Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Mönster för att stå, sitta och ligga

  Fråga: 
  Man kan ofta höra på engelska att ett föremål is sitting on the desk/table/shelf. På svenska kan föremål ligga eller stå, men sällan sitta (förutom på väggen). Vi undrar därför vilka föremål som ’sitter’, sit, ’står’, stand, och ’ligger’, lie, på engelska.    
  Lotti och Kenneth
  Svar: 
  Våra sökningar visar för det första att sit är det vanligaste verbet för att beskriva placering på en bordsyta eller hylla oavsett föremålets form. Saker som ’ligger’ är i allmänhet platta: a newspaper; his mobile phone, eller avlånga, horisontellt placerade föremål: a gun.Det som ’står’ är avlångt och placerat upprätt: a shot glass; a bottle of wine. Det som ’sitter’ är, med flytande gränser, saker som befinner sig mitt emellan dessa ytterligheter: a coffee mug, the framed portrait, an open sack of manure.Sit har också utvecklat några vanliga bibetydelser som gör att frekvensen blir särskilt hög för det här verbet. Den ena kan på svenska ungefär formuleras som ’ligga/stå och samla damm’: a commitment to show that this is not a report that is sitting on a desk, och den andra som ’vänta på att användas’: a bottle of champagne is now sitting on a table in the shop where the ticket was sold and is waiting to be uncorked.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ett sätt att visa artighet

  Fråga: 
  Jag har hört att all användas som en slags påhängsfras i frågor, helt utan den vanliga betydelsen ’alls’. Varför då?
  Sanna
  Svar: 
  At all används talspråkligt på det här sättet i flera olika delar av den engelskspråkiga världen, men framför allt i Storbritannien. Man hör ofta frasen hos personal inom olika serviceyrken, i frågor av typen Do you need any bags at all? i en affär, och Would you like any dessert at all? på en restaurang. Här fungerar at all helt enkelt som en artighetsmarkör.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Rätt preposition för en professor

  Fråga: 
  Säger man professor in history eller professor of history på engelska?
  Patryck
  Svar: 
  Of är klart vanligast, in används bara marginellt. Noterbart är att det verkar vara lika vanligt att använda ämnesområdet som förbestämning: a history/law/economics professor, som det är att använda preposition: a professor of history/law/economics. Detta följer en allmän tendens i engelskan att man allt oftare använder förbestämningar till substantiv, till exempel temperature variation, i stället för efterbestämningar, som variation in temperature.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • I USA talas det alltjämt om ras

  Fråga: 
  I Språktidningen 1/17 diskuterades det svenska ordet ras. Med tanke på hur känsligt ämnet etnicitet är i USA blir jag förvånad av att höra amerikaner fortfarande använda ordet race. Hur vanligt är engelskans race i betydelsen ’ras’?
  Ian
  Svar: 
  Eftersom race också har den vanliga betydelsen ’tävling, lopp’ är det svårt att avgöra om frekvensen har förändrats, men det verkar, något oväntat, inte alls som om användning i betydelsen ’(mänsklig) ras’ minskar i amerikansk engelska. Till och med i vetenskaplig text hittar vi än i dag uttryck som students of other races och people of mixed race. Frekvensen för ethnicity har inte förändrats nämnvärt heller. De mest frekventa fraserna som ordet ethnicity förekommer i är, intressant nog, kombinationer av de två konkurrerande orden: race and ethnicity och race or ethnicity (som i the race and ethnicity of the patient). Detta tyder på att det råder viss osäkerhet hos språkbrukarna. Adjektivet ethnic, till exempel ethnic backgrounds/groups/minorities, har däremot minskat i användning under senare år.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ologiskt uttryck blir allt vanligare

  Fråga: 
  Jag har hört uttrycket I could care less i flera amerikanska tv-serier men tycker det verkar ologiskt. Borde det inte vara I couldn’t care less?       
  Simon Svensson
  Svar: 
  Ja, I couldn’t care less är mer logiskt, men språket följer inte alltid logiken och I could care less med samma betydelse blir allt vanligare, särskilt i amerikansk engelska. Fortfarande är det dock många som reagerar negativt mot den nya formen.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Lite som ett engelskt liksom

  Fråga: 
  Jag har lärt mig att though i slutet av en mening används för att uttrycka någon sorts kontrast, som i She’s had a lot of troubles. Now she’s happy, though. Men nu hör jag ofta though utan att det finns någon sådan kontrast. Hur kommer det sig?
  Anna Lundin
  Svar: 
  Though är en så kallad koncessiv konjunktion, som precis som du säger används för att uttrycka någon form av kontrast. Men ända sedan början av 1900-talet har ordet i informellt språk också använts i slutet av meningar, som en form av förstärkning. Ett exempel är ”What a sad story!” said Maria. ”Isn’t it, though?” från en 1940-talsroman. I dag används uttrycket – i mångas ögon helt onödigt – även utan den här förstärkande betydelsen, gärna förkortat till tho eller doe, lite som det svenska utfyllnadsordet liksom.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Vanligast med ett nekande svar

  Fråga: 
  Vad bör man svara när någon inleder en förfrågan med do/would you mind? Svaret borde väl vara no, I don’t, men jag har hört att en del svarar yes.
  Ally Whate
  Svar: 
  Vi hittar inga exempel på jakande svar på frågan i talspråk. En del svar innehåller varken yes eller no, som när Would you mind bringing me my drink? besvaras med Oh, our drinks, I’ll bring them in. Det vanligaste verkar trots allt vara att man svarar något i stil med no eller not at all, som till exempel Do you mind signing consent forms? – No. och Would you mind if I record conversations with you? – Not at all. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Flera sätt att smita från notan

  Fråga: 
  Vad heter på engelska att ta en springnota, det vill säga att smita från betalningen på en restaurang?
  Gunder Thodof
  Svar: 
  Det finns många sätt att uttrycka detta på engelska. Mer genomskinliga varianter som walk the check och skip the bill konkurrerar med mer färgstarka uttryck som till exempel dine and dash. Ett mer allmänt uttryck för att smita som inte bara används om smitning från restaurangnotor är do a runner.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Engelskan inte lika sparsam

  Fråga: 
  Hur skriver man löpar- och skidspår på engelska? Running and cross country skiing tracks eller running- and cross country skiing tracks?
  Nina
  Svar: 
  Det är inte så vanligt på engelska att spara plats genom att bara skriva första halvan av en sammansättning och markera detta med ett bindestreck, som vi gör på svenska i till exempel bomulls- och silkekläder. På engelska blir detta cotton and silk clothes. På motsvarande sätt bör det heta running and cross country skiing tracks, eller, om man vill, tracks for running and cross country skiing. Ibland ser man också ett bindestreck i cross-country skiing.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • God signal kan bli en dagslända

  Fråga: 
  Jag skulle vilja översätta virtue signalling till svenska. Detta främst för att jag anser att uttrycket är fantastiskt bra att ha i sitt ordförråd i dagens debattsamhälle.
  Gustav
  Svar: 
  Virtue signalling kommer från evolutionsbiologin, där man beskriver hur arter kan signalera sina goda egenskaper till potentiella partner, till exempel genom en praktfull fjäderskrud. Sedan några år används termen också nedsättande om debattmotståndare som framhäver sina egna (oftast moraliska) goda egenskaper.I Sverige exploderade användningen av godhetssignalering sent på hösten 2016, främst i debattinlägg från den politiska högerkanten. Det ska bli intressant att se om detta nyord blir en dagslända eller om det finns kvar i det svenska språket i framtiden.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor