Hur är dina kunskaper om substantivens pluralformer? Här möter du tio substantiv med pluralformer som ibland ställer till med problem. Din uppgift är att lista ut vilken pluralform som betraktas som korrekt enligt Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Många av dessa substantiv har andra former som är mer eller mindre ovanliga – men här är vi alltså ute efter de pluralformer som finns i SAOL. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

I veckans kviss möter du som vanligt tolv svenska ord. Känner du till vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Tolv svenska ord stöter du på i veckans kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Vi har valt ut några ord som vi tror är ganska svåra och några som vi tror är lättare. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Känner du till vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

I veckans kviss får du en möjlighet att testa din ordkunskap. Vi har valt ut tolv ord från Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Några av dem tror vi är ganska lätta – andra är nog betydligt svårare. Din uppgift är att lista ut vad orden betyder. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

I veckans kviss får du en ny chans att testa din ordförståelse. Vi har valt ut tolv svenska ord som samtliga finns i Svenska Akademiens ordlista. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

I veckans kviss får du en ny möjlighet att testa din ordförståelse. Vi har valt ut tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

I veckans kviss har vi valt ut tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss!

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i fredagskvisset. Känner du till vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - kviss