Boomen uteblev efter att prinsessan Estelle fått sitt namn. Då valde kronprinsessan Victoria och prins Daniel ett namn som var en riktig högoddsare. Den nyfödde prinsen Oscar Carl Olof är däremot närmast så folklig som det kan bli.

I dag bär 1 673 kvinnor förnamnet Estelle. Av dessa har 792 Estelle som tilltalsnamn. Bärarnas medelålder är bara 14,5 år. Det handlar alltså om ett namn som främst väljs av ganska nyblivna föräldrar.

Någon boom för namnet Estelle blev det aldrig. Tvärtom. 2012 – det år då prinsessan föddes – gavs namnet till 55 flickor. Året innan var antalet nya bärare 64. Året därpå sjönk antalet nya bärare till 33. 2014 gavs 45 flickor förnamnet Estelle och 2015 var det 43 flickor som fick namnet.

Om Estelle – eller närmare bestämt Estelle Silvia Ewa Mary – var ett otraditionellt val så kunde Oscar Carl Olof knappast vara mer traditionellt. Det är också namn som ligger i tiden.

Olof ramlade visserligen ut från topp 100 över nya pojknamn 2005, men tilltalsnamnet Oscar har som sämst varit femma bland nya pojknamn sedan 1998. Carl har som lägst återfunnits på plats 61.

Oscar är belagt i svenskan sedan 1803. Namnet är av iriskt ursprung och tros vara en sammansättning av os (’hjort’) och cara (’vän’). Det har kommit till svenskan genom engelskan.

Förra året var Oscar det fjärde populäraste namnet med 737 nya bärare. Som förnamn kan det knappast booma mer än vad det redan gjort.

Frågan är om Oscar är en så given favorit i landet att kronprinsessan Victorias och prins Daniels namn inte påverkar andra nyblivna föräldrar. Eller om många känner att ännu en Oscar skulle riskera att hamna i skuggan av den kungliga strålglansen. Och att det därför kanske är mer sannolikt med en dipp à la Estelle.

Anders

Foto: Kungahuset

 

0 kommentarer

I höstas sändes tredje säsongen av Bron. Denna thriller till tv-serie har inte bara trasat sönder nagelbanden på tittarna världen över – Saga Norén, seriens något udda hjältinna, verkar också ha gjort stort intryck på nyblivna föräldrar.

Namnet Saga har i alla fall utsetts till ”årets klättrare” på den svenska topplistan över namn på nyfödda flickor 2015. Enligt SCB:s namnstatistik för det gångna året, har Saga avancerat till fjärdeplatsen, från att ha legat på plats 21. Under året har 671 små flickor fått detta tilltalsnamn.

Men det räcker inte för att slå Elsa, som toppar namnlistan för andra året i rad. 872 flickor fick det namnet. Därefter hittar vi Alice och Maja, som också har ligger tryggt på sina placeringar från föregående år.

Någon raket i Saga-klass märks dock inte bland pojknamnen på listan. Bland de tio populäraste namnen råder relativ stiltje. I toppen har Lukas har bytt plats med William, som nu är överlägsen etta: 977 pojkar fick det namnet – medan tvåan Lucas blev 802 små gossars tilltalsnamn.

Maria

Foto: SVT

0 kommentarer

En storväxt och aggressiv svart man som befinner sig långt ned på samhällsstegen. Det är egenskaper som förknippas med förnamn som Jamal och DeShawn – namn som traditionellt bärs av svarta män. Samma typer av negativa associationer finns till namn som Juan och Jorge.

Personer som själva säger sig ha liberala värderingar och befinner sig strax till vänster om den politiska mittfåran är i själva verket djupt fördomsfulla. Det hävdar forskare i antropologi vid University of California i Los Angeles. I en studie publicerad i tidskriften Evolution and Human Behavior visar de hur vita amerikaner i regel betraktar svarta amerikaner som våldsamma och misslyckade.

Forskarna lät testpersonerna läsa flera olika berättelser. I texterna varierades namnen på huvudpersonerna. Där fanns förnamn som Jamal, Darnell och De Shawn, som för det mesta bärs av svarta, namn som Connor, Wyatt och Garrett som förknippas med vita, Jorge och Juan som knyts till latinamerikaner, och Chen och Hukaru som får amerikaner att associera till invånare med asiatisk bakgrund.

Efter varje berättelse fick testpersonerna svara på frågor om huvudpersonerna. Trots att personerna i berättelserna agerade likadant bedömdes de på olika sätt utifrån sina namn. En Jamal sågs som mer hotfull än en Connor. Connor betraktades i sin tur som mer framgångsrik än Jamal. Testpersonerna antog även att det var Jamal och inte Connor som dömts för misshandel.

En annan skillnad var att vita män som troddes vara storväxta också troddes ha hög status i samhället. För svarta män var det tvärtom. Ju större de upplevdes vara, desto mindre framgångsrika trodde deltagarna att de var.

Samma mönster upprepades när huvudpersonerna bar namn som antingen förknippades med latinamerikansk eller asiatisk bakgrund. Jorge och Juan betraktades som farligare och mindre lyckosamma än Hukaru och Chen.

Om deltagarna hade varit befriade från fördomar hade de enligt forskarna gett personerna i berättelserna likvärdiga egenskaper.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Khaleesi håller inte bara till i en fiktiv värld. Den populära rollfiguren från tv-serien Game of thrones har tagit steget över till jorden. Khaleesi blir nämligen allt populärare som förnamn.

Daenerys Targaryen är Khaleesis riktiga namn i serien. Men det är hennes titel Khaleesi – vilken betecknar en hustru till en krigare från dothraki-stammen – som är populärast.

I USA bär i dag 755 flickor namnet Khaleesi, varav 368 gavs namnet under 2014. I Storbritannien föddes förra året 53 nya Khaleesi, men bara nio Daenerys. I Sverige finns i dag sju Khaleesi och två Daenerys. I de nordiska grannländerna är förnamnen än mer sällsynta.

Men det är inte bara Khaleesi och Daenerys som tar steget över från Westeros till jorden. Även manliga rollfigurers namn från Game of thrones vinner mark. I Storbritannien fick förra året arton pojkar namnet Theon och sjutton fick förnamnet Tyrion. I Sverige finns sexton Theon och tre Tyrion. I Danmark lystrar tre pojkar till namnet Theon. I Norge finns hela nitton män som heter Theon.

I Språktidningen 7/15, som utkommer den 30 september, skriver Ylva Mossing om språk som skapas särskilt för tv, böcker och filmer. Där får du bland annat möta David J. Peterson, som utvecklat språken i Game of thrones för tv-serien.

Anders

Foto: HBO

1 kommentarer

Sex av tio islänningar vill att landets omstridda namnlag ska bli mer tillåtande. Bara två av tio är emot en liberalisering. Det visar en opinionsundersökning beställd av inrikesminister Ólöf Nordal. I höst väntas hon lägga fram ett förslag till en ny namnlag.

De senaste åren har den isländska namnlagen blivit allt mer ifrågasatt. Vid tre tillfällen har den utmanats i domstol, och vid samtliga tre tillfällen har staten förlorat. Medierna har också berättat om medborgare som inte kan resa utomlands eftersom de saknar av myndigheterna godkända förnamn, och därför inte kan få något pass.

Under sommaren har dessutom två låtar som sågar namnlagen jäms med fotknölarna, Pollapönks Mannanafnalagið och Jón Gnarr och Memfismafíans Mannanafnanefnd, spelats flitigt.

Inrikesminister Ólöf Nordal vill själv avskaffa namnlagen helt och hållet. Hon anser att det är föräldrarnas sak att avgöra vad deras barn ska heta. Ett sådant förslag har tidigare lagts i alltinget, den isländska riksdagen, av liberala Ljus framtid.

Men det är inte troligt att Ólöf Nordal väljer en så radikal väg. I stället är det sannolikt att myndigheterna alltjämt kommer att ha möjlighet att stoppa namn som kan uppfattas som kränkande eller stötande. Den nya lagen väntas också slopa alla hinder för föräldrar med andra modersmål än isländska att ge barnen namn från dessa språk.

Stödet för en liberalisering av namnlagen är starkt. Hela 60 procent vill se en mer tillåtande namnlag. Bara 20 procent motsätter sig en liberalisering, medan 19 procent varken är för eller emot en sådan utveckling.

Däremot säger 76 procent att det bör finnas ett regelverk för vilka namn som är tillåtna. Bara 24 procent vill släppa namngivningen helt fri.

Deltagarna fick också möjlighet att nämna vad de ansåg vara viktigast med en ny namnlag. Där uppgav flest att namn som kan uppfattas som nedsättande bör kunna stoppas. Näst högst prioritet gavs till att namn ska vara anpassade till isländskans grammatik, som att kunna böjas i samtliga kasus.

Anders

Foto: Thinkstock

0 kommentarer

Amanda och Oliver var årets populäraste svenskspråkiga namn i Finland. Sofia och Elias toppade listan över finskspråkiga namn. Det visar statistik från Befolkningsregistercentralen.

Under förra året föddes 59 523 barn i Finland. Av dessa var 3 432 svenskspråkiga. Sammanlagt namngavs 58 343 barn – 29 801 pojkar och 28 542 flickor.

Skillnaderna mellan de olika listorna är stora. Men Ella, Emma, Amanda, Oliver och Leo är namn som återfinns bland de tio populäraste både på svenska och finska.

Dessutom är förändringarna större bland de svenskspråkiga namnen. Eftersom antalet barn är förhållandevis litet kan svängningarna lätt bli stora. De namn som var populärast som första förnamn bland svenskspråkiga, Amanda och Oliver, fick 38 respektive 33 nya bärare under 2014. Elias och Sofia fick däremot 438 respektive 380 nya bärare bland finskspråkiga.

Anders

0 kommentarer

Elsa är Sveriges just nu populäraste flicknamn. Under 2014 tog sig Elsa förbi både Alice och Maja till namntoppens översta plats. Bland pojkarna är Lucas kvar i topp. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

För sjunde året i följd är Lucas, William och Oscar landets populäraste pojknamn. För andra året i följd toppas listan av Lucas före William och Oscar. Bland flicknamnen är förändringarna fler. Elsa tar klivet förbi Alice och Maja till förstaplatsen. Bland de tio vanligaste namnen för nyfödda finns hela fyra nykomlingar: Agnes, Lilly, Linnea och Molly. På flickornas topp 100 finns fem nya namn: Celine, Lovis, Amelia, Luna och Elisa. Bland pojkarna är antalet färskingar bara två: Dante och Ali.

– Det hänger ihop med att det än i dag är lite mer traditionsbundet att namnge pojkar. Därför är pojknamnen mer stabila, säger Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Under 2014 namngavs 58 771 pojkar och 55 658 flickor. Var trettonde flicka – totalt 4 358 personer – fick ett unikt namn eller en unik stavning. Bland pojkarna gavs var femtonde – totalt 3 883 personer – ett förnamn som de var helt ensamma om.

– Ljudstrukturen kan göra att det är lättare att skapa unika stavningar för flicknamn. Det går att sätta en accent här eller där, lägga till ett h på slutet eller växla mellan v och w. Det är också färre pojknamn som slutar på vokal.

Att Elsa nu tar täten bland flicknamnen är ingen överraskning för Katharina Leibring. Namnet ligger rätt i tiden i flera bemärkelser. Dels har det gått tre generationer sedan förnamnet senast var riktigt populärt, dels heter en av huvudpersonerna i den populära barnfilmen Frost just Elsa. Här går alltså tradition och populärkultur – två saker som har stort inflytande över namngivningen – hand i hand.

– Elsa är ett namn som befinner sig i rätt cykel. Under 1920-talet var Elsa det åttonde vanligaste namnet. Nu har det klättrat under hela 2000-talet och gick in på topp tio 2008, säger Katharina Leibring.

Elsa illustrerar enligt Katharina Leibring en annan trend. Just nu är ljudkombinationen El- populär bland flicknamn, som Elin, Elvira, Elisa och Ella. En motsvarighet bland pojknamnen är snabbklättraren Vincent och andra populära namn som börjar på Vi-, som Viktor, Ville och William. Just Vincent återspeglar en annan strömning. Många föräldrar väljer namn som upplevs som internationellt gångbara och lätt kan uttalas på engelska.

– Vincent har funnits i svenskan sedan medeltiden, men det har aldrig tidigare varit riktigt populärt.

En sak som Katharina Leibring lagt märke till i sin forskning är att pojknamn som inte längre är på modet ibland först kommer tillbaka som namn på hanhundar. Långt från namnstatistikens topp har förnamn som Torsten, Leif, Lennart, Sven och Gösta – som just nu gillas av många hussar och mattar – börjat att röra på sig så smått. Men det kommer sannolikt att dröja ytterligare innan en återkomst på bred front kan bli aktuell.

– Snarare tjugo än tio år skulle jag tro. Flicknamnen och tiknamnen stämmer däremot överens. Där brukar vissa namn vara populära samtidigt, säger Katharina Leibring.

Anders

Illustration: Disney

0 kommentarer

En tropisk cyklon betraktas som mindre farlig om den namngivits efter en kvinna än efter en man. Men skenet bedrar. De oväder som får kvinnonamn är dubbelt så dödliga. Det visar en amerikansk studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sedan 1950 har tropiska cykloner fått kvinnonamn. Mansnamnen började i USA att användas 1979. Sedan dess gäller regeln om varannan damernas och varannan herrarnas.

Amerikanska forskare har studerat de farligaste tropiska cyklonerna under denna period – med undantag för Katrina och Audrey som anses vara så förödelsebringande och orepresentativa att de hade stjälpt hela undersökningen. I ett oväder som fått ett mansnamn dör i genomsnitt 23 personer. Men i ett oväder med ett kvinnonamn dör hela 45 personer.

Tropiska cykloner med kvinnonamn uppfattas i regel som mindre farliga. Därför bryr sig också färre om varningarna och utsätter sig därmed för större risker.

Slutsatserna får stöd av enkätsvar. Oväder med kvinnliga namn tros bland deltagarna vara mindre förödande och färre drabbade väljer därför att sätta sig i säkerhet.

Beteendet är enligt forskarna ett exempel på omedveten sexism. Däremot anser de inte att resultaten pekar på fientlighet eller respektlöshet mot kvinnor. I stället tros attityderna påverkas av att kvinnor i allmänhet betraktas som mindre aggressiva och mer omvårdande än män. Sådana uppfattningar kan alltså visa sig vara ödesdigra i cyklonens öga.

För att i framtiden undvika konsekvenserna av könsstereotyperna föreslår forskarna en översyn av namngivningen av tropiska cykloner.

Resultaten har på sina håll bemötts med skepsis. Washington Post tar upp en del av kritiken, där det bland annat ifrågasätts varför Sandy inkluderats i statistiken.

Uppdatering: Studien har fått hård kritik även från andra håll. Läs gärna diskussionerna om resultaten på Reddit.

Anders

Foto: Nasa (tropiska cyklonen Isabel den 18 september 2003)

2 kommentarer

Maximilian tar steget förbi Luca och är nu det populäraste förnamnet bland tyska pojkar. Bland flickorna behåller Sophie förstaplatsen – och det är ett namn så vanligt att det ges till en nyfödd flicka av trettiotre. Det visar statistik från Gesellschaft für deutsche Sprache.

Sophie – med stavningsvarianten Sofie inräknad – behåller ställningen som Tysklands populäraste förnamn för nyfödda flickor. Under 2013 gavs namnet till 3,32 procent av flickorna. Det är dock betydligt vanligare som andra- än som förstanamn, vilket möjligen kan underlätta för lärarna när alla nyfödda Sophior når skolåldern.

Sophie är det vanligaste förnamnet bland flickor i alla förbundsländer utom Hamburg, Berlin och Bayern. Där är i stället Marie populärast.

Maximilian är populäraste pojknamnet och tar över täten från Luca (inklusive stavningsvarianten Luka), som faller tillbaka till fjärdeplatsen. Av de pojkar som föddes i Tyskland förra året fick 1,63 procent förnamnet Maximilian. Precis som Sophie är det vanligare som andranamn.

Bland pojkarna är den geografiska spridningen större. Maximilian ligger i topp i de två sydligaste förbundsländerna, Bayern och Baden-Württemberg, och i Nordrhein-Westfalen. Luca toppar i Saarland, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bremen och Schleswig-Holstein. I Hessen, Hamburg och Berlin vinner Alexander. Och i Mecklenburg-Vorpommern segrar Ben.

Anders

0 kommentarer

Charlotterose, Londonn, Kaptain, Envie, Kinzington, Sierraleone, Warrior, Marcusjames, Charger, Happiness, Forever, Avaa, Pistol, Rarity, Rebelle, Lloyal och Subaru var bara några av de nya förnamn som gavs till amerikanska barn under 2013. Men överst på namntoppen i USA tronar Sophia och Noah. Det visar statistik från The United States social security administration.

För tredje året i följd är Sophia det populäraste förnamnet för amerikanska flickor med 21 075 nya bärare. Dessutom klättrar Sofia – ett namn som under förra året gavs till 9 108 flickor – till trettonde plats. Däremot är det första gången någonsin som Noah toppar listan över pojknamn. Under 2013 fick 18 090 pojkar namnet Noah – och det gavs dessutom till 78 flickor.

Populärkulturen har stor inverkan på amerikanernas val av förnamn. Den snabbaste klättraren bland pojkarna är Jayceon, vilket är vad som står i dokusåpaaktuelle rapparen The Games pass. Bland flickorna är 2013 års namnraket Daleyza, ett namn som bärs av en rollfigur i tv-serien Larrymania.

Inflytandet från tv-världen tar inte slut där. IO9 berättar att allt fler nyfödda får namn efter rollfigurer i serien Game of thrones. Nameberry rapporterar att 63 flickor fick namnet Vanellope, vilket Sarah Silvermans rollfigur heter i Disneyfilmen Röjar-Ralf.

Anders

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - förnamn