I det här kvisset möter du antalsenheter som tjog, dussin och gross. Men hur många stycken går det på dessa – och några betydligt ovanligare – antalsenheter? Din uppgift är att ange det korrekta antalet. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

I fredagskvisset får du en chans att testa din ordförståelse. Du möter tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Valet mellan stor och liten bokstav i initialförkortningar kan ibland vara knepigt. I det här kvisset möter du tolv initialförkortningar. Hur ska de skrivas enligt Svenska skrivregler? Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

I veckans kviss får du en chans att pröva din ordkunskap. I kvisset möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Här möter du tolv svenska substantiv. Din uppgift är att lista ut de korrekta pluralformerna. Flera av dessa substantiv har – i varierande utsträckning – olika pluralformer, men här söker vi enbart de former som finns i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

I veckans kviss får du en chans att testa din ordförståelse. Du möter tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Hur är dina kunskaper om substantivens pluralformer? Här möter du tio substantiv med pluralformer som ibland ställer till med problem. Din uppgift är att lista ut vilken pluralform som betraktas som korrekt enligt Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Många av dessa substantiv har andra former som är mer eller mindre ovanliga – men här är vi alltså ute efter de pluralformer som finns i SAOL. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

I veckans kviss möter du som vanligt tolv svenska ord. Känner du till vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Tolv svenska ord stöter du på i veckans kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Vi har valt ut några ord som vi tror är ganska svåra och några som vi tror är lättare. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - kviss