Molly är etta på hundarnas egen namntopp. Avståndet till tvåan Bella är fortfarande stort – men Bella tassade sig under 2017 lite närmare Molly. Det visar statistik från Jordbruksverket.

I Jordbruksverkets register över hundar i Sverige finns nu 895 000 djur. Molly har varit det vanligaste namnet ända sedan 2006. Namn som visade framtassarna och klättrade på listan under 2017 var bland annat Sigge, Maja, Sally och Charlie.

Det populäraste namnet under förra året var Bella. Vid årsskiftet var det totalt 5 686 svenska hundar som lystrade till detta namn, en ökning med 424 bärare jämfört med 2016. Molly är dock ohotad som etta på namntoppen med 7 699 bärare, en ökning med 348 bärare.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Elsa är Sveriges just nu populäraste flicknamn. Under 2014 tog sig Elsa förbi både Alice och Maja till namntoppens översta plats. Bland pojkarna är Lucas kvar i topp. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

För sjunde året i följd är Lucas, William och Oscar landets populäraste pojknamn. För andra året i följd toppas listan av Lucas före William och Oscar. Bland flicknamnen är förändringarna fler. Elsa tar klivet förbi Alice och Maja till förstaplatsen. Bland de tio vanligaste namnen för nyfödda finns hela fyra nykomlingar: Agnes, Lilly, Linnea och Molly. På flickornas topp 100 finns fem nya namn: Celine, Lovis, Amelia, Luna och Elisa. Bland pojkarna är antalet färskingar bara två: Dante och Ali.

– Det hänger ihop med att det än i dag är lite mer traditionsbundet att namnge pojkar. Därför är pojknamnen mer stabila, säger Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Under 2014 namngavs 58 771 pojkar och 55 658 flickor. Var trettonde flicka – totalt 4 358 personer – fick ett unikt namn eller en unik stavning. Bland pojkarna gavs var femtonde – totalt 3 883 personer – ett förnamn som de var helt ensamma om.

– Ljudstrukturen kan göra att det är lättare att skapa unika stavningar för flicknamn. Det går att sätta en accent här eller där, lägga till ett h på slutet eller växla mellan v och w. Det är också färre pojknamn som slutar på vokal.

Att Elsa nu tar täten bland flicknamnen är ingen överraskning för Katharina Leibring. Namnet ligger rätt i tiden i flera bemärkelser. Dels har det gått tre generationer sedan förnamnet senast var riktigt populärt, dels heter en av huvudpersonerna i den populära barnfilmen Frost just Elsa. Här går alltså tradition och populärkultur – två saker som har stort inflytande över namngivningen – hand i hand.

– Elsa är ett namn som befinner sig i rätt cykel. Under 1920-talet var Elsa det åttonde vanligaste namnet. Nu har det klättrat under hela 2000-talet och gick in på topp tio 2008, säger Katharina Leibring.

Elsa illustrerar enligt Katharina Leibring en annan trend. Just nu är ljudkombinationen El- populär bland flicknamn, som Elin, Elvira, Elisa och Ella. En motsvarighet bland pojknamnen är snabbklättraren Vincent och andra populära namn som börjar på Vi-, som Viktor, Ville och William. Just Vincent återspeglar en annan strömning. Många föräldrar väljer namn som upplevs som internationellt gångbara och lätt kan uttalas på engelska.

– Vincent har funnits i svenskan sedan medeltiden, men det har aldrig tidigare varit riktigt populärt.

En sak som Katharina Leibring lagt märke till i sin forskning är att pojknamn som inte längre är på modet ibland först kommer tillbaka som namn på hanhundar. Långt från namnstatistikens topp har förnamn som Torsten, Leif, Lennart, Sven och Gösta – som just nu gillas av många hussar och mattar – börjat att röra på sig så smått. Men det kommer sannolikt att dröja ytterligare innan en återkomst på bred front kan bli aktuell.

– Snarare tjugo än tio år skulle jag tro. Flicknamnen och tiknamnen stämmer däremot överens. Där brukar vissa namn vara populära samtidigt, säger Katharina Leibring.

Anders

Illustration: Disney

0 kommentarer

Molly tassar ifrån Bella i hundnamnstoppen. Men hundar har inte alltid givits samma namn som människor. Genom åren har de uppkallats efter kända personer från Antiken, fått namn som stavats med en fransk prägel och namngivits efter egenskaper eller funktion. I dag är det ofta hunden som går först i spåret – inte sällan blir ett namn först populärt bland hundar för att sedan börja ges även till människor.

Med 6 611 registrerade bärare är Molly landets i särklass vanligaste hundnamn. Tvåa är Bella med 4 581 bärare och trea Ludde med 3 788 bärare. Ester, Enzo och Kira tillhör de namn som ökade snabbast under 2014. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Övriga namn på hundarnas topp 20 är Wilma, Bamse, Charlie, Ronja, Sigge, Alice, Rocky, Doris, Sally, Selma, Nova, Zorro, Ozzy, Tindra, Maja, Hugo och Elsa. Majoriteten av de populäraste hundnamnen är även mycket vanliga bland människor. Det gäller i synnerhet tikar och flickor. Alice, Molly, Maja och Elsa tillhör exempelvis de populäraste namnen för nyfödda flickor.

Så har det inte alltid varit. I en uppsats i antologin Från renhållningshjon till modeaccessoar – 10 000 år av relationer människa–hund i Sverige skildrar namnforskaren Katharina Leibring hundnamnens utveckling i Sverige.

De första säkra beläggen på svenska hundnamn hittar Katharina Leibring under 1600-talet. Genom islänningasagorna finns dock en del hundnamn från vikingatiden bevarade. Att namngivningen vid den här tiden fungerade ungefär likadant på Island och i Sverige är kanske ingen våghalsig gissning. De isländska hundnamnen var en- eller tvåstaviga och betecknade någon av djurets egenskaper. Där fanns bland annat Buski och Flóki, två namn som beskriver hundens toviga päls, Stutt (’kort’) och Brakki (’den skällige’).

Under 1600- och 1700-talen fanns olika traditioner. Kungliga knähundar kunde få franska namn som Courtisane och Fidèle, jakthundar kunde kallas Jäger och Spåre och vallhundar på bondgårdar kunde ges ett egenskapsnamn som Stark.

Egenskapsnamnen, som Bister, Flink och Hurtig, höll ställningarna även under 1800-talet. Andra typer av namn var smeknamnen (Lady, Pärla och Trogen), personnamnen (Karo och Diana) och de skämtsamma namnen (Fråg’en och Som-du – bägge sannolikt avsedda som ett humoristiskt svar på frågor om hundens namn). Traditionen med namn som återspeglade hundens egenskaper eller funktion var stark långt in på 1900-talet.

I dag ser det helt annorlunda ut. Katharina Leibrings förklaring är enkel. Hunden har gått från att vara ett nyttodjur till ett sällskapsdjur, och i stället för att sova i ladugården snusar den ofta i sängen vid husses eller mattes fötter. Hunden har helt enkelt blivit en familjemedlem, och det påverkar också namngivningen. En mer personlig relation till hunden gör att den i allt större utsträckning får vanliga förnamn.

Katharina Leibring noterar att de tvåstaviga namnen dominerar. Eftersom de är lättast att ropa är de mest praktiska. De könsneutrala namnen är få och ofta engelska. Vanligast är personförnamnen. Men även äldre hundnamn, som Fido och Pompe, används än i dag liksom namn hämtade från kända personer ur historien, som Afrodite, Luna och Zeus. Där finns också namn som förknippas med populärkultur och kändisar, som Ozzy, Messi, Rocky och Arwen.

En tendens är att förnamn som förlorat popularitet ofta återintroduceras bland hundar. I dag kan namn som Sture, Lennart, Gunnel och Leif höras i rastgårdarna. Detta förebådar i sig, skriver Katharina Leibring, att de snart även kommer att höras i lekparker och förskolor.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Molly håller ställningen som Sveriges populäraste hundnamn. Förändringarna i toppen är små – efter Molly följer samma koppel som föregående år med Bella i spetsen före Wilma och Ludde. Bamse tar dock steget upp till femte plats och ger därmed Ronja på pälsen med en noslängd. Enda nya namnet på topp 20 är Hugo.

Jordbruksverket sammanställer varje år statistik över de vanligaste hundnamnen i Sverige. De senaste siffrorna gäller år 2013.

En trend som håller i sig är att hundar i allt större utsträckning får namn som också är vanliga bland hussar och mattar. De enda namnen på de fyrbentas topp 20 som har färre än 100 tvåfota bärare är Bamse (41 personer) och Zorro (15 personer).

En annan trend som är lika tydlig bland hundar som människor är att de populäraste flick- eller tiknamnen har betydligt fler bärare än de populäraste pojk- eller hanhundsnamnen. Däremot är spridningen mellan olika namn större bland pojkar och hanhundar.

Ett hundnamn som ökar snabbt är Zlatan. I Sverige lystrar nu 224 hundar till namnet Zlatan – ett antal som mer än fördubblades under 2013. Ännu snabbare ökar dock – vilket möjligen kan vara en knäpp på nosen för fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic – Messi. Antalet svenska hundar som delar namn med den argentinske anfallsstjärnan Lionel Messi, som brukar gå före svensken i kön när det gäller internationella utmärkelser, är nu 515 stycken.

Här kan du läsa mer om populära hundnamn och här hittar du Jordbruksverkets statistik över vanligaste hundnamnen.

Anders

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - hundnamn