Talare i omgivningen är den viktigaste faktorn för att bevara ett språk. Om det inte talas av tillräckligt många i närområdet går talarna i stället över till ett annat språk. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Det är fysiker och lingvister vid universitetet i Wien som har studerat utbredningen av tyska och slovenska i österrikiska Kärnten. För att genomföra undersökningen har de använt diffusion, en metod som kan nyttjas för att studera spridning. Metoden används bland annat inom fysiken, men nu har de tillämpat samma principer för att undersöka språksituationen i Kärnten.

I förbundslandet Kärnten talas både slovenska och tyska. Slovenskan är dock på tillbakagång och antalet talare har minskat under det senaste århundradet. Den slovenska minoriteten har enligt österrikisk lag status som nationell minoritet.

För att undersöka språksituationen har de studerat utvecklingen på bynivå. Forskarna konstaterar att i de samhällen där slovenskan fortfarande är stark har det ända sedan 1800-talets slut funnits många talare. I de byar där tyskan blivit allt mer dominerande har språkskiftet skett stegvis. När talarna av slovenska i närområdet blivit för få har de kvarvarande gått över till tyska.

Forskarnas slutsats är att det för ett språks överlevnad är nödvändigt att det finns tillräckligt många talare i närområdet. Annars är det troligt att talare av ett mindre språk i stället börjar använda majoritetsspråket.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Antalet språk som används på nätet har bara ökat marginellt sedan 2012. Samtidigt har ett betydligt större antal språk försvunnit. Språkdöden i världen går alltså fortare än språkförnyelsen på internet. Det skriver Quartz.

Quartz har jämfört webbplatsen Ethnologues förteckning över världens språk med FN:s statistik över internetanvändning. På nätet har inte mycket hänt mellan 2012 och 2015. Antalet språk som används är fortfarande omkring 500. På Wikipedia har språken under dessa tre år gått från 285 till 290, på Facebook från 70 till 80 och på Twitter från 21 till 48.

För tre år sedan talades det enligt Ethnologue omkring 8 000 språk i världen. Den siffran har nu sjunkit till 7 102 språk. Om uppgifterna stämmer innebär det alltså att ett språk om dagen skulle ha försvunnit sedan 2012.

Ett skäl till att så många av världens språk inte finns på nätet är att de bara talas av kanske några hundra personer. Ett annat skäl är att många av de mindre språken inte har något skriftspråk.

Men det finns undantag. Ett sådant är piemontesiska, som ofta bedöms skilja sig tillräckligt från italienska för att kallas ett eget språk. Trots att det talas av omkring två miljoner människor finns det ganska lite piemontesiska på nätet, även om Wikipedia finns på språket. Eftersom talarna är tvåspråkiga använder de uppenbarligen italienska på internet. Många av de språk som i dag inte finns på nätet befinner sig förmodligen i en liknande situation, där talarna väljer ett större språk när de är ute på nätet.

Det är klokt att ta siffrorna med en nypa salt. Den ofta svåra gränsdragningen mellan språk och dialekt gör att Ethnologues statistik inte är exakt. Däremot finns det ingen anledning att betvivla varken språkdödens snabba takt i världen eller språkförnyelsens långsamma takt på nätet.

Anders

Foto: Wikimedia

0 kommentarer

Stora världsspråk som engelska och mandarin är motorer som får den globala språkdöden att accelerera. För att kunna klättra på samhällsstegen är det ofta viktigt att behärska stora språk. Därmed blir konsekvensen av ekonomisk tillväxt utbredd språkdöd.

Slutsatsen att tillväxt och språkdöd går hand i hand presenteras i en studie publicerad i tidskriften Proceedings of the Royal Society Biological Sciences. Forskarna bakom studien är zoologer, biologer och ekologer. De har använt samma metoder för att klassa hotade språk som används för utrotningshotade djur.

I dag är många av världens 7 000 språk hotade. I snitt försvinner ett språk varannan vecka. Kännetecken för många hotade språk är, enligt forskargruppen, ett litet antal talare inom ett litet geografiskt område som genomgår en samhällsförändring som får antalet talare att minska.

Efter att ha identifierat hotade språk världen över jämfördes språksituationen med bruttonationalprodukten. Det fanns enligt forskarna en tydlig koppling mellan språkdöd och ekonomiskt välstånd.

Forskarnas förklaring till sambandet är att ett enda språk ofta är dominerande inom ett samhälle. För att bli ekonomiskt framgångsrik är det nödvändigt att behärska detta språk. Annars riskerar dörrarna till utbildning, jobb och förtroendeuppdrag att slås igen.

Ekonomisk tillväxt är enligt forskargruppen mest framträdande som motor för språkdöd i högutvecklade länder. Sådana områden är norra Australien och nordvästra USA och Kanada, där ett stort antal språk är hotade. Länder där lika kritiska situationer väntas uppstå är Brasilien och Nepal.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - språkdöd