Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Tonen kan ange ordklass

  Fråga: 
  I Språktidningen 5/08 frågade en läsare om regler för vilka s som ska vara tonande i engelskan. Jag har fått för mig att en regel är att s:et ska vara tonat i verb men tonlöst i adjektiv (till exempel i close), när det rör ord som har likadan form som verb och adjektiv. Stämmer det?
  Eva Jönsson
  Svar: 
  Det stämmer att ord som stavas likadant kan ha olika uttal när de förekommer i olika ordklasser. Exempel på ord som uttalas med tonande s som verb men med tonlöst s som adjektiv är close och diffuse. Substantiven abuse, use, excuse och house har tonlösa s, medan s är tonande i motsvarande verb. Ett annat sätt att särskilja ord som hör till olika ordklasser men har samma stavning är genom betoningen. Detta gäller till exempel ordet insult, vars betoning ligger på första stavelsen i substantivformen, medan verbet insult betonas på sista stavelsen. Några andra ord som betonas på samma sätt är increase, protest, permit och suspect.
  Maria Estling Vannestål

Sidor