Leonore Lilian Maria blir namnet på det senaste tillskottet till kungafamiljen. Prinsessan får därmed dela namn med 128 svenska kvinnor, varav 35 har Leonore som tilltalsnamn. Ytterligare 243 personer heter Leonor.

Leonore är en kortform av Eleonora. Namnet är romanskt men tros ha arabiskt ursprung. Det betyder ’Gud är mitt ljus’.

Både Lilian och Maria är namn som förekommer i prinsessan Madeleines och Christopher O’Neills släkt.

Prinsessparet går därmed samma väg som kronprinsessparet. Estelle Silvia Ewa Mary introducerade ett nytt tilltalsnamn i kungahuset medan de tre övriga namnen var blinkningar till släktingar och andra kungahus.

Estelle fick dock ingen skjuts uppåt i namnstatistiken av kronprinsessparets val. I stället pekade trenden uppåt ända tills hon fick namnet. År 2011 gavs 64 flickor namnet Estelle. Sedan dess har Estelle dalat i popularitet. År 2012, då prinsessan Estelle föddes, fick 55 nyfödda flickor namnet Estelle. Förra året sjönk antalet till 33 nya bärare.

Namnet bärs i dag av 1 480 kvinnor varav 700 har Estelle som tilltalsnamn.

Anders

Foto: Christopher O’Neill

0 kommentarer

Syskon som har liknande namn får ofta finna sig i att föräldrarna säger fel. Och det gäller inte bara barnen. I vissa situationer förväxlar föräldrar även barnen och hunden. Det visar en studie från University of Texas publicerad i tidskriften PLOS ONE.

Sannolikheten är större för att föräldrarna skulle blanda ihop namnen på hockeytvillingarna Patrik och Peter Sundström än på fotbollstvillingarna Kristin och Marie Hammarström. Det är nämligen betydligt vanligare att förväxla förnamnen om barnen har namn som låter lika varandra. Den sannolikheten ökar dessutom om barnen är nära varandra i ålder och av samma kön. Däremot minskar den för det barn som är äldst i syskonskaran – enligt forskarna troligtvis för att föräldrarna sagt namnet oftare och därmed fått mer tid till övning.

I studien uppgav 36 procent att de ofta felaktigt fick heta samma sak som ett syskon. Ytterligare 6 procent kallades dessutom ibland samma sak som familjens hund eller ett annat husdjur. Förväxlingarna sker i regel vid liknande namnpar, som Jamie och Jason eller Amanda och Samantha.

När föräldrar byter ut barnets namn mot husdjurets är det ofta situationen som utlöser förväxlingen. Den som nyss har ropat på hunden Karo för att det är matdags tenderar att upprepa samma namn när det är matdags för dottern Karin eller sonen Karl.

Att föräldrarna väljer fel namn ska enligt forskarna inte ses som freudianska felsägningar. En förväxling betyder inte heller att det ena barnet är mer älskat än det andra (eller hunden). I stället får föräldrarna mer eller mindre skylla sig själva eftersom de har skapat förutsättningarna för förväxlingar genom att välja liknande namn.

Anders

Foto: Istockphoto

1 kommentarer

Alice är för tredje året i följd Sveriges populäraste flicknamn. Bland pojkarna tar Lucas steget upp till förstaplatsen. Trenden där flickor oftare än pojkar får unika namn fortsätter. Det visar Statistiska centralbyråns namnstatistik för 2013.

Förändringarna i namntoppen är små. På pojkarnas topp tio är Axel den enda nya bekantskapen. Wilma, Olivia och Alicia är nya namn på flickornas tio-i-topp, där ettan Alices syskon Alicia är den snabbaste klättraren.

– Vi är rörliga och snabba på att ta till oss nya trender, men när det gäller förnamn finns det vissa stadigsäljare. Namnen som är populära nu har det gemensamt att de är lätta att uttala, de är korta, de fungerar internationellt och de finns på många språk, säger Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

I Sverige finns omkring 185 000 flicknamn och 155 000 pojknamn. Trenden där flickor oftare får unika namn håller i sig. Under 2013 fick var trettonde flicka ett alldeles eget namn eller en unik stavning. Bland pojkarna fick var femtonde ett unikt förnamn.

– Det har länge funnits en större benägenhet att hitta på nya flicknamn eller att pynta dem mer. Pojknamn har varit mer traditionsbärande. Så länge som vi hade patronymikon [namn som bildas efter faderns namn] så gick ju de namnen vidare till nästa generation. Flickornas namn var därmed inte lika betydelsefulla, säger Katharina Leibring.

En annan förklaring till att det finns fler flicknamn är movering. Många pojknamn har gett upphov till flicknamn, som Filippa efter Filip och Johanna efter Johan.

– Däremot är det få namn som har gått åt andra hållet, från flickor till pojkar.

En annan trend är att skillnaderna mellan topplistorna över populära namn för hundar och katter blir allt svårare att skilja från topplistorna över pojk- och flicknamn. Namn som Maja, Molly, Selma, Alice och Sigge är favoriter både för två- och fyrbenta.

– Sällskapsdjur har blivit husdjur och flyttat in i sängkammaren och vardagsrummet. Vi ser dem som familjemedlemmar och namnger dem därför på samma sätt, säger Katharina Leibring.

Anders

0 kommentarer

Molly håller ställningen som Sveriges populäraste hundnamn. Förändringarna i toppen är små – efter Molly följer samma koppel som föregående år med Bella i spetsen före Wilma och Ludde. Bamse tar dock steget upp till femte plats och ger därmed Ronja på pälsen med en noslängd. Enda nya namnet på topp 20 är Hugo.

Jordbruksverket sammanställer varje år statistik över de vanligaste hundnamnen i Sverige. De senaste siffrorna gäller år 2013.

En trend som håller i sig är att hundar i allt större utsträckning får namn som också är vanliga bland hussar och mattar. De enda namnen på de fyrbentas topp 20 som har färre än 100 tvåfota bärare är Bamse (41 personer) och Zorro (15 personer).

En annan trend som är lika tydlig bland hundar som människor är att de populäraste flick- eller tiknamnen har betydligt fler bärare än de populäraste pojk- eller hanhundsnamnen. Däremot är spridningen mellan olika namn större bland pojkar och hanhundar.

Ett hundnamn som ökar snabbt är Zlatan. I Sverige lystrar nu 224 hundar till namnet Zlatan – ett antal som mer än fördubblades under 2013. Ännu snabbare ökar dock – vilket möjligen kan vara en knäpp på nosen för fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic – Messi. Antalet svenska hundar som delar namn med den argentinske anfallsstjärnan Lionel Messi, som brukar gå före svensken i kön när det gäller internationella utmärkelser, är nu 515 stycken.

Här kan du läsa mer om populära hundnamn och här hittar du Jordbruksverkets statistik över vanligaste hundnamnen.

Anders

0 kommentarer

Olivia, Emily, William och Ethan är namn som just nu är heta i engelskspråkiga länder. Alla fyra hamnade förra året på topp tio i USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Mest gemensamt har Australien och Nya Zeeland.

Språktidningen har tittat närmare på namnstatistik för 2012 i fyra länder där engelska är det klart största språket. Isabelle och Isabella respektive Sophie och Sophia har i sammanställningen räknats som varianter på samma namn.

Australien och Nya Zeeland har mest gemensamt när det gäller populära pojk- och flicknamn. Under 2012 återfanns hela fjorton av de vanligaste namnen för nyfödda – åtta flicknamn och sex pojknamn – på grannländernas tio i topp. Australien delade dessutom tretton namn med Storbritannien men bara åtta med USA, vilket var den lägsta gemensamma siffran.

Även Storbritannien och USA hade sammanlagt åtta gemensamma namn av totalt tjugo på de två listorna.

Och fyra namn tog sig alltså in på topp tio i alla fyra länder. Olivia toppade listan i Nya Zeeland, var trea i Australien, fyra i USA och sjua i Storbritannien. Emily var trea i både Nya Zeeland och Storbritannien och sexa i både Australien och USA. William kom på andra plats i Australien, tredje i Nya Zeeland, femte i USA och tionde i Storbritannien. Ethan placerade sig som trea i USA, fyra i Australien, åtta i Storbritannien och nia i Nya Zeeland.

Anders

0 kommentarer

Jaleesa Martin vände sig till domstol för att lösa tvisten om sju månader gamla sonen Messiah Deshawns efternamn. I stället blev han av med ena förnamnet. Domaren Lu Ann Ballew motiverade beslutet med Messiah är en titel som bara kan ges till en person: Jesus Kristus.

I januari i år fick Jaleesa Martins barn Micah och Mason en lillebror. Tillsammans med pappan kom hon överens om förnamnen Messiah Deshawn. Föräldrarna kunde däremot inte komma överens om efternamnet. Valet stod mellan moderns Martin och faderns McCullough.

Besöket hos domstolen i Cocke County, Tennessee, fick dock en oväntad utgång. Domaren Lu Ann Ballew kom visserligen fram till att pojken skulle bära bägge föräldrarnas efternamn. Men mot föräldrarnas vilja strök hon även Messiah och beslutade att pojken skulle heta Martin DeShawn McCullough.

Lu Ann Ballew motiverade för WBIR beslutet med att det var bäst för pojken. Med många kristna i samhället skulle namnet Messiah kunna ställa till problem:

Ordet Messiah är en titel och det är en titel som bara har förtjänats av en person, och den personen är Jesus Kristus.

Jaleesa Martin beskrev beskedet som en chock. Men hon har överklagat beslutet som kommer att prövas den 17 september. Under tiden tänker hon fortsätta kalla pojken Messiah.

Messiah är enligt Los Angeles Times ett av de snabbast klättrande pojknamnen i USA. Förra året hamnade det på plats 387 av de vanligaste pojknamnen.

Anders

0 kommentarer

Grönt ljus för nya dubbelnamn, skrotad gräns för hur många gånger någon får byta namn, fritt fram att ta vanliga efternamn och mindre byråkrati kring namnbyten. Det är några av huvuddragen i det förslag till ny personnamnslag som i dag presenterades.

Den övergripande tanken är att det ska bli lättare att byta namn. Skatteverket föreslås bli den enda namnmyndigheten, och taket för hur många gånger någon får byta för- eller efternamn slopas. Dessutom blir det alltid gratis att byta förnamn.

En annan tanke som genomsyrar förslaget är att familjer enklare ska kunna signalera samhörighet genom efternamn. Nya dubbelnamn blir tillåtna och ett efternamn ska alltid kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelsen son eller dotter.

Ett led i arbetet med förslaget var en opinionsundersökning där svenskar fick svara på frågor om sina egna namn och sin inställning till dagens bestämmelser och några av de förslag som nu förts fram.

Undersökningen visar att bara 3 procent är ganska eller mycket missnöjda med sitt tilltalsnamn. Av dem som vill byta uppger 19 procent att de vill ha ett namn som är mer internationellt gångbart, medan 6 procent i stället vill ha ett namn som låter mer svenskt.

Missnöjet med efternamnen är lika stort. Men här säger hela 43 procent att skälet till att de vill byta efternamn är att de vill ha ett namn som bättre understryker samhörigheten med familj och släkt.

Även om förslaget till ny personnamnslag vill göra det lättare att byta namn kommer namngivningen inte att släppas helt fritt. Nybildade namn ska inte få innehålla teckenkombinationer som är helt främmande i det svenska språket. Myndigheterna kommer även i fortsättningen att ha möjlighet att gå in och stoppa namn som anses olämpliga eftersom de kan väcka anstöt eller leda till obehag för bäraren.

Det är också en linje som får stöd av en bred majoritet. Hela 89 procent anser att det är riktigt att myndigheterna har rätt att nobba namn som kan väcka anstöt. Något färre, 66 procent, tycker att myndigheterna ska kunna stoppa namn som leder till obehag för bäraren. Ytterligare 28 procent håller med – men bara om det är nödvändigt för att ett barn inte ska bli lidande.

Motståndet mot så kallade könskonträra namn är utbrett. Av de tillfrågade säger 69 procent att föräldrar inte ska ha rätt att ge flickor pojknamn och vice versa, medan 11 procent gör tummen upp för idén.

Fyra av tio välkomnar förslaget att vem som helst ska kunna byta till ett vanligt efternamn, ett namn som redan har minst 2 000 bärare. Som exempel anges Karlsson, Lindberg och Nyström – där 13 procent anser att en sådan lagändring behövs för att invandrare lättare ska kunna byta till ett svenskt efternamn.

Undersökningen ger också ett brett stöd för många av de regler som i dag styr namngivningen. Klara majoriteter vill exempelvis stoppa ovanliga stavningar som Qroqhztrömm, en mix av stora och små bokstäver som SoFia och GranSkog, siffror i namn som 91an, okonventionella förnamn som Gudihimlen och svåruttalade nya efternamn som Razafindrandriatsimaniry.

Här kan du ladda ned förslaget till ny namnlag och här läsa namnlagskommitténs debattartikel i Dagens Nyheter om förslaget.

Anders

0 kommentarer

Både Emmy och Jasmine får nu efter beslut av Namnlängdskommittén sina egna namnsdagar. Men det dröjer till år 2015 innan de får fira. Emmy får samma namnsdag som Emma, den 23 juli, och Jasmine gör Jesper sällskap den 26 juli.

I Sverige finns totalt omkring 150 000 olika förnamn. Av dessa återfinns drygt 600 i namnlängden. Många som inte har någon namnsdag kan dock passa på att fira när ett liknande namn hyllas. Den 24 juli, då Kristina och Kerstin har namnsdag, tipsar Svenska Akademien i ett pressmeddelande även Christa, Christiane, Kickan, Kicki, Kirsten, Kirsti, Kristin, Ninna, Stina, Tina och Titti om att fira.

Den senaste namnlängden fastslogs år 2001. I Namnlängdskommittén sitter Sture Allén, Eva Brylla, Östen Dahl och Lennart Elmevik. Kommitténs uppdrag är att vara återhållsam med förändringar av namnlängden.

Anders

1 kommentarer

Blær Bjarkardóttir är 15-åringen som kan vara på väg att tvinga fram en ändring av den isländska namnlagen. En domstol fastslår nämligen att hon får behålla förnamnet Blær – trots att det bara är tillåtet som pojknamn. Men individens rätt till sitt namn går i det här fallet före myndigheternas behov av att upprätthålla lagstiftningen.

Den isländska namnlagen säger att namn inte får uppfattas som stötande och att de måste vara förenliga med isländsk grammatik och stavning. Godkända namn samlas i förteckningen Mannanafnaskrá. Den som vill ha ett namn som inte finns på listan kan vända sig till Mannanafnanefnd med en ansökan. Nämnden avgör sedan om namnet ska godkännas eller inte. Om det accepteras tas namnet upp i Mannanafnaskrá och blir därmed tillgängligt för alla.

När Mannanafnaskrá sammanställdes i samband med den senaste översynen av namnlagen dammsögs folkbokföringen och historieböckerna på för- och mellannamn. Men några få slank emellan och togs inte upp i Mannanafnaskrá. Ett av dem var Blær.

Namnlagen säger också att ett pojknamn inte kan ges till en flicka och vice versa. Hittills hade det funnits både pojkar och flickor som fått namnet Blær, men efter att den nya namnförteckningen togs i bruk blev föräldrar till en pojke först om att ansöka om namnet. Mannanafnanefnd sade ja. Samtidigt som Blær godkändes som pojknamn blev det omöjligt som flicknamn.

Detta kände inte prästen till när han 1997 döpte Blær Bjarkardóttir. Först veckan därpå upptäckte han att Blær inte var ett godkänt flicknamn. Modern Björk Eiðsdóttir vände sig till Mannanafnanefnd, men fick avslag. Blær var ett pojknamn – trots att andra isländska kvinnor bar samma namn, och trots att den kvinnliga hjälten i Halldór Laxness roman Brekkukotsannáll (ett argument med dignitet i det här sammanhanget) heter just Blær.

Björk Eiðsdóttir vägrade att ge upp och Blær växte upp och trivdes med sitt namn – ett namn som används i skolan, av vännerna och på nätet men inte i folkbokföringen. Där, liksom i passet och på betalkortet, heter hon Stúlka ('flicka') i förnamn. Hon delar detta namn med hundratalet andra isländska kvinnor, och har något slags syskon i de ungefär lika många män som officiellt heter Drengur ('pojke'). Stúlka och Drengur är de namn som automatiskt tilldelas personer som av olika skäl aldrig får "riktiga" namn.

Att byta till något godkänt namn var aldrig aktuellt. Förra året valde Björk Eiðsdóttir i stället att stämma den isländska staten. Hon krävde skadestånd och att dottern Blær skulle få behålla sitt namn.

Björk Eiðsdóttir tog bland annat upp de särskilda omständigheterna kring dopet, de andra kvinnor som burit och bär namnet Blær och konstaterade att det fanns även andra luckor i namnlagen. Auður och Júlí är exempelvis namn som bärs av både män och kvinnor. Att Blær ('vindpust, nyans') är maskulinum ansågs också vara oväsentligt. Feminina substantiven Sturla och Skúta är mansnamn, maskulina Ilmur och Apríl är kvinnonamn.

Advokaten som representerade staten påminde under rättegången om namnlagen. En kvinna kan inte bära ett mansnamn, en man kan inte bära ett kvinnonamn.

Domstolen valde att gå på Björk Eiðsdóttirs linje. Dottern Blær Bjarkardóttir får heta just så.

Rätten åberopar den isländska grundlagen och anser att individens rätt till sitt namn går före statens intresse att upprätthålla en lag som ändå inte visat sig vara vattentät. Det blev visserligen inget skadestånd, men Blær firade genom att begära ut nytt pass och betalkort där hon inte längre kallas Stúlka.

Inrikesminister Ögmundur Jónasson har meddelat att domen inte kommer att överklagas till högsta instans. Innebär det då att det är fritt fram för andra isländska kvinnor att heta Blær? Eller att uppdelningen i mans- och kvinnonamn är historia?

Nja, det är nog en för långtgående tolkning av domen. Rätten hänvisar nämligen till de speciella omständigheterna – att Blær döptes till just Blær – och att den i dag 15-åriga flickan aldrig kallats något annat. Till skillnad från många andra föräldrar valde nämligen Björk Eiðsdóttir att inte ansöka om ett nytt namn när det hon ville ha inte godkändes.

Lagtexten förändras inte heller av domen. Eftersom det är en dom från lägre instans är den heller inte prejudicerande. Så förbudet för kvinnor att bära mansnamn och män att bära kvinnonamn existerar alltjämt åtminstone i namnlagen.

Ögmundur Jónasson har utlovat en översyn av namnlagen och antytt att den kan vara föråldrad. Det förefaller vara en nödvändig åtgärd. Annars är det inte osannolikt att många av alla de kvinnor som också kallas Blær drar staten inför rätta med krav på att få namnet infört i folkbokföringen. Genom att åberopa diskriminering är det inte osannolikt att de skulle få rätt. Och i så fall är en av grundpelarna i namnlagen satt ur spel.

Det kan alltså löna sig att vara envis. Det bevisar Björk Eiðsdóttir och Blær Bjarkardóttir.

Här kan du läsa mer om den isländska namnlagen och här läsa domen om Blær.

Anders

0 kommentarer

Alice och William var även under 2012 de vanligaste namnen för nyfödda barn i Sverige. Bland de populäraste förnamnen är förändringarna små – Alice har legat på topp tio sedan år 2005 och William ända sedan 1999.

Namntrender går ofta i cykler. Det brukar ta tre generationer för ett namn att gå från populärt till bortglömt till populärt på nytt. Dagens föräldrar ger sällan sina barn namn efter sig själva eller efter mor och far. Men morfars och farmors generation är däremot en sannolik inspirationskälla.

Men vilka namn kan då tänkas vara på rejäl uppgång om tio år samtidigt som Alice och William då sannolikt minskar i popularitet? Katharina Leibring, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, säger att förnamn som hade sin senaste storhetstid under 1930- och 40-talen snart kan få en renässans.

– Man bör ha i åtanke att generationsbegreppet är flexibelt och att det går allt längre mellan generationerna eftersom vi blir allt äldre och föder barn allt senare. Men det bör snart vara dags för namn som Leif och Lennart att öka i antal. Man kan se att de är lite på gång som djurnamn. Ibland ligger nämligen djurnamnen lite före förnamnsutvecklingen, berättar Katharina Leibring.

Det hunden, hästen, katten eller kaninen heter i dag kan alltså antyda vad nyfödda ges för namn i morgon. En annan trend som borde stå för dörren är dubbelnamnen. Sett till generationsregeln borde de snart vara på gång.

– Men det kanske inte blir så att det blir klassiska dubbelnamn som Britt-Marie och Ann-Marie som återkommer. Det kan bli så att många i stället nyskapar dubbelnamn, som Tindra-Marie. På listan över de hundra populäraste flicknamnen finns också Novalie, som ibland stavas Nova-Li som ett dubbelnamn.

I delar av landet, i synnerhet på landsbygden, höll dubbelnamnstrenden i sig ända till 1970-talet. Och Carl-Johan bröt mönstret genom att också under 2000-talet ges som pojknamn. Det är enligt Katharina Leibring faktorer som skulle kunna bidra till att det kanske dröjer något längre än tio år innan dubbelnamnen på allvar seglar uppåt i statistiken.

Här hittar du SCB:s statistik över de populäraste förnamnen.

Anders

2 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - förnamn