Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Dubbelt upp inte formellt godkänt

  Fråga: 
  När man i engelskspråkiga filmer och böcker vill uttrycka att man inte har något, ser man ofta uttryck som I ain’t got nobody och I don’t have no money. Borde inte betydelsen egentligen bli den motsatta?
  Lasse Weiber
  Svar: 
  Den här typen av uttryck brukar kallas ”dubbla negationer”, och ett mycket välkänt exempel är Pink Floyds We don’t need no education från 1970-talshitten Another brick in the wall. Du har helt rätt i att den ena negationen rent logiskt tar ut den andra så att resultatet borde bli en icke-negation. Men så är inte fallet, och uttrycksformen – som har funnits ända sedan fornengelskans tid – är vanlig i flera engelskspråkiga dialekter, exempelvis afroamerikansk engelska. Ibland används de för att förstärka negationen, ibland utan någon specifik funktion. Dubbla negationer är dock inte allmänt accepterade i standardengelskan.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Vanligast med cv i Storbritannien

  Fråga: 
  Vilket ord för cv bör jag använda på engelska – cv eller resume?
  Monica D.K. Blad
  Svar: 
  Cv, som är en förkortning av latinets curriculum vitae, ’levnadslopp’, används mest i Storbritannien och i några varianter som har starka band till brittisk engelska, som irländsk eller östafrikansk engelska. Resume (ibland skrivet résumé) är vanligast i nordamerikansk engelska. Båda alternativen används omväxlande i de flesta engelsktalande länder.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Flamma har blivit ett skämt

  Fråga: 
  I Språktidningen 1/16 kunde man läsa att uttrycket gammal flamma mest används om kvinnor på svenska. Nu har jag till min förvåning hört att old flame finns på engelska. Används frasen både om kvinnor och män på engelska?
  Roland och Elle Gormock
  Svar: 
  Uttrycket old flame finns belagt sedan 1600-talet. Tidigare användes det i poetisk stil, men används numera endast skämtsamt. Cirka två tredjedelar av exemplen syftar på kvinnor, till exempel his old flame Judy, och en tredjedel på män, a snapshot of [Carla] Bruni with her old flame Mick Jagger.  
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Röd apelsin även i utlandet

  Fråga: 
  Vissa svenska mataffärer har börjat kalla blodapelsiner ”röda apelsiner” för att öka försäljningen. Är detta enbart ett svensk påfund?
  Thore Haltlenth
  Svar: 
  Nej, samma tendens verkar finnas i både Storbritannien och USA, där vissa affärer kallar frukten red oranges, eller bara reds. Även på nederländska finns varianterna bloedsinaasappel, ’blodapelsin’, och rood sinaasappel, ’röd apelsin’.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Rätt sätt att svara om bror

  Fråga: 
  På frågan Do you have a brother?, är svaret Yes I do eller Yes I have korrekt?
  Johanna
  Svar: 
  Det första alternativet är grammatiskt korrekt, eftersom have i frågan fungerar som ett huvudverb och följs av en substantivfras. Några andra exempel är have a cup of coffee och have a headache.Dock används ibland Yes I have, i analogi med hur man svarar då have i frågan fungerar som hjälpverb (och alltså följs av ett verb, inte en substantivfras). Ett exempel på have i hjälpverbsfunktion är Have you heard about the tooth fairy? – Yes, I have. 
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Olika typer av vardagsrum

  Fråga: 
  Finns det några skillnader mellan alla olika engelska benämningar på vardagsrum, living-room, sitting-room, drawing-room, parlour, reception room och så vidare? Det sistnämnda är man speciellt förtjust i i tv-serien Escape to the country!
  Eva Backström
  Svar: 
  Living room är det vanligaste och mest neutrala ordet för det rum där man slappnar av i soffan, umgås eller tittar på tv. Sitting room har samma betydelse, men är vanligare i brittisk engelska än i amerikansk. Parlour och drawing room är formellare, lite mer ålderdomliga ord, som framför allt används om sällskapsutrymmen där man tar emot gäster. Reception room används oftast när man pratar om hus och inredning i professionella sammanhang, vilket ju är fallet i Escape to the country (En plats på landet på svenska). Observera att det är betydligt vanligare att stava living room etcetera utan bindestreck.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Svenskt system minskar förvirring

  Fråga: 
  Har ni någon rekommendation kring om man bör använda 12-timmarssystemet med am och pm på engelska eller kan man hålla sig till 24-timmarsformatet?
  Karin Andersson
  Svar: 
  I Storbritannien har 24-timmarssystemet (till exempel 19.00) liksom på många andra håll blivit vanligt i officiella sammanhang, exempelvis tidtabeller. I vissa länder, framför allt USA och den engelsktalande delen av Kanada, dominerar fortfarande 12-timmarssystemet (till exempel 7.00 pm) i många sammanhang där det inte finns allvarliga risker förknippade med eventuell förväxling av för- och eftermiddagstider (som det kan göra inom exempelvis militären eller sjukvården).För att undvika förvirring kan det vara en god idé att använda sig av samma system som man gör i Sverige.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Här hamnar den som undviker skatt

  Fråga: 
  I samband med Panamaskandalen har jag förstått att engelskans motsvarighet till svenskans skatteparadis är tax haven. Vad är ursprunget till ordet haven?
  C.E. Deu
  Svar: 
  Haven är besläktat med svenskans hamn. Numera används det mest i betydelsen ’trygg plats’, ofta i frasen a safe haven for someone. Framför allt är det exotiska öriken som Caymanöarna eller Bermuda som beskrivs som tax havens, men ibland även europeiska länder som Schweiz. ’Skatteparadis’ verkar vara den benämning som används i flest språk för länder med låg eller ingen skatt. Förutom i svenska finns det i finska, veroparatiisi, franska, les paradis fiscaux, nederländska, belastingparadijsen, och spanska, paraísos fiscales. På tyska finns också Steuerparadiese, men den vanligaste beteckningen är Steueroasen, ’skatteoaser’.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Undantag för engelska adverb

  Fråga: 
  Jag har fått lära mig att jag ska lägga till -ly när jag använder adverb som beskrivning av hur man gör något, som i run slowly, men jag blir osäker när jag ser uttryck som study hard.
  Kristian
  Svar: 
  Grundregeln är att ett adverb som baseras på ett adjektiv vanligtvis får ändelsen -ly, även om -ly ofta utelämnas i informellt språk (run slow). Det finns dock ett antal undantag från regeln. Några adverb, exempelvis fast, har alltid samma form som adjektivet (a fast car – drive fast), medan andra adverb, exempelvis hard, har två olika former. I det ena fallet ser adverbet ut precis som adjektivet (a hard task – study hard), medan det i det andra fallet har -ly-ändelsen (There was hardly a cloud in the sky). Här finns tyvärr inga enkla regler. Man får helt enkelt lära sig vad de olika formerna betyder: hard betyder ’hårt’, medan hardly betyder ’knappast/knappt’.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Överallt vidgas gränserna

  Fråga: 
  Jag har ibland hört uttrycket pushing the envelope. Det betyder något i stil med ’att tänja på gränserna’, men vad är ursprunget?
  Tina Chouwy
  Svar: 
  Envelope har här inget med kuvert att göra, utan är en flygteknisk term, flight envelope, som syftar på de tekniska gränser inom vilka det är säkert att flyga. Pushing the envelope betyder alltså att man utvidgar gränserna för vad som hittills varit möjligt. Uttrycket verkar vara vanligast i amerikansk engelska och används numera inom allt från design (Nike is always pushing the envelope on creativity) till forskning (These researchers are visionaries, who are pushing the envelope of what we know).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor