Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Rätt sätt att svara om bror

  Fråga: 
  På frågan Do you have a brother?, är svaret Yes I do eller Yes I have korrekt?
  Johanna
  Svar: 
  Det första alternativet är grammatiskt korrekt, eftersom have i frågan fungerar som ett huvudverb och följs av en substantivfras. Några andra exempel är have a cup of coffee och have a headache.Dock används ibland Yes I have, i analogi med hur man svarar då have i frågan fungerar som hjälpverb (och alltså följs av ett verb, inte en substantivfras). Ett exempel på have i hjälpverbsfunktion är Have you heard about the tooth fairy? – Yes, I have. 
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Olika typer av vardagsrum

  Fråga: 
  Finns det några skillnader mellan alla olika engelska benämningar på vardagsrum, living-room, sitting-room, drawing-room, parlour, reception room och så vidare? Det sistnämnda är man speciellt förtjust i i tv-serien Escape to the country!
  Eva Backström
  Svar: 
  Living room är det vanligaste och mest neutrala ordet för det rum där man slappnar av i soffan, umgås eller tittar på tv. Sitting room har samma betydelse, men är vanligare i brittisk engelska än i amerikansk. Parlour och drawing room är formellare, lite mer ålderdomliga ord, som framför allt används om sällskapsutrymmen där man tar emot gäster. Reception room används oftast när man pratar om hus och inredning i professionella sammanhang, vilket ju är fallet i Escape to the country (En plats på landet på svenska). Observera att det är betydligt vanligare att stava living room etcetera utan bindestreck.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Svenskt system minskar förvirring

  Fråga: 
  Har ni någon rekommendation kring om man bör använda 12-timmarssystemet med am och pm på engelska eller kan man hålla sig till 24-timmarsformatet?
  Karin Andersson
  Svar: 
  I Storbritannien har 24-timmarssystemet (till exempel 19.00) liksom på många andra håll blivit vanligt i officiella sammanhang, exempelvis tidtabeller. I vissa länder, framför allt USA och den engelsktalande delen av Kanada, dominerar fortfarande 12-timmarssystemet (till exempel 7.00 pm) i många sammanhang där det inte finns allvarliga risker förknippade med eventuell förväxling av för- och eftermiddagstider (som det kan göra inom exempelvis militären eller sjukvården).För att undvika förvirring kan det vara en god idé att använda sig av samma system som man gör i Sverige.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Här hamnar den som undviker skatt

  Fråga: 
  I samband med Panamaskandalen har jag förstått att engelskans motsvarighet till svenskans skatteparadis är tax haven. Vad är ursprunget till ordet haven?
  C.E. Deu
  Svar: 
  Haven är besläktat med svenskans hamn. Numera används det mest i betydelsen ’trygg plats’, ofta i frasen a safe haven for someone. Framför allt är det exotiska öriken som Caymanöarna eller Bermuda som beskrivs som tax havens, men ibland även europeiska länder som Schweiz. ’Skatteparadis’ verkar vara den benämning som används i flest språk för länder med låg eller ingen skatt. Förutom i svenska finns det i finska, veroparatiisi, franska, les paradis fiscaux, nederländska, belastingparadijsen, och spanska, paraísos fiscales. På tyska finns också Steuerparadiese, men den vanligaste beteckningen är Steueroasen, ’skatteoaser’.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Undantag för engelska adverb

  Fråga: 
  Jag har fått lära mig att jag ska lägga till -ly när jag använder adverb som beskrivning av hur man gör något, som i run slowly, men jag blir osäker när jag ser uttryck som study hard.
  Kristian
  Svar: 
  Grundregeln är att ett adverb som baseras på ett adjektiv vanligtvis får ändelsen -ly, även om -ly ofta utelämnas i informellt språk (run slow). Det finns dock ett antal undantag från regeln. Några adverb, exempelvis fast, har alltid samma form som adjektivet (a fast car – drive fast), medan andra adverb, exempelvis hard, har två olika former. I det ena fallet ser adverbet ut precis som adjektivet (a hard task – study hard), medan det i det andra fallet har -ly-ändelsen (There was hardly a cloud in the sky). Här finns tyvärr inga enkla regler. Man får helt enkelt lära sig vad de olika formerna betyder: hard betyder ’hårt’, medan hardly betyder ’knappast/knappt’.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Överallt vidgas gränserna

  Fråga: 
  Jag har ibland hört uttrycket pushing the envelope. Det betyder något i stil med ’att tänja på gränserna’, men vad är ursprunget?
  Tina Chouwy
  Svar: 
  Envelope har här inget med kuvert att göra, utan är en flygteknisk term, flight envelope, som syftar på de tekniska gränser inom vilka det är säkert att flyga. Pushing the envelope betyder alltså att man utvidgar gränserna för vad som hittills varit möjligt. Uttrycket verkar vara vanligast i amerikansk engelska och används numera inom allt från design (Nike is always pushing the envelope on creativity) till forskning (These researchers are visionaries, who are pushing the envelope of what we know).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • När det beror på situationen

  Fråga: 
  Vad betyder it comes with the territory?
  Ingo Blind
  Svar: 
  Frasen betyder att något (oftast negativt) hänger samman med en viss situation, till exempel Financial market mayhem comes with the territory in a free market system och I have a pretty loud voice, I think it goes with the territory of being a mum. Som framgår av exemplen används både come och go med samma betydelse, trots att de två verben oftast är varandras motsatser.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Xxx kommer från grekiskan

  Fråga: 
  Varför avslutar man ibland brev på engelska med xxx?
  Susanna Hellgren
  Svar: 
  Ursprungligen kommer­ x:en från den grekiska bokstaven chi, som representerar första bokstaven i Christ (jämför X-mas = Christmas, ’jul’). Denna kristna x-symbol användes redan på medeltiden­ i brev och dokument som ett intygande om att det som stod där var sant (ungefär In Christ’s name I assert).Denna sedvänja övergick till bruket att använda flera x i betydelsen kisses, ’kyssar’, som avslutning på ett brev. Användningen blev populär under 1800-talet och finns bland annat dokumenterad­ i ett brev från Winston Churchill­ från 1894.I brev ser man ibland också ooo, som står för hugs, ’kramar’,­ men detta är ett betydligt senare påfund. Man kan även blanda bokstäverna till xoxo (hugs and kisses).
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Otrevligt där hunden håller till

  Fråga: 
  Vad betyder dog end i ett uttryck som in the dog end of London?
  Caroline Andersson
  Svar: 
  Uttrycket dog end är ursprungligen ett brittiskt slanguttryck för en cigarettfimp. Dog end har också kommit att användas mer bildligt i betydelsen ’den sista och värsta delen av något’, i det här fallet alltså om ett geografiskt område som ligger långt bort och upplevs som otrevligt eller otryggt. Andra exempel är the dog end of a day, the dog end of a scale och the dog end of a career.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Så paxar du på engelska

  Fråga: 
  Vad heter att ’paxa’ något på engelska?
  Cedrick Tortioty
  Svar: 
  Det verkar finnas två huvudalternativ när man på engelska vill försäkra sig om något genom att yttra sig först: To get/have (first) dibs och bagsy/bags. Uttryck med (first) dibs verkar vara det vanligaste (I get first dibs on the chocolate) eftersom det har spridits utanför barnspråket för att lite skämtsamt uttrycka att någon har ”första tjing” på något (till exempel The brain has first dibs on any glucose present in the bloodstream). Bagsy/bags är mindre frekvent och huvudsakligen begränsat till brittisk engelska (Bagsy the table by the fireplace och I bags the bed).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor