Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Ett engelskt sätt att säga hen

  Fråga: 
  Jag uppskattar det könsneutrala hen, och har märkt att engelskan tycks eftersträva ett könsneutralt pronomen och då använder they i stället för he/she. Nu undrar jag hur länge they har använts i denna betydelse och om bruket ökar.
  Birgitta Bolinder
  Svar: 
  I engelskan har man misslyckats med det som svenskan har gjort: att införa ett nytt pronomen som ersättning för he som traditionellt använts för att syfta på en person av okänt kön. Några av de förslag som aldrig fick genomslag i engelskan var nim och xe. Däremot används pluralformen they (liksom them, their och themselves) precis som du säger i meningar som The patient should be told at the outset how much they will be required to pay. They har använts mycket länge på det här sättet, det första dokumenterade exemplet är från 1375, men bruket har ökat på sistone, genom den allmänna trenden mot ett mer könsneutralt språkbruk. Användningen har tidigare kritiserats som ogrammatisk, men håller på att bli alltmer accepterad även i skriftspråket.
  Maria Estling Vannestål
 • Magkänslan ger dig rätt om henne

  Fråga: 
  På ett diplom läser jag gratitude of hers achievement, men är det korrekt? Magkänslan säger att det ska vara her.
  Else Ribbe
  Svar: 
  Din magkänsla leder dig rätt! Pronomenet fungerar som en förbestämning till achievement och därmed ska her användas. Hers heter det däremot när pronomenet står självständigt tillsammans med ett bindeverb som be: My heart is hers. På samma sätt gör man skillnad mellan my och mine, your och yours, our och ours samt their och theirs. His ser dock likadant ut i båda formerna.
  Maria Estling Vannestål
 • Kafka kan ha känt jordens tyngd

  Fråga: 
  I en engelsk text som handlar om kriget i Troja står det: It is the earth-heaviness in him of all his organs, beginning with his heart, that he must throw off if he is to be himself again. Det enda jag har hittat på svenska som verkar vara släkt med earth-heaviness är följande stycke ur tidningen Julefrid från 1897: Genom den tysta midnatten klungo orden, bärande himmelsk hugsvalelse till mången jordtyngd ande: ”Frid på jorden.” Vet ni något om ordet earth-heaviness?
  Meta Ottosson
  Svar: 
  Adjektivet jordtyngd i denna betydelse förekommer här och var i svensk poesi, men det engelska substantivet earth-heaviness verkar mycket sällsynt. Kanske är det en översättning av det tyska ordet Erdenschwere med samma betydelse, som användes av Franz Kafka och numera är ganska vanligt i tyskt poetiskt språk.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Skillnad mellan teori och praktik

  Fråga: 
  Kan jag få hjälp med att förstå skillnaden mellan engelskans education och training?
  Otto G
  Svar: 
  Education och training används ibland synonymt (som i teacher education/training). En skillnad mellan orden är dock att education är ett mer allmänt begrepp, som kan omfatta vilken sorts utbildning som helst och ofta har ett mer teoretiskt fokus, medan training framför allt används för att beskriva en utbildning där man tillägnar sig de (inte sällan praktiska) färdigheter man behöver för ett visst yrke. Training är dessutom vanligare i brittisk engelska och education i amerikansk. Det finns också specifika uttryck där bara education används, exempelvis primary/secondary/tertiary education.
  Maria Estling Vannestål
 • Konsten att vända sig i graven

  Fråga: 
  Hur säger man han skulle vända sig i sin grav (om han hade hört detta) på engelska?
  Tea Gawy
  Svar: 
  Det finns några olika varianter av detta idiom: turn/roll/spin in his/her/their grave(s). Det vanligaste verbet är turn (over), följt av roll (over) och spin. De äldsta beläggen vi hittat är från början av 1800-talet, men frasen är förmodligen äldre än så. De äldre exemplen innehåller oftast turn, men detta fick konkurrens under 1900-talet. Spin är ovanligt i brittisk engelska. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Nykter stannar kvar på vagnen

  Fråga: 
  Ett avsnitt av tv-serien Seinfeld är uppbyggt runt idiomet to be on/off the wagon. I avsnittet har rollfigurerna svårt att hålla isär betydelserna: ’att avstå från alkohol’ (on) och ’att dricka alkohol’ (off). Vad är ursprunget till det här uttrycket?
  S-E H
  Svar: 
  Ursprunget verkar höljt i dunkel, men tidiga belägg innehåller substantivet water-wagon, vilket gör det lätt att komma ihåg att det är on the wagon som betyder ’att avstå’. Off the wagon förekommer ofta med verbet fall, det vill säga att man hållit sig nykter ett tag men sedan har ”trillat dit”. Ordböcker anger bara alkohol som det missbruk som förknippas med det här idiomet, men i våra textdatabaser används det även om missbruk av tobak och droger.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • BBC och Obama säger inte fel

  Fråga: 
  Plötsligt verkar alla engelsktalande utelämna det första r-et i February så att det låter som /febjuari/. Eller är det jag som lägger märke till det först nu? Hur gammalt är detta fenomen?
  Stokke
  Svar: 
  Det stämmer att namnet på årets andra månad ofta uttalas /febjuari/. En del ordböcker anger till och med denna uttalsvariant som den vanligaste, även om den ibland kritiseras som ”felaktig”. Men när en form används av allt från nyhetsuppläsare på BBC till Barack Obama kan man vara ganska säker på att den är både väletablerad och gammal, även om det inte går att bestämma åldern exakt. Kombinationen /-bj-/ är lite lättare att uttala än /-br-/ eftersom /b/ och /j/ produceras närmare varandra i munnen än /b/ och /r/. Ibland kan man i amerikansk engelska till och med höra uttalet /febeweri/, utan vare sig /r/ eller /j/.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Fiaskot går i sydlig riktning

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket go/head south i betydelsen ’förvärras, bli sämre’, som i His career went south?
  Börje
  Svar: 
  Uttrycket kommer ursprungligen från aktiemarknaden och är belagt sedan 1920-talet. Man använder ofta olika metaforer som beskriver nedåtgående rörelser för något som försämras eller minskar i värde: Shares/stocks fell/dropped on the stock market. På kartor är ju söderut oftast nedåt och därför har man börjat använda go/head south i överförd betydelse.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Verb med liten betydelseskillnad

  Fråga: 
  Vad är skillnaden mellan end up och wind up?
  Markus
  Svar: 
  Verben end up och wind up har snarlik betydelse: ’(oavsiktligt) hamna i en situation (beroende på ens eget beteende)’. Bara med wind up hittade vi bibetydelsen att situationen man hamnar i är obehaglig eller otrevlig.Båda verben förekommer med samma negativt laddade adjektiv (end/wind up dead/homeless) och ”destinationer” (end/wind up in jail/prison/the hospital). Ibland kombineras dessa i en och samma mening när man beskriver dystra framtidsutsikter: You’re going to end up dead or in jail. Även när fraserna förekommer med vanligtvis positivt laddade ord som married har de oftast negativa associationer: If this was how Ned assessed character, he would end up married to a street thief.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Följ ordgränser vid avstavning

  Fråga: 
  Jag undrar vilka reglerna för avstavning är på engelska?
  Ulrika hallin
  Svar: 
  Engelskan använder så många korta ord att man i många fall helt avstår från avstavning – det uppstår inga fula gluggar ändå. Skulle det trots allt behövas följer man i första hand ordgränserna i sammansatta ord (fire-man), gränsen mellan förstavelse och ordstam (un-pleasant) eller gränsen mellan ordstam och ändelse (interest-ed). Många enspråkiga engelska lexikon anger möjliga avstavningar för alla ord med en upphöjd punkt: ex•tra•or•di•na•ry.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor