inte vara mer än cirka 10 centimeter. Tekniken är byggd för att hålla hög säkerhet till exempel att du inte av misstag ”fickbetalar” i trånga miljöer.

I Sverige tillhör Ica alltså de handlare som har infört tekniken. Livsmedelskedjans främsta argument är enligt Dagens Handel att transaktionerna går snabbare:

Många kunder har redan fått det nya kortet och i slutet av året har alla bankkortskunder fått ett nytt kort som möjliggör kontaktlös betalning. Icas ledning påpekar att det här kommer att göra kassahanteringen snabbare.

I Finland har de kontaktlösa betalningarna funnits något längre. Än så länge har dock inte tekniken slagit igenom på bred front. Fenomenet har etablerat sig tillräckligt för att Mediespråksgruppen ska ha tagit fram rekommendationer för användningen. Near field communication bör enligt gruppen översättas närfältskommunikation. Mediespråksgruppen rekommenderar i övrigt kontaktlös betalning, betalkort utan pinkod och digital plånbok.

På engelska talas det om contactless payment.

Anders

Foto: Istockphoto

2 kommentarer

Hoarding eller hoarding disorder är ett fenomen som en del har upplevt i verkligheten och som betydligt fler har sett på tv. Det handlar om ett patologiskt samlande där den drabbade inte kan slänga saker utan att drabbas av stark ångest. På svenska talas det allt oftare om fenomenet som samlarsyndrom.

Patologiskt samlande togs nyligen upp som en diagnos i den psykiatriska diagnosmanualen DSM. Inom fackspråket talas det om samlarsyndrom, och det är ett ord som har börjat sprida sig till allmänspråket. Där konkurrerar ordet framför allt med det engelska lånet hoarding.

Den som fanatiskt samlar autografer, vinylskivor eller frimärken behöver inte alls lida av samlarsyndrom. Fenomenet kännetecknas av att en person inte vågar slänga någonting eftersom den tror att alla saker någon gång kan komma till användning. Inte sällan slutar det med att det i den egna bostaden bara går att navigera mellan olika rum genom smala korridorer som lämnats fria från samlarföremål och bråte.

Samlarsyndrom är patologiskt, alltså sjukligt. Den drabbade har inte längre kontroll över sitt samlande. Enligt Expressen är fenomenet utbrett i Sverige:

Hoarding, eller samlarsyndrom, är vanligt. Omkring 200 000 svenskar är drabbade. Nu testas en helt ny svensk behandling mot hoarding.

Så här beskrivs samlarsyndrom i den populärvetenskapliga tidskriften Modern Psykologi:

Samlarsyndrom, hoarding, är ett sjukligt tillstånd, där samlandet har gått långt utöver det som kan anses normalt.

Än så länge handlar det om ett ord i gränslandet mellan allmänspråk och fackspråk. Om det lyckas att ta över från hoarding återstår att se.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

I förra veckan klubbade folketinget en så kallad smyckeslag. Den ger danska myndigheter möjlighet att beslagta kontanter och värdesaker från flyktingar. Tillgångarna ska finansiera uppehället i landet.

Smyckeslagen är en av regeringens åtgärder för att göra Danmark mindre attraktivt för flyktingar. De personer som ändå kommer till landet ska i största möjliga utsträckning betala för sitt uppehälle. Det ekonomiska stödet från myndigheterna ska samtidigt minimeras.

Anledningen till att det talas om en smyckeslag är att myndigheterna får beslagta smycken och andra värdeföremål. Saker med affektionsvärde får dock inte tas i beslag. Det innebär till exempel att myndigheterna inte får ta en vigselring.

Lagen har fått internationell uppmärksamhet. I Svenska Dagbladet skriver Bo Lidegaard om beslutet:

I det danska politiska sammanhanget är det inte överraskande att en regering som är helt beroende av Dansk folkeparti för en starkt laddad symbolpolitik i syfte att avskräcka flyktingar som kan tänkas söka sig till Danmark från andra europeiska länder. I gengäld har det väckt uppmärksamhet att Socialdemokraterna har stöttat smyckeslagen, vilket har väckt protester långt in i partiets egna led.

I Finland pågår diskussioner om att införa en liknande lag. Yle berättar om dessa överläggningar:

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund anser att den nuvarande regeringen är till och med mer splittrad än den förra regnbågsregeringen. Haglund nämner den danska smyckeslagen som ett exempel. Utrikesminister Timo Soini (Sannf) anser att en likadan lag inte ska tas i bruk i Finland. Soini anser att ingen ska berövas sin vigselring. Haglund säger att Soinis parti- och ministerkollega Jari Lindström däremot har sagt att det vore en god idé för Finland att i likhet med Danmark konfiskera asylsökandes egendom.

Även i Sverige finns det politiker som ser den danska lagen som en förebild. En av dem är Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. Han pratade nyligen enligt Metro om hur partiet vill införa liknande bestämmelser i Sverige:

Den så kallade ”smyckeslagen” klubbades av danska folketinget på tisdagen. Den möjliggör bland annat konfiskering av asylsökandes tillgångar för att bekosta deras uppehälle i landet.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Färgen grå befinner sig mellan svart och vitt. Ord som jämngrå, gråmulen, grådask och gråzon avslöjar att det handlar om något ganska anonymt som befinner sig i ett gränsland. Så är det med grå litteratur.

Det produceras dagligen enorma mängder text som inte går att hitta på biblioteket eller i bokhandeln. Det kan handla om rapporter, riktlinjer och undersökningar framtagna av myndigheter, företag och andra organisationer. Eftersom de bara sprids inom en begränsad krets blir de inte tillgängliga för allmänheten. Inte sällan är texterna av intern karaktär. Men de kan för till exempel en forskare ändå vara av stort intresse.

Den här typen av litteratur kallas grå litteratur. Motsvarande uttryck förekommer i flera andra språk. På engelska talas det om grey literature, på tyska om graue Literatur, på spanska om literatura gris och på italienska om letteratura grigia.

Grå litteratur är belagt i svenskan sedan 2007. Så här definieras grå litteratur av Karolinska institutet:

Grå litteratur är den typ av material som inte riktigt går att placera in i de gängse publikationstyper som ges ut av vanliga förlag. Det kan vara rapporter, avhandlingar, manuskript, kliniska riktlinjer, framtagna av myndigheter, universitet och andra organisationer och företag.

Under 2011 arbetade Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi med en utredning om samhällets kostnader för missbruk. Så här beskrev författarna sina arbetsmetoder:

Vi har gått igenom publicerad litteratur och sammanställt den ekonomiska bördan av missbruk med en så kallad top-down metod, det vill säga en sammanställning av aggregerade kostnader. Då publicerade studier saknas eller innehåller bristfällig information har vi kompletterat med uppgifter ur ”grå” litteratur, offentlig statistik och egna antaganden.

Än så länge förekommer grå litteratur nästan enbart inom universitets- och utredningsvärlden.

Anders

Illustration: Istockphoto

1 kommentarer

En statstrojan är ett spionprogram som installerats i en dator av en säkerhetstjänst. Syftet är att förhindra terrorbrott. Metoden är dock kontroversiell eftersom den riskerar att kränka användarnas integritet.

Trots brandväggar och antivirusprogram sägs det vara närmast omöjligt att skydda sig mot statstrojaner. Det är en typ av spionprogram som skapats med målet att stjäla så mycket information som möjligt samtidigt som det ska vara i princip omöjligt att upptäcka. Statstrojanen är för avancerad för att vanliga säkerhetsåtgärder ska räcka till.

Trojan har enligt Svenska Akademiens ordlista två betydelser – dels ’person från antikens Troja’, dels ’ett allvarligt datavirus’. Den senare betydelsen går tillbaka till legenden om den trojanska hästen under den tioåriga belägringen av Troja. Som en krigslist låtsades den grekiska armén lämna Troja, men lämnade kvar en jättelik trähäst. Trojanerna baxade in hästen innanför stadsmurarna och började därefter fira grekernas reträtt. När de sov ruset av sig hoppade ett stort antal grekiska krigare fram ur hästen och öppnade portarna åt armén. Soldaterna strömmade in i Troja och både plundrade och brände staden.

I november 2014 rapporterade TT om hur statstrojanen Regin upptäckts. Den hade då härjat på nätet i sex år. Vem som utvecklat den är fortfarande en gåta. Att länder som Ryssland och Saudiarabien drabbats värst fick dock bedömare att rikta misstankarna mot en västerländsk säkerhetstjänst. André Catry, säkerhetsexpert på Bitsec, sade då att det för en privatperson var omöjligt att skydda sig mot Regin:

De säkerhetsprodukter som finns på marknaden i dag har inte en chans att upptäcka en statstrojan. Är du ett mål – vill någon åt din information – så kommer de att lyckas med det, säger han.

Efter terrordåden i Paris i november 2015 föreslog regeringen att myndigheter skulle få nya resurser till dataövervakning. Enligt ett pressmeddelande var syftet att kunna avlyssna krypterad information. En som var skeptisk var tidigare utrikesministern Carl Bildt. Han kommenterade förslaget i ett inlägg på Twitter:

Hysteri bör inte ligga till grund för nya lagar. Förslag måste granskas noga. Statstrojaner i medborgares datorer är ingen småsak.

Vid några få tillfällen har statstrojaner upptäckts av hackare. Sydsvenskan rapporterade 2011 om hur flera tyska förbundsstater avslöjats använda spionprogram för övervakning av medborgare.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

I dag kan curlingföräldrar se till så att barn glider fram på en räkmacka. Åtminstone sedan 1970-talet har just räkmackan symboliserat en tillvaro utan svårigheter. Nytt är att räkmacka även blivit ett verb.

Där ostmackan symboliserar vardaglighet har räkmackan länge betraktats som en symbol för lyx. Majonnäs, kokt ägg, sallad, citron och en dillkvist är standard. Andra vanliga pålägg på en räkmacka är röd lök, avokado, kaviar, gurka och smör. Och räkorna ska helst vara handskalade.

Den bildliga betydelsen är sedan länge etablerad i svenskan. I dagens Aftonbladet kopplas räkmackan ihop med 40-talisterna:

40-talisterna är en vinnargeneration, som växte upp när svensk ekonomi gick som tåget. De får höra att de åkt räkmacka genom livet.

Men på senare år har räkmackan gjort en klassresa – från substantiv till verb. Det första belägget på verbet räkmacka är från 2007. Då är det en bloggare som listar positiva saker i livet:

jag räkmackade mig halvvägs in på nytt jobb och nya svindlande höjder

Ett annat belägg är från 2015. Så här beskriver en bloggare sin skolgång:

Visst, jag har fan inte mycket till plugg i skolan, jag skämtar dagligen om hur skevt lite vi har och hur jag bara räkmackar mig igenom skolan med oförtjänt bra betyg.

Anders

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - Veckans nyord