Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Enkelt som en tårtpromenad

  Fråga: 
  Jag har hört uttrycket cake walk för att beskriva något som enkelt: This game is surely not going to be a cake walk for them. Var kommer det ifrån?
  Niki T Messi
  Svar: 
  A cake walk var ursprungligen en amerikansk tävling som gick ut på att man skulle gå elegant och där första pris utgjordes av en tårta. Detta har sedan fått beteckna något enkelt. Det finns flera andra idiomatiska uttryck på engelska som beskriver samma sak. Det mest kända är nog a piece of cake. Ett annat är a walk in the park, som i I don’t think being a first-time parent is a walk in the park. Båda beskriver något behagligt och därmed enkelt. Andra ord är det amerikanska a cinch: Planning is a cinch, som kommer från ordet för ’sadelgjord’, och därmed något som är säkert, och det brittiska a doddle, som ursprungligen betecknade lättförtjänta pengar. Det finns en intressant skillnad mellan de olika idiomen: cake walk och walk in the park används ofta med negationer, som i exemplen ovan, för att beskriva vad som inte är enkelt.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Form framhäver känslor i reklam

  Fråga: 
  Jag reagerar varje gång jag ser eller hör frasen I’m loving it. Jag skulle skrivit I love it, som känns bättre och dessutom är kortare. Vad anser ni?
  Jan Bosma
  Svar: 
  Progressiv form består av en form av verbet be följt av ett verb i ing-form, som i I am working hard. Formen kan uttrycka en rad olika betydelsenyanser, som att en handling är oavslutad, The train is arriving, att den är kortvarig, They are living in Sweden, eller att den inträffar i framtiden, Britain is leaving the EU.När det gäller hamburgerkedjans slogan I’m loving it, innebär den progressiva formen snarare att man förstärker eller framhäver känslan som verbet uttrycker, vilket ju passar i reklam. Här spelar det också in att verbet love fått en svagare betydelse, motsvarande ’like’ eller ’enjoy’.Progressiv form sprider sig från informellt talspråk till mer formell stil och används med nya verb: I was wanting to speak to you, The Republicans are liking what they hear.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Folie ska stoppa tankekontroll

  Fråga: 
  På svenska används ordet foliehatt för att beteckna en konspirationsteoretiker. Inspirationen lär komma från engelskans tinfoil hat, men vad är kopplingen mellan metallfolie och konspirationer?
  Tage Pattecs-Erixon
  Svar: 
  Tanken är att en hatt gjord av folie ska hindra statsmakterna eller rymdvarelser från att kontrollera tankarna hos människor. På engelska finns uttrycket belagt sedan 1982. En intressant skillnad mellan engelska och svenska är att man på svenska kan använda ordet för att beteckna personerna, till exempel Foliehattarna har rätt, medan man på engelska i stället använder det som en förställd bestämning, the tinfoil hat brigade/crowd, eller kallar konspirationsteoretiker people who wear tinfoil hats eller conspiracy theorists in tinfoil hats.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Bestäm dig för artikel

  Fråga: 
  Ska jag använda bestämd artikel i uttryck som a book by (the) German researcher X? Eller är det mer korrekt att utelämna artikeln?
  Anders Isaksson
  Svar: 
  Båda uttryckssätten är vanligt förekommande. Formen utan bestämd artikel syns och hörs ofta i media och uppfattas ibland som mer informell. I en formell akademisk text eller liknande är the German researcher alltså ett bättre alternativ än bara German researcher.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Nytt pronomen för intelligent liv

  Fråga: 
  Jag har hört att det finns tankar på att skapa ett nytt engelskt pronomen i stället för it, för att referera till jorden och naturen. Ett förslag är ki, som är en del av ett ord i ett språk som talas av nordamerikanska urinvånare. Skulle det vara möjligt?
  Sanna Hellberg
  Svar: 
  Inom en del av miljörörelsen har det förts fram idéer om att vi inte borde använda it när vi pratar om the Earth (’jorden’) eller Nature (’naturen’), eftersom dessa är fulla av intelligent liv. Alltså vore det lika respektlöst att kalla naturen för it som det är att säga så om en människa. Det här är förstås mer än en rent språklig fråga, men sannolikheten att det skulle gå att exempelvis skapa ett nytt pronomen är nog ganska liten. Det har tidigare gjorts försök att hitta ett nytt könsneutralt pronomen i engelskan, men till skillnad från svenskan – där hen börjar bli etablerat – har dessa försök inte rönt några framgångar.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Jorden kan vara stor och liten

  Fråga: 
  I Språktidningen 6/16 kunde man läsa att planeten jorden skrivs med liten bokstav på svenska. Hur gör man på engelska med the earth/Earth?
  Udo Olyvomee
  Svar: 
  På engelska varierar bruket. I en fras som (here) on earth/Earth är stor bokstav lite vanligare än liten, medan stor bokstav nästan uteslutande används i frasen planet Earth, förmodligen eftersom Earth här mer uppfattas som ett namn. I det milda kraftuttrycket What on earth (are you insinuating)? skrivs däremot earth nästan alltid med liten bokstav. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Uttryck med oklart ursprung

  Fråga: 
  Jag undrar varifrån det engelska uttrycket it fits to a t kommer.
  Zandy
  Svar: 
  Uttrycket to a t betyder ’perfekt’ och skrivs ibland to a tee. Det har funnits i över 300 år och ursprunget är oklart, även om det förekommer ett antal hypoteser. Det finns också ett liknande uttryck, to dot one’s i’s and cross one’s t’s, som betyder ’att göra något noggrant och ordentligt’. Här vet man att det syftar på att i efterhand sätta en prick över i och dra ett streck över t när man skriver skrivstil – men det är det ju inte många som gör längre.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Språket skiljer grupperna åt

  Fråga: 
  I den amerikanska presidentvalskampanjen hörde jag Donald Trump använda både Hispanics och Latinos. Är de synonymer, eller betecknar de olika grupper?
  Greger Andersson
  Svar: 
  De två termerna är överlappande, men inte identiska. Hispanics betecknar i det här sammanhanget spansktalande personer från Latinamerika och andra delar av världen som bor i USA, medan Latinos betecknar latinamerikaner som bor i USA, oavsett språk. Portugisisktalande brasilianare ingår således inte i den första gruppen, men väl i den andra.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Bindestreck gör läsaren en tjänst

  Fråga: 
  Hur skriver man sammansättningar på engelska? Jag har lärt mig att man skriver a zero-dimensional ring med bindestreck, men the ring is zero dimensional utan bindestreck. Hur skriver man då exempelvis the ring is quasi semi local? Med inget, ett eller två bindestreck?
  Christian
  Svar: 
  Här finns inga riktigt fasta regler, men det finns några klara tendenser. Adjektivliknande bestämningar som står framför huvudordet och som består av två eller flera ord, brukar ofta skrivas med bindestreck – precis som du antyder. Detta ser man i etablerade ordkombinationer: black-and-white movie, computer-based training, well-known figure och i termliknande ordkombinationer: data-driven analysis, men också i helt nya, kreativa kombinationer: the parrot-in-the-chimney affair. Bindestrecken underlättar här för läsaren, genom att de visar att ordgruppen utgör en enhet. Efter huvudordet används bindestreck mer sällan: the movie is black and white, the figure is well known.Ett generellt råd om bruket är att man ska sikta på största möjliga tydlighet. Om en kombination som quasi semi local blir lättare att läsa och uppfatta som en enhet kan man skriva den med bindestreck även efter sitt huvudord: the ring is quasi-semi-local.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Politik enbart för utvalda öron

  Fråga: 
  Vad betyder uttrycket dog whistle i politiska sammanhang?
  Elna Nimi
  Svar: 
  Dog-whistle politics syftar på politiska budskap som innehåller en form av förtäckt budskap som bara uppfattas av vissa väljargrupper. Budskapen jämförs alltså med visselpipor som används för att träna hundar och vars högfrekventa ljud inte människor kan uppfatta. Följande exempel illustrerar hur frasen används: On the lips of Premier Mike Harris, the term ’special interest’ has the tone of epithet. It’s an all-purpose dog-whistle that those fed up with feminists, minorities, the undeserving poor hear loud and clear.Dog whistle används ofta som förbestämning till substantiv som politics, racism och campaign.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor