Gustav V:s torg blir namnet på ett nytt torg vid Kungens kurva i Huddinge. Namnet har klubbats i kommunens natur- och byggnadsnämnd efter klartecken från kungen.

Området kring Kungens kurva i Huddinge kommun växer med ny bebyggelse och nya gator. Det var här – i september 1946 – som Gustav V:s chaufför körde i diket efter en jakttur till Tullgarns slott. Kungen kunde oskadd kliva ur bilen. Året därpå öppnade Esso en bensinstation i området. Ägaren kallade platsen Kungens kurva – och det namnet fastnade.

Nu får alltså Gustav V ett torg uppkallat efter sig vid Kungens kurva. Namnet blir just Gustav V:s torg. Beslutet har fattats i kommunens natur- och byggnadsnämnd. Namnet beskrivs som ”unikt i Sverige”.

Under arbetet med namngivningen har kommunen bland annat vänt sig till Institutet för språk och folkminnen. Namnvårdskonsulenten Leila Mattfolk ansåg att samtycke från kungen var nödvändigt eftersom Gustav V inte var att betrakta som en historisk person utan som en viktig medlem av dagens kungafamilj. En annan rekommendation var att överväga om namnet faktiskt skulle uppfattas som en hedersbetygelse åt Gustav V eller som påminnelse om den olycka som gav Kungens kurva dess namn.

Tanken var att namnet skulle ha klubbats redan före sommaren. Beskedet från hovet dröjde dock. Därför fick beslutet vänta till det första sammanträdet efter sommaruppehållet. Sedan kungen gett klartecken är det nu fritt fram för kommunens lantmäteriavdelning att ta namnet i bruk när det anses lämpligt.

En socialdemokrat, en miljöpartist och en vänsterpartist reserverade sig mot beslutet. Övriga ledamöter i nämnden röstade ja till förslaget.

Huddinge kommun beslutade tidigare i år att namnge en gata i samma område efter Ingvar Kamprad. Läs mer om det här.

Anders

0 kommentarer

Ingvar Kamprads allé blir namnet på den gata i Huddinge som ska hylla Ikea-grundarens betydelse för kommunen. Beslutet om Gustav V:s torg får däremot vänta. Hovet har ännu inte gett klartecken till namnet.

Året var 1965 när Ikea öppnade i Kungens kurva i Huddinge. Varuhuset var länge Ikeas största. När grundaren Ingvar Kamprad gick bort ville majoriteten i kommunfullmäktige hedra minnet genom ett gatunamn.

Nu är det klart att namnet på denna gata blir Ingvar Kamprads allé. Beslutet klubbades i natur- och byggnadsnämnden i tisdags. Familjen Kamprad har gett sitt samtycke till namnet.

Beslutet fattades trots invändningar från Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen. Lantmäteriet underströk det olämpliga i att ändra namn på gator – i det här fallet är det delar av Tangentvägen som blir Ingvar Kamprads allé. Bägge myndigheterna påpekade att det enligt god namnsed bör gå minst tre år innan en avliden persons namn används som ortnamn.

Majoriteten i Huddinge anser inte att detta är något hinder. Ingvar Kamprads allé ligger i ett område som håller på att byggas. Innan gatan tas i bruk kommer det att ha gått tre år. Eftersom Ingvar Kamprad haft så stor betydelse för Huddinges utveckling är det enligt majoriteten motiverat med ett namnbyte.

Planen var att vid samma möte också besluta om Gustav V:s torg, en plats som ska bli granne med Ingvar Kamprads allé. Här valde nämnden att skjuta beslutet på framtiden. Anledningen var att hovet ännu inte gett klartecken till namnet.

Institutet för språk och folkminnen skriver i remissvaret att Gustav V inte kan betraktas som en historisk person. Därför behövs hovets samtycke. Eftersom kommunens mål är att namnge ytterligare gator efter kungligheter uppmanas politikerna i nämnden att fundera på om det är handelsområdet i Kungens kurva som är den bästa platsen för sådana hyllningar:

De kungliga namnen bär ett starkt symbolvärde och det är därför viktigt att noga överväga om och var dessa namn ska tas i bruk i namngivningen. I detta fall anser vi att man dessutom bör väga in om namnet Gustaf V:s torg skulle uppfattas som en hedersbetygelse till Gustaf V eller om namnet kan komma att uppfattas vara givet som en påminnelse om den enskilda händelse som också gett Kungens kurva dess namn.

Nästa möte i natur- och byggnadsnämnden hålls den 27 augusti. Då hoppas majoriteten kunna besluta om Gustav V:s torg.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - Huddinge