Både Emmy och Jasmine får nu efter beslut av Namnlängdskommittén sina egna namnsdagar. Men det dröjer till år 2015 innan de får fira. Emmy får samma namnsdag som Emma, den 23 juli, och Jasmine gör Jesper sällskap den 26 juli.

I Sverige finns totalt omkring 150 000 olika förnamn. Av dessa återfinns drygt 600 i namnlängden. Många som inte har någon namnsdag kan dock passa på att fira när ett liknande namn hyllas. Den 24 juli, då Kristina och Kerstin har namnsdag, tipsar Svenska Akademien i ett pressmeddelande även Christa, Christiane, Kickan, Kicki, Kirsten, Kirsti, Kristin, Ninna, Stina, Tina och Titti om att fira.

Den senaste namnlängden fastslogs år 2001. I Namnlängdskommittén sitter Sture Allén, Eva Brylla, Östen Dahl och Lennart Elmevik. Kommitténs uppdrag är att vara återhållsam med förändringar av namnlängden.

Anders

1 kommentarer

Blær Bjarkardóttir är 15-åringen som kan vara på väg att tvinga fram en ändring av den isländska namnlagen. En domstol fastslår nämligen att hon får behålla förnamnet Blær – trots att det bara är tillåtet som pojknamn. Men individens rätt till sitt namn går i det här fallet före myndigheternas behov av att upprätthålla lagstiftningen.

Den isländska namnlagen säger att namn inte får uppfattas som stötande och att de måste vara förenliga med isländsk grammatik och stavning. Godkända namn samlas i förteckningen Mannanafnaskrá. Den som vill ha ett namn som inte finns på listan kan vända sig till Mannanafnanefnd med en ansökan. Nämnden avgör sedan om namnet ska godkännas eller inte. Om det accepteras tas namnet upp i Mannanafnaskrá och blir därmed tillgängligt för alla.

När Mannanafnaskrá sammanställdes i samband med den senaste översynen av namnlagen dammsögs folkbokföringen och historieböckerna på för- och mellannamn. Men några få slank emellan och togs inte upp i Mannanafnaskrá. Ett av dem var Blær.

Namnlagen säger också att ett pojknamn inte kan ges till en flicka och vice versa. Hittills hade det funnits både pojkar och flickor som fått namnet Blær, men efter att den nya namnförteckningen togs i bruk blev föräldrar till en pojke först om att ansöka om namnet. Mannanafnanefnd sade ja. Samtidigt som Blær godkändes som pojknamn blev det omöjligt som flicknamn.

Detta kände inte prästen till när han 1997 döpte Blær Bjarkardóttir. Först veckan därpå upptäckte han att Blær inte var ett godkänt flicknamn. Modern Björk Eiðsdóttir vände sig till Mannanafnanefnd, men fick avslag. Blær var ett pojknamn – trots att andra isländska kvinnor bar samma namn, och trots att den kvinnliga hjälten i Halldór Laxness roman Brekkukotsannáll (ett argument med dignitet i det här sammanhanget) heter just Blær.

Björk Eiðsdóttir vägrade att ge upp och Blær växte upp och trivdes med sitt namn – ett namn som används i skolan, av vännerna och på nätet men inte i folkbokföringen. Där, liksom i passet och på betalkortet, heter hon Stúlka ('flicka') i förnamn. Hon delar detta namn med hundratalet andra isländska kvinnor, och har något slags syskon i de ungefär lika många män som officiellt heter Drengur ('pojke'). Stúlka och Drengur är de namn som automatiskt tilldelas personer som av olika skäl aldrig får "riktiga" namn.

Att byta till något godkänt namn var aldrig aktuellt. Förra året valde Björk Eiðsdóttir i stället att stämma den isländska staten. Hon krävde skadestånd och att dottern Blær skulle få behålla sitt namn.

Björk Eiðsdóttir tog bland annat upp de särskilda omständigheterna kring dopet, de andra kvinnor som burit och bär namnet Blær och konstaterade att det fanns även andra luckor i namnlagen. Auður och Júlí är exempelvis namn som bärs av både män och kvinnor. Att Blær ('vindpust, nyans') är maskulinum ansågs också vara oväsentligt. Feminina substantiven Sturla och Skúta är mansnamn, maskulina Ilmur och Apríl är kvinnonamn.

Advokaten som representerade staten påminde under rättegången om namnlagen. En kvinna kan inte bära ett mansnamn, en man kan inte bära ett kvinnonamn.

Domstolen valde att gå på Björk Eiðsdóttirs linje. Dottern Blær Bjarkardóttir får heta just så.

Rätten åberopar den isländska grundlagen och anser att individens rätt till sitt namn går före statens intresse att upprätthålla en lag som ändå inte visat sig vara vattentät. Det blev visserligen inget skadestånd, men Blær firade genom att begära ut nytt pass och betalkort där hon inte längre kallas Stúlka.

Inrikesminister Ögmundur Jónasson har meddelat att domen inte kommer att överklagas till högsta instans. Innebär det då att det är fritt fram för andra isländska kvinnor att heta Blær? Eller att uppdelningen i mans- och kvinnonamn är historia?

Nja, det är nog en för långtgående tolkning av domen. Rätten hänvisar nämligen till de speciella omständigheterna – att Blær döptes till just Blær – och att den i dag 15-åriga flickan aldrig kallats något annat. Till skillnad från många andra föräldrar valde nämligen Björk Eiðsdóttir att inte ansöka om ett nytt namn när det hon ville ha inte godkändes.

Lagtexten förändras inte heller av domen. Eftersom det är en dom från lägre instans är den heller inte prejudicerande. Så förbudet för kvinnor att bära mansnamn och män att bära kvinnonamn existerar alltjämt åtminstone i namnlagen.

Ögmundur Jónasson har utlovat en översyn av namnlagen och antytt att den kan vara föråldrad. Det förefaller vara en nödvändig åtgärd. Annars är det inte osannolikt att många av alla de kvinnor som också kallas Blær drar staten inför rätta med krav på att få namnet infört i folkbokföringen. Genom att åberopa diskriminering är det inte osannolikt att de skulle få rätt. Och i så fall är en av grundpelarna i namnlagen satt ur spel.

Det kan alltså löna sig att vara envis. Det bevisar Björk Eiðsdóttir och Blær Bjarkardóttir.

Här kan du läsa mer om den isländska namnlagen och här läsa domen om Blær.

Anders

0 kommentarer

Alice och William var även under 2012 de vanligaste namnen för nyfödda barn i Sverige. Bland de populäraste förnamnen är förändringarna små – Alice har legat på topp tio sedan år 2005 och William ända sedan 1999.

Namntrender går ofta i cykler. Det brukar ta tre generationer för ett namn att gå från populärt till bortglömt till populärt på nytt. Dagens föräldrar ger sällan sina barn namn efter sig själva eller efter mor och far. Men morfars och farmors generation är däremot en sannolik inspirationskälla.

Men vilka namn kan då tänkas vara på rejäl uppgång om tio år samtidigt som Alice och William då sannolikt minskar i popularitet? Katharina Leibring, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, säger att förnamn som hade sin senaste storhetstid under 1930- och 40-talen snart kan få en renässans.

– Man bör ha i åtanke att generationsbegreppet är flexibelt och att det går allt längre mellan generationerna eftersom vi blir allt äldre och föder barn allt senare. Men det bör snart vara dags för namn som Leif och Lennart att öka i antal. Man kan se att de är lite på gång som djurnamn. Ibland ligger nämligen djurnamnen lite före förnamnsutvecklingen, berättar Katharina Leibring.

Det hunden, hästen, katten eller kaninen heter i dag kan alltså antyda vad nyfödda ges för namn i morgon. En annan trend som borde stå för dörren är dubbelnamnen. Sett till generationsregeln borde de snart vara på gång.

– Men det kanske inte blir så att det blir klassiska dubbelnamn som Britt-Marie och Ann-Marie som återkommer. Det kan bli så att många i stället nyskapar dubbelnamn, som Tindra-Marie. På listan över de hundra populäraste flicknamnen finns också Novalie, som ibland stavas Nova-Li som ett dubbelnamn.

I delar av landet, i synnerhet på landsbygden, höll dubbelnamnstrenden i sig ända till 1970-talet. Och Carl-Johan bröt mönstret genom att också under 2000-talet ges som pojknamn. Det är enligt Katharina Leibring faktorer som skulle kunna bidra till att det kanske dröjer något längre än tio år innan dubbelnamnen på allvar seglar uppåt i statistiken.

Här hittar du SCB:s statistik över de populäraste förnamnen.

Anders

2 kommentarer

Är Mikael Johansson namnet på den svenske medianbrottslingen som dömts till fängelse? Kanske. Det är nämligen Mikael och Johansson som toppar Researchgruppens sammanställning över personer som fått strafftidsbeslut från Kriminalvården under de fyra senaste åren.

Kartläggningen består av 53 464 strafftidsbeslut och omfattar samtliga personer som dömts till fängelse i Sverige under perioden. Det vanligaste namnet är Johansson följt av Mikael. Resultatet är knappast sensationellt. Johansson är landets vanligaste efternamn och Mikael det tredje vanligaste tilltalsnamnet bland män. På topp tio återfinns också, i tur och ordning, Andersson, Peter, Lars, Daniel, Anders, Jan, Karlsson och Andreas.

Researchgruppen har även sammanställt namnstatistik från 1 549 domar där ordet våldtäkt förekommer. Majoriteten av domarna gäller just våldtäktsmål, men ordet kan förstås ha förekommit även i domar gällande helt andra brottsrubriceringar. Någon kan exempelvis ha hotat någon med våldtäkt i en dom gällande olaga hot.

Andreas är med 35 förekomster det förnamn som oftast förekommer som den åtalade (personen kan ju ha friats av rätten) i våldtäktsmål. Därefter följer Mikael (33), Daniel (33), Robert (24), Stefan (24), Sebastian (23), Marcus (21), Jimmy (21), Johan (21), Magnus (19), Robin (19) och Joakim (19).

Inget av namnen i toppen är direkt någon skräll. Samtliga tillhör de vanligaste namnen i Sverige. Bland de namn som förekommer i samband med våldtäktsmål finns fler förnamn som varit populära närmare i tiden än på listan över samtliga fängelsedömda. Förklaringen är möjligen att våldtäkt är ett brott där gärningsmannen oftare är yngre än äldre.

Anders

3 kommentarer

Molly, Wilma, Bella, Ronja, Alice, Sally, Selma, Tindra, Doris och Nova.

Ludde, Bamse, Rocky, Charlie, Sigge, Zorro, Ozzy, Max, Tyson och Elvis.

De tio vanligaste namnen på honhundar i Sverige är också vanliga kvinnonamn. Mest sällsynt är Bella med 1 065 bärare, men åtskilliga av landets 11 954 Isabellor kallas säkerligen Bella.

De tio vanligaste namnen på hanhundar i Sverige har samtliga också tvåbenta bärare. Men det är bara tre av dem, Charlie, Sigge och Max, som har fler mänskliga bärare än Bella på honhundarnas tiondeplats. Färst mänskliga bärare har Zorro med sexton tvåbenta, varav tre som tilltalsnamn.

Jordbruksverkets statistik över de vanligaste hundnamnen i Sverige antyder att honhundar i större utsträckning får "mänskliga" namn, medan hanhundar oftare får namn som kan associeras till tuffingar av olika slag (Bamse, Rocky, Zorro, Ozzy, Tyson och Elvis) men som inte är lika vanliga hos hussarna.

Myndigheten har för Språktidningens räkning även tagit fram siffror på kommunnivå. Skillnaderna är inte särskilt stora, men några tendenser anas i materialet. I kommuner där mindre raser som chihuahua och papillon är vanliga finns fler "gulliga" namn, som Tindra, Smilla, Laban och Skrållan. Och där större raser som schäfer, pitbull och American Staffordshire terrier är överrepresenterade finns också fler Tyson, Rocky, Ozzy, Boss, Rex, Buster och Zita.

Schäfern tycks för övrigt vara hundrasernas motsvarighet till dansband. Namn som innehåller bokstaven z förekommer här i större omfattning än hos andra raser.

I en C-uppsats i nordiska språk vid Uppsala universitet undersökte Johanna Othén år 2007 de femtio vanligaste namnen hos nio hundraser. Hon kunde fastslå det siffrorna från Jordbruksverket antyder – att det finns stora skillnader när det gäller kön och ras när hundar namnges.

Sällskapshundar får personnamn oftare än jakthundar. Tikar ges i större utsträckning personnamn än hanhundar. Och de könsneutrala namnen är ytterst sällsynta.

Johanna Othén observerar också en annan trend. Det är inte bara hundarna som humaniseras genom att tilldelas traditionella personnamn. Utbytet går också åt andra hållet. Namn som Tindra och Nova har länge använts om husdjur, men först på senare år blivit populära även för människor.

Här kan du ladda ned Johanna Othéns C-uppsats.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Excel och Google är inte bara självklara arbetsverktyg för datoranvändare. Det är också namn som getts till amerikanska barn under 2012. Det framkommer i en sammanställning gjord av Baby Center, där närmare en halv miljon användare under året delat med sig av namnen på sina nyfödda.

Precis som i Sverige finns det bland amerikanska föräldrar ofta en önskan om att förse sina barn med unika namn. Baby Centers sammanställning samlar ovanliga namn som fått nya bärare under året. De är dock inte unika – varje namn bärs av minst två personer.

Bland flicknamnen återfinns spännande stavningar som Kaixin, Shoog och Twisha, geografiskt doftande namn som Americus, California och Zealand, avslappnade typer som Yoga och Jazzy, förmodat väldoftande telningar som Orchid, Tigerlily och Vanille, uttalsfester som Juju och Leeloo, fashionabla Couture och säkerligen älskade ungar med lysande framtidsutsikter som J'Adore, Admire och Ace. Och så har vi Starlit, Sesame, Monalisa, Excel, Thinn och Sanity.

De nyfödda pojkarna har inte bara namngivits efter nätjätten Google, utan även efter sportkanalen Espn. Från kulturens värld kommer namn som Cobain, Crusoe, Jedi, Mowgli och Popeye. Möjligen ligger framtiden redan utstakad för gossar som Casanova, Elite, Drifter, Goodluck, Thunder, Cello och Savior. Och vem flippar en bättre hamburgare än Burger eller leder ett bättre uttåg än Exodus? Killar som Donathan, Zaniel, Devid och Villiam lär däremot få kämpa med att få sina namn rättstavade. Haven'T och Htoo blir sannolikt medlemmar i samma klubb. Däremot kommer inte pojkar som Aero, Ball, Four, Hippo, Hurricane, Mango, Neon och Turbo att få rättstavningsprogrammen att lysa rött.

Anders

0 comment

Facebook blev namnet en nyfödd egyptisk pojke fick förra året sedan presidenten Hosni Mubarak tvingats bort från makten. Sociala medier spelade nämligen en viktig roll under den arabiska våren. I Israel fick en flicka förra året namnet Like – även det efter en funktion på Facebook. I USA har familjen Jameson nu gett sin dotter ett namn där inspirationen också är hämtad från sociala medier: Hashtag.

Hashtaggar används bland annat på Twitter och Instagram. På Twitter används hashtaggar för att markera nyckelord som därmed gör inläggen lättare att hitta för andra som är intresserade av samma ämne. Den som twittrar om grammatik kan exempelvis använda hashtaggen #grammatik.

Men hashtaggar finns inte bara på nätet. Nu finns också Hashtag Jameson hemma hos en amerikansk familj. Flickan föddes enligt People i lördags och väger 3,6 kilo. Om Hashtag en dag så småningom börjar twittra om sig själv skulle hon kunna använda den synnerligen teckensnåla hashtaggen #.

Valet av namn tycks dock inte vara populärt bland Peoples läsare. I skrivande stund kallar 99 procent av de läsare som deltagit i en omröstning namnet Hashtag #Foolish och bara 1 procent #Fun.

Anders

0 kommentarer

Amelia och Harry var 2011 års populäraste förnamn i England och Wales. De petar därmed ned Olivia och Oliver till andra plats. Det visar statistik från Office of National Statistics.

Kanske var det uppmärksamheten kring prins Harry av Wales och den fiktiva trollkarlen Harry Potter som påverkade föräldrarna i England och Wales under förra året. Hela 7 523 pojkar fick då förnamnet Harry.

Med 5 054 nya bärare blev Amelia det populäraste flicknamnet. Amelia klättrade fyra platser jämfört med 2010.

Flicknamnen som ökade mest i popularitet var Eliza, Evelyn, Sofia och Harriet. Bland pojkarna klättrade Jenson, Dexter, Arthur och Riley snabbast.

Precis som i Sverige används fler flicknamn än pojknamn. Totalt föddes 723 913 barn i England och Wales under 2011. Pojkarna delade på totalt 28 000 namn medan de flicknamn som registrerades var drygt 35 000. De tio namnen i topp svarade bara för 14 procent av alla förnamn.

Föräldrarna i England och Wales hade olika favoriter för sina nyfödda. I England toppade Harry och Amelia, men i Wales hade Oliver och Lily flest nya bärare.

Anders

0 kommentarer

När den danska namnlagen reformerades år 2006 öppnades dörren för patronymer och matronymer och en rad förnamn som kunde ges till både pojkar och flickor tilläts. Det har också blivit lättare att få myndigheterna att acceptera nya förnamn. Jydske Vestkysten berättar att listan över godkända förnamn nu omfattar 26 000 namn, och att 200 nya namn för tummen upp varje månad.

Bland de flicknamn som accepterats under senare år finns Aloha, Charme, Engel, Europa, Kismet, Musling, Ninja, Ny, Ok, Panda, Pop och Sommer.

Bland de nya pojknamnen återfinns Awesome, Barca, Blær, Cobra, Dreng, Fru, Jazz, Jura, Kamel, Lurifax, Memo och Offer.

Dessutom har en rad namn förknippade med kändisar och historiska personer godkänts. Danska barn kan i dag bära förnamn som Allah, Aristoteles, Bilbo, Bowie, Buddha, Cher, Hamlet, Jesus, Judas, Kermit, Lucky Luke, Messi, Obama, Pippi, Rocky och Snoopy.

Anders

0 kommentarer

När en kompis bytte namn passade Ceejay Epton på att piffa till sitt eget. I dag heter hon Ceejay A Apple B Boat C Cat D Dog E Elephant F Flower G Goat H House I Igloo J Jellyfish K Kite L Lion M Monkey N Nurse O Octopus P Penguin Q Queen R Robot S Sun T Tree U Umbrella V Violin W Whale X X-Ray Y Yo-Yo Z Zebra Terryn Feuji-Sharemi.

Under 1800-talet exploderade förnamnskreativiteten i Sverige. I Språktidningen 6/09 skriver Mats Karlsson om ett par som lyckades pricka in hela alfabetet på sina nio barn – från Axel Bernhard Conrad till Åbertha Ägir Östgötha.

Den bedriften klarar alltså Ceejay Epton, som nu fått smeknamnet Miss Alphabet, på egen hand tack vare 241 nätta tecken.

– Jag har just fått barn, så jag tänkte att jag skulle ändra det [namnet] så att det skulle hjälpa honom att lära sig alfabetet, säger Ceejay Epton till den brittiska tidningen Metro.

Den brittiska lagstiftningen har inget tak för antalet tillåtna förnamn. Även i Sverige är det tillåtet att ha förnamn hela vägen från Aron till Örjan. Namnlagen säger att alla ska ha ett eller flera förnamn, men det finns ingen övre gräns för hur många.

– Rent teoretiskt är det fullt möjligt att ha hur många förnamn som helst. Däremot skulle kanske inte sonen eller dottern bli så jätteglad när han eller hon ska fylla i en blankett där samtliga namn måste anges, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

Däremot skulle myndigheterna förmodligen ha invändningar mot enbokstavsnamn som A och Ö, även om Regeringsrätten för några år sedan godkände pojknamnet Q.

Anders

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - förnamn