Gustav V:s torg blir namnet på ett nytt torg vid Kungens kurva i Huddinge. Namnet har klubbats i kommunens natur- och byggnadsnämnd efter klartecken från kungen.

Området kring Kungens kurva i Huddinge kommun växer med ny bebyggelse och nya gator. Det var här – i september 1946 – som Gustav V:s chaufför körde i diket efter en jakttur till Tullgarns slott. Kungen kunde oskadd kliva ur bilen. Året därpå öppnade Esso en bensinstation i området. Ägaren kallade platsen Kungens kurva – och det namnet fastnade.

Nu får alltså Gustav V ett torg uppkallat efter sig vid Kungens kurva. Namnet blir just Gustav V:s torg. Beslutet har fattats i kommunens natur- och byggnadsnämnd. Namnet beskrivs som ”unikt i Sverige”.

Under arbetet med namngivningen har kommunen bland annat vänt sig till Institutet för språk och folkminnen. Namnvårdskonsulenten Leila Mattfolk ansåg att samtycke från kungen var nödvändigt eftersom Gustav V inte var att betrakta som en historisk person utan som en viktig medlem av dagens kungafamilj. En annan rekommendation var att överväga om namnet faktiskt skulle uppfattas som en hedersbetygelse åt Gustav V eller som påminnelse om den olycka som gav Kungens kurva dess namn.

Tanken var att namnet skulle ha klubbats redan före sommaren. Beskedet från hovet dröjde dock. Därför fick beslutet vänta till det första sammanträdet efter sommaruppehållet. Sedan kungen gett klartecken är det nu fritt fram för kommunens lantmäteriavdelning att ta namnet i bruk när det anses lämpligt.

En socialdemokrat, en miljöpartist och en vänsterpartist reserverade sig mot beslutet. Övriga ledamöter i nämnden röstade ja till förslaget.

Huddinge kommun beslutade tidigare i år att namnge en gata i samma område efter Ingvar Kamprad. Läs mer om det här.

Anders

0 kommentarer

Ingvar Kamprads allé blir namnet på den gata i Huddinge som ska hylla Ikea-grundarens betydelse för kommunen. Beslutet om Gustav V:s torg får däremot vänta. Hovet har ännu inte gett klartecken till namnet.

Året var 1965 när Ikea öppnade i Kungens kurva i Huddinge. Varuhuset var länge Ikeas största. När grundaren Ingvar Kamprad gick bort ville majoriteten i kommunfullmäktige hedra minnet genom ett gatunamn.

Nu är det klart att namnet på denna gata blir Ingvar Kamprads allé. Beslutet klubbades i natur- och byggnadsnämnden i tisdags. Familjen Kamprad har gett sitt samtycke till namnet.

Beslutet fattades trots invändningar från Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen. Lantmäteriet underströk det olämpliga i att ändra namn på gator – i det här fallet är det delar av Tangentvägen som blir Ingvar Kamprads allé. Bägge myndigheterna påpekade att det enligt god namnsed bör gå minst tre år innan en avliden persons namn används som ortnamn.

Majoriteten i Huddinge anser inte att detta är något hinder. Ingvar Kamprads allé ligger i ett område som håller på att byggas. Innan gatan tas i bruk kommer det att ha gått tre år. Eftersom Ingvar Kamprad haft så stor betydelse för Huddinges utveckling är det enligt majoriteten motiverat med ett namnbyte.

Planen var att vid samma möte också besluta om Gustav V:s torg, en plats som ska bli granne med Ingvar Kamprads allé. Här valde nämnden att skjuta beslutet på framtiden. Anledningen var att hovet ännu inte gett klartecken till namnet.

Institutet för språk och folkminnen skriver i remissvaret att Gustav V inte kan betraktas som en historisk person. Därför behövs hovets samtycke. Eftersom kommunens mål är att namnge ytterligare gator efter kungligheter uppmanas politikerna i nämnden att fundera på om det är handelsområdet i Kungens kurva som är den bästa platsen för sådana hyllningar:

De kungliga namnen bär ett starkt symbolvärde och det är därför viktigt att noga överväga om och var dessa namn ska tas i bruk i namngivningen. I detta fall anser vi att man dessutom bör väga in om namnet Gustaf V:s torg skulle uppfattas som en hedersbetygelse till Gustaf V eller om namnet kan komma att uppfattas vara givet som en påminnelse om den enskilda händelse som också gett Kungens kurva dess namn.

Nästa möte i natur- och byggnadsnämnden hålls den 27 augusti. Då hoppas majoriteten kunna besluta om Gustav V:s torg.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Malvinas backe blir det nya namnet på Osquldas väg i Stockholm. Beslutet har klubbats i stadsbyggnadsnämnden. Namnändringen kommer efter kritik mot att Osquldas väg står för ”kränkande värderingar”.

Året var 1965 när gatan Osquars backe namngavs vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. När det hade gått 25 år fick gatan en kvinnlig motsvarighet, nämligen Osquldas väg. Osquar och Osqulda är benämningen på manliga respektive kvinnliga teknologer på KTH.

Eftersom namnet har funnits sedan 1990 innebär det enligt stadsbyggnadskontoret att det har vunnit hävd. Ändå väljer nu majoriteten i stadsbyggnadsnämnden att gå på stadsbyggnadskontorets linje och byta namn. Osquldas väg blir i stället Malvinas backe. Det tidigare namnet beskrivs av stadsbyggnadskontoret som ”ett uttryck för kränkande värderingar”.

Debatten började i november förra året då Stockholms stad fick in skrivelser där det uppmanades till ett namnbyte. Osquldas väg beskrevs som ett namn som representerade en sexistisk kultur på KTH. Även KTH:s ledning stämde i en skrivelse in i kritiken:

Det har under flera år upplevts som problematiskt för både anställda och studenter på KTH att ha en adress inom campus med namnet Osquldas väg. Namnet har sitt urspring i en studentkultur med sexistiska inslag, och uppfattas som ett uttryck för kränkande värderingar om kvinnor.

KTH:s första förslag till nytt namn var Harriet Ryds väg. Hon var den första kvinnliga professorn på KTH, men det brukar inte anses förenligt med gott namnskick att namnge gator efter levande personer. Valet föll i stället på Malvinas backe. Malvina är en förening för kvinnliga teknologer på KTH. Den fick sitt namn efter att ha bildats på Malvinas namnsdag den 28 november 1986.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet i stadsbyggnadsnämnden.

Anders

Foto: KTH

0 kommentarer

En gata med Hans Alfredsons namn kan bli verklighet i Malmö. Men det kommer sannolikt att dröja. Stadsbyggnadsnämnden anser att det bör gå minst tre år innan en avliden persons namn används i ortnamn.

När Hans Alfredson gick bort i höstas ville två Malmömoderater, John Roslund och Tony Rahm, hedra hans minne. I en motion skrev kommunpolitikerna att Hans Alfredson hade en stark koppling till Malmö. Han föddes i staden och bodde i Malmö fram till sju års ålder. Därför ansåg de att det vore lämpligt att namnge en gata eller en plats efter honom:

Få människor har givit oss så mycket glädje som honom. En lysande komiker, regissörs, skådespelare, filmskapare, scenograf, översätter och inte minst malmöit född i Sankt Pauli församling.

Förslaget fick tummen upp i tekniska nämnden. Stadsbyggnadsnämnden gillade idén, men ansåg att det inte gått tillräckligt lång tid. Carina Aldosson, kartingenjör vid stadsbyggnadskontoret, var den som rekommenderade nämnden att vänta med klartecken:

Inför kommande planering och utbyggnad av staden kommer vi att ha Hans Alfredson i åtanke för en lämplig plats. Enligt god ortsnamnssed ska en rimlig tid ha gått innan en avliden persons namn får användas i ortsnamn. En rimlig tid är 3-5 år.

I Huddinge har möjligen kommunen en annan uppfattning. Bara ett par dagar efter Ingvar Kamprads död meddelade majoriteten i fullmäktige att de ville namnge en gata efter Ikea-grundaren.

Anders

Foto: Frankie Fouganthin

0 kommentarer

I Kungens kurva öppnades sommaren 1965 Ikeas första varuhus utanför Älmhult. Efter grundaren Ingvar Kamprads bortgång vill majoriteten i Huddinge namnge en gata efter honom.

Ingvar Kamprad var bara 17 år när han grundade Ikea. Det första varuhuset öppnade han 1958 i Älmhult. Den första etableringen utanför hemkommunen var Kungens kurva i Huddinge 1965. Varuhuset var länge Ikeas största. I dag finns Ikea i ett fyrtiotal länder. Koncernen har omkring 150 000 anställda.

När nyheten om Ingvar Kamprads bortgång blev känd i helgen var det många som hyllade honom som en av de mest betydelsefulla personerna för svenskt näringsliv. I Huddinge vill den styrande koalitionen hedra Ingvar Kamprad med en gata i Kungens kurva. Det säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande:

Tack vare Ingvar Kamprads IKEA har Kungens kurva utvecklats till Skandinaviens största handelsområde. Han är grunden för tusentals arbetsplatser i Huddinge och för det vill vi i Huddinge tacka honom.

Vad den nya gatan ska heta är inte klart. Stockholm Direkt rapporterar att några förslag som dykt upp i sociala medier är Billys gata, Kampradkurvan och Kamprads väg.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Redan till sommaren ska 30 gator i Madrid få nya namn. Den vänsterkoalition som styr den spanska huvudstaden vill göra sig av med namn som har anknytning till diktatorn Francisco Francos regim. Det rapporterar El País.

I våras tog en vänsterkoalition makten i Madrid. För första gången på 24 år tvingades därmed konservativa Partido popular bort från borgmästarposten i staden. Maktskiftet innebar också att en ny attityd till Francisco Francos diktatur fick majoritet.

Ett tidigt förslag från koalitionen var att byta namn på gator med koppling till diktaturen – ett förslag som Partido popular motsatte sig. Men redan till sommaren ska 30 gator få nya namn. Gemensamt för de befintliga namnen är att de är kopplade till den period då Francisco Franco styrde Spanien.

En av de gator som snart blir historia är Calle del General Yagüe, som är uppkallad efter generalen Juan Yagüe. Han var hjärnan bakom massakern i Badajoz, där tusentals avväpnade och civila avrättades. Ett annat kontroversiellt namn som försvinner är Calle de Caídos de la División Azul, en spansk division som stred på Tysklands sida under andra världskriget.

Celia Mayer, en av vänsterpartiet Ahora Madrids företrädare i Madrid, säger i El País att namnbytena gör det möjligt att lyfta fram grupper som tidigare ignorerats vid namngivning:

”Kvinnorna, som har varit totalt osynliga på kartan. Yrken, ämbeten och arbeten som har bidragit till stadens rikedom, men som inte går att finna någonstans eftersom de inte erkänts. Personer, manliga och kvinnliga Madridbor på gatan, som har bidragit till att bygga denna stad. Och, framför allt, sammanslutningar och grannskap som har kämpat för offentlig service och som inte har fått erkännande.”

Vilka de nya gatunamnen blir är inte klart.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - gatunamn