Selfiepinne är 2014 års nyord. Näst populärast är åsiktskorridor medan cisperson och mobilzombie delar på bronsmedaljen. Så slutar Språktidningens nätomröstning om läsarnas favoritfärskingar.

Kanske var selfiepinne det nyord som bäst speglade det gångna året. Det fick 11 procent av rösterna mot 7 procent för tvåan åsiktskorridor och 6 procent för treorna cisperson och mobilzombie. På femte plats hamnade två nykomlingar från fotbollens värld, frisparkssprej och parkera bussen, tillsammans med attefallshus.

Värt att notera är att många av de 40 orden i Språktidningens och Språkrådets nyordslista inte fick en enda röst.

Anders

0 kommentarer

Mansplain (’förklara ett fenomen på ett nedlåtande sätt’) var 2014 års ord i australisk engelska. Valet gjordes av Macquarie Dictionarys jury. Vinnare i den allmänna röstningen blev share plate (’portion avsedd för flera kunder på restaurang’).

Teleskopordet mansplain (bildat till man och explain) har gjort kometkarriär de senaste åren. Verbet används i synnerhet när en man förklarar en sak för en kvinna och utgår från att hon vet mindre än honom. Det har fått syskon i ord som whitesplain och rightsplain, något vita respektive högerväljare kan ägna sig åt.

Under 2014 fick mansplain, som är belagt sedan 2008, sitt stora genombrott i australisk engelska. Verbet utsågs därför av Macquarie Dictionarys jury till 2014 års ord. Under året tog det också plats i ordbokens elektroniska utgåva.

I allmänhetens omröstning segrade share plate. Ordet används framför allt i restaurangmiljö när matgäster delar på en stor portion av samma rätt.

Hedersomnämnanden gick till binge watching (’serietittande’), bamboo ceiling (’bambutak, osynlig barriär som förhindrar att personer med asiatisk bakgrund lyckas göra karriär i samhället’), lifehacking (’tillämpning av olika knep eller genvägar för att underlätta vardagen’) och selfie stick (’selfiepinne’).

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Vilket nyord från 2014 gillar du bäst? Nu kan du rösta på de 40 ord som listades i Språktidningens och Språkrådets nyordslista – från attefallshus till åsiktskorridor. Omröstningen hittar du här och i högerspalten.

Hur gick det då i den nu avslutade omröstningen om favoritordklass? Av de 609 läsare som deltog röstade 28 procent på verb. Tvåa blev adjektiv med 24 procent av rösterna och trea substantiv med 10 procent.

Därefter kom adverb med 8 procent, interjektioner med 7 procent, konjunktioner med 5 procent, prepositioner och pronomen med 4 procent, particip och subjunktioner med 3 procent och egennamn, infinitivmärke och räkneord med 2 procent.

Anders

Illustration: Jens Magnusson

0 kommentarer

För två år sedan var hashtag årets ord i USA. Nu har för första gången en hashtagg röstats fram till årets ord. #blacklivesmatter gick segrande ur American Dialect Societys omröstning.

Michael Brown i Ferguson och Eric Garner på Staten Island dog i höstas i samband med omstridda polisingripanden. I bägge fallen gick de ansvariga poliserna fria från åtal. Polisen fick inte minst på nätet massiv kritik för sitt agerande.

I sociala medier samlades kritiken under hashtaggen #blacklivesmatter. Med 196 röster vann den American Dialect Societys omröstning om årets ord 2014. Det är bara två år sedan själva ordet hashtagg vann omröstningen.

Tvåa – med bara 11 röster – blev columbusing (’kulturell appropriering’), följd av manspreading (’sitta så brett på kollektivtrafiken att en man tar upp mer än ett säte’), even (’ta itu och förlika sig med svåra situationer och känslor’) och bae (’kärleksfull benämning på en partner eller annan närstående’).

#blacklivesmatter vann också omröstningen om den mest anmärkningsvärda hashtaggen under 2014. Mest användbara ordet blev even, mest kreativa ordbildningen blev columbusing – bildat till Christofer Columbus eftersom han var en vit person som upptäckte något som redan existerat under mycket lång tid, mest onödiga ordet blev baeless (’singel’), mest upprörande blev verbet second-amendment (’skjuta med eldvapen’), mest eufemistisk blev EIT (en förkortning av enhanced interrogation technique, alltså förhörsmetoder som exempelvis skendränkning), mest sannolikt att nå framgång blev salty (i betydelsen ’bitter, arg, upprörd’), och minst sannolikt att nå framgång blev platisher (bildat till platform och publisher med betydelsen ’utgivare som även fungerar som en plattform för att skapa innehåll på nätet’).

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

[PRESSMEDDELANDE 2014-12-29]

Nu är årets nyordslista här! Den innehåller ett urval av de ord som etablerat sig i svenskan under året. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.

Supervalåret präglar årets nyordlista. Där återfinns många ord som hörts i den politiska debatten, som nerväxt, genusbudgetering, attefallshus och åsiktskorridor.

– Nyorden berättar mycket om den tid vi lever i. De avslöjar vad som engagerar och vad som diskuteras. Efter ett supervalår och debatten om ett extraval har politiken varit än mer tongivande än vanligt i nyordsskapandet. Vi har till exempel fått rödgrönrosa majoriteter och politiker som möts av ryggprotester, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Inte minst i sociala medier har kritik mot rådande normer färgat samhällsdebatten. Både köttnormen och tvåkönsnormen har diskuterats. I hen-debattens kölvatten har en slagit igenom som en alternativform till pronomenet man.

Dagens uppkopplade samhälle och den tekniska utvecklingen fortsätter att ge upphov till många nyord. I årets lista finns bland annat fotobomba, selfiepinne, klickfiske och digital valuta.

– För att kunna prata om nya fenomen behöver vi nya ord. Därför skapar och lånar vi ständigt in nya ord. Nyordslistan fungerar som en spegel av samhällsutvecklingen. Men vi har också tagit med ord som visar på språklig kreativitet, som gurlesk och tvodd, säger Per-Anders Jande, nyordsansvarig på Språkrådet.

Fotbolls-VM i Brasilien var en av årets största idrottshändelser. Där fick frisparkssprejen sitt genombrott tillsammans med parkera bussen, en metafor för en försvarsinriktad taktik.

Hela nyordslistan med ordförklaringar och exempel hittar du på www.spraktidningen.se/nyord2014 och www.sprakochfolkminnen.se/nyord.

För mer information kontakta:

Anders Svensson
nyordsredaktör, Språktidningen
0768-68 58 24
anders@spraktidningen.se

Per-Anders Jande
nyordsansvarig, Språkrådet
08-442 42 05
per-anders.jande@sprakochfolkminnen.se

7 kommentarer

Fremmedkriger (bokmål) respektive framandkrigar (nynorsk) är årets ord i Norge. Ordet är belagt i norskan sedan 2010, men användningen har ökat dramatiskt i år. Bakom utnämningen står Språkrådet i Norge.

Ett sextiotal norrmän tros ha rest till länder som Syrien och Irak för att delta i strider – oftast på islamisternas sida. Eftersom de inte får betalt vore det missvisande att beskriva dem som legosoldater. I stället har fremmedkriger – jämför med engelskans foreign fighter – under året etablerat sig i norskan. I svenskan talas det om utländska krigare.

Språkteigen skriver på Twitter att fremmedkriger användes i norsk press vid 158 tillfällen mellan 2010 och 2013. Under årets elva första månader har ordet använts hela 2 863 gånger.

Språkrådet listar ytterligare nio ord som etablerat sig under året. Många finns också i svenskan, som viral, emoji, mobilnacke och ståhjuling.

De övriga orden på listan är pøbelgran (’gran som utgör en ekologisk risk då den finns utanför naturliga växtområden’), stordata (bildat till engelskans big data), gittercelle (’nervcell som används för navigation’, en upptäckt som gjorde att Nobelpriset i medicin i år tilldelades två norska och en amerikansk-brittisk forskare), luseskjørt (en anordning som skyddar fisk i fiskodlingar från en parasit som lever på laxfiskar), och deleøkonomi (en delningsekonomi där privatpersoner byter varor och tjänster med varandra).

Anders

0 kommentarer

Vape (’röka e-cigarett’) är årets ord på engelska enligt Oxford Dictionaries. Användningen av ordet fördubblades under 2014 – men det är belagt sedan 1983.

I New Society beskrev Rob Stepney redan 1983 ett hypotetiskt hjälpmedel som antingen skulle hjälpa rökare att fimpa för gott eller att röka mindre och därmed förbättra hälsan. Om idén till denna nya typ av cigarett skulle förverkligas föreslog han att rökandet skulle kallas vaping bildat till substantivet vapour (’ånga, dimma’).

I år har användningen av verbet vape fördubblats. Utmanare var bae, budtender, contactless, indyref, normcore och slacktivism.

Anders

0 kommentarer

Nya ord tillkommer och andra faller i glömska. Men när det gäller artiklar, prepositioner och konjunktioner är förändringarna små. Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of the Royal Society Interface.

I studien har tyska och ryska forskare undersökt förändringarna i engelskans ordförråd jämfört med franska, italienska, ryska, spanska och tyska. Forskarna har genom Google Books samlat in material från 500 års tid.

Slutsatsen är att förändringar i språket i regel går långsamt. Tre fjärdedelar av ordförrådet har hållit sig oförändrat i fem sekel. När det gäller ordklasser som konjunktioner, prepositioner och artiklar är förändringar ytterst sällsynta. Däremot händer det mer med substantiv, verb och adjektiv – och det kan också gå snabbt.

Ett nytt ord kan etablera sig redan inom loppet av något år. Faktorer som kan skynda på språkutvecklingen är dramatiska händelser som krig, revolutioner och katastrofer. I samband med stora händelser tar sig ett stort antal nya ord in i språket. När krisen är över minskar takten.

Studien visar också att brittisk och amerikansk engelska blir allt mer lika varandra. Fram till 1950-talet gick de två varieteterna isär – men den amerikanska populärkulturens inflytande och utvecklingen av nya medier tros ligga bakom den rådande utvecklingen där gapet mellan brittisk och amerikansk engelska minskar.

Anders

0 kommentarer

Lånorden selfie och hashtag fortsätter att erövra nya språk. När den nya utgåvan av den franska ordboken Le petit Robert utkommer på onsdag har många av de omkring 150 nykomlingarna lånats in från engelskan, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

För två år sedan gjorde engelska lån som notebook, netbook, tweeter och lol entré i Le petit Robert. Den strida strömmen av lån med anknytning till modern teknik och sociala medier fortsätter i årets utgåva. Utöver selfie och hashtag märks också verbet troll, cyberattaque och MOOC, en initialförkortning av massive open online course.

Ordbokens redaktörer kikade närmare på 600 tänkbara kandidater till ordlistan. I slutändan fick vart fjärde plats i boken.

En av medarbetarna är lexikografen Alain Rey. Han säger till AFP att de nya orden inte bör betraktas som anglicismer eller amerikanismer. I stället handlar det snarare om kalifornismer eller till och med något så lokalt som Silicon Valley-ismer.

I Språktidningen 3/12 skriver Michael Bosved om hur motståndet mot engelskan minskat i Frankrike. Läs artikeln här.

Anders

0 kommentarer

Selfie, hashtag och crowdfunding är några av nyorden i den senaste utgåvan av Merriam-Websters engelska ordbok. Nykomlingarna är inte bara kopplade till ny teknik – där finns till exempel också ord som speglar modern matkultur.

Merriam-Webster är den mest sålda engelska ordboken i USA. I den elfte upplagan finns drygt 150 nya ord. Många av dem har koppling till teknik och sociala medier, och flera av dem är också etablerade i svenskan.

Bland bekanta nyord som även hörs i svenskan finns hashtag (’hashtagg’), selfie (i svenskan förekommer i mindre utsträckning även självis och egobild), gamification (’spelifiering’), social networking (’socialt nätverkande’), crowdfunding (’gräsrotsfinansiering’) och big data (någon som sitter på en fin svensk motsvarighet?). Andra färskingar är tweep (’användare av Twitter’, bildat till tweet och peeps) och catfish (’person som skapar falska profiler i sociala medier med syftet att ägna sig åt bedrägligt beteende’).

Dagens matkultur präglas av influenser från hela världen. I den nya ordboken finns färskingar som den kanadensiska kaloribomben poutine (’pommes frites som serveras med ostmassa och brunsås’), den vietnamesiska nudelsoppan pho (’soppa tillagad på kött- eller kycklingbuljong serverad med risnudlar’) och det underliga påhittet turducken (’en benfri kyckling inuti en benfri anka inuti en benfri kalkon’).

Men allt är inte mat och teknik. Yooper är en person från norra Michigan medan freegan (’frigan’) är ett fenomen som även finns i Sverige.

Anders

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - nyord