Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Lagervila i båda språken

  Fråga: 
  Jag visste inte (förrän nyligen) att det svenska uttrycket vila på lagrarna hade en engelsk motsvarighet: resting on your laurels. Vilket uttryck är höna och vilket är ägg här?
  Undrande
  Svar: 
  Det här uttrycket, som betyder något i stil med 'avstå från att försöka vinna ytterligare ära', har ett dunkelt ursprung. Betydelsen går tillbaka på det antika bruket att ge lagerkransar till segrare, och laurel(s) har använts på engelska som en symbol för seger åtminstone sedan 1300-talet. Fraserna vila på lagrarna/resting on your laurels är däremot belagda först långt senare i historiska ordböcker (på svenska från 1700-talet och på engelska från 1800-talet). Det ska dock påpekas att det ofta är svårt att exakt åldersbestämma lågfrekventa idiom - och därför också att reda ut frågan. Notera att en klar majoritet av de engelska förekomsterna innehåller negationer (som i she can't rest on her laurels). Att vila på lagrarna är alltså något som många vill undvika.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Nästan accepterat

  Fråga: 
  Jag har hört ordet most användas i stället för almost före ord som every och all. Är det korrekt språkbruk?
  E.S.
  Svar: 
  Det stämmer att most ibland används som ett alternativ till almost, till exempel i uttryck som most every evening och most all the time. Formen förekommer framför allt i informellt talspråk, och är betydligt vanligare i amerikansk än i brittisk engelska, men man hittar också exempel i mer formella sammanhang, så kanske är denna konstruktion på väg att bli allmänt accepterad.
  Maria Estling Vannestål
 • Google i cricket och på internet

  Fråga: 
  Vad betyder egentligen Google? I Alan Bennets The uncommon reader (svensk titel: Drottningen vänder blad) förekommer följande: "feeling, too, that the mo­narch had somehow bowled them a googly." Varken googly eller google återfinns i mitt tjocka gamla skollexikon, ej heller i the Advanced learner's dictionary of current English. Och inte hjälper det att googla!
  Mats Leander
  Svar: 
  Googly är en cricketterm för en boll som är kastad så att den beter sig på ett oförutsägbart och besvärligt sätt. Det finns också ett verb google som innebär att man kastar en sådan boll. Fast numera syftar verbet google förstås oftast på att googla, det vill säga söka på nätet med hjälp av sökmotorn Google. Denna påstås för övrigt ha fått sitt namn av den matematiska termen googol som står för en etta följd av hundra nollor (10100).
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Bara att gå och fiska igen!

  Fråga: 
  Hur kan man översätta Mister du en står dig tusen åter till engelska?
  Annelie Ryman
  Svar: 
  Det finns ett par fraser med olika varianter som kan fungera som motsvarigheter: there are plenty of (other) fish in the sea (som verkar vara vanligast), s/he's not the only fish in the sea, there are plenty of other pebbles on the beach och s/he's not the only pebble on the beach. Alla uttrycken används för det mesta för att trösta den som haft otur i kärlek, men de kan undantagsvis också ha vidare syftning: the school of your dreams is not the only fish in the sea. I samband med sådana översättningar av idiom bör man dock ha i åtanke att den närmast motsvarande frasen i det främmande språket ofta inte har exakt samma betydelsenyans, frekvens och användningsområde som ursprungsfrasen har i källspråket.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Reducerad tvärtomfråga

  Fråga: 
  Jag har observerat att ordet innit verkar användas lite hur som helst som en påhängsfråga. Hur fungerar det egentligen?
  Karin S
  Svar: 
  Den typiska formen för en engelsk så kallad tag question är att den upprepar strukturen i det föregående påståendet, men att ett jakande påstående får en nekande fråga och ett nekande påstående får en jakande fråga. Till exempel kan det låta så här: He's married, isn't he? eller You don't live here any more, do you? Ibland är dock både påstående och fråga jakande, stundtals för att uttrycka sarkasm: So this is your new boyfriend, is it? Innit är egentligen en reducerad variant av isn't it, men främst i Storbritannien har det kommit att användas som en neutral påhängsfråga i informellt talspråk oavsett hur strukturen i det föregående påståendet ser ut: You're going home tomorrow, innit? Alltså fungerar innit precis som vårt svenska eller hur?, som ju också kan läggas till vilken typ av påstående som helst.
  Maria Estling Vannestål
 • Lätt att säga oavsett stil

  Fråga: 
  Har singularformen there's blivit accepterad när det egentliga subjektet står i plural, till exempel there's many people here?
  Ulla Svensson
  Svar: 
  Här finns en klar skillnad mellan talat och skrivet språk som faktiskt inte verkar ha något med stilnivå att göra. Den singulara sammandragna formen har blivit mycket vanlig i talspråk, oavsett om det rör sig om vardagskonversation eller en akademisk föreläsning. Det handlar om språklig rationalisering - det går helt enkelt fortare att säga there's än there are.
  Maria Estling Vannestål
 • Amerikanska skrivregler efterlyses!

  Fråga: 
  Jag undrar om det finns någon amerikansk motsvarighet till Språkrådet där man kan hitta skrivregler för amerikansk engelska, språktips och länkar?
  Cecilia Andersson
  Svar: 
  Inom den engelskspråkiga världen finns inte något överordnat organ som sysslar med språkfrågor på det sätt som Språkrådet gör i Sverige, vilket är ganska naturligt med tanke på engelskans spridning i världen och dess olika regionala varianter. Men inte heller i USA eller Storbritannien finns det några sådana språkråd (medan det däremot finns ett Style Council i Australien som arbetar med australisk engelska). Det blir i stället grammatikor, usage guides publicerade av enskilda för­fattare och ibland tidningars style guides som får fungera som rådgivare för "korrekt" språkbruk. Sök på "American usage" på Google så hittar du hänvisningar till sådana källor. Det bör observeras att referenser av den här typen är preskriptiva och ibland ganska konservativa, men visst kan det vara bra att känna till att vissa språkliga former, som man exempelvis hör i amerikanska tv-serier, inte är allmänt accepterade i mer formellt språk. Samtidigt omfattar en bred språklig kompetens även kunskap om hur språket används i informella sammanhang.
  Maria Estling Vannestål
 • Enkelhet reder ut datumkaos

  Fråga: 
  Många svenskar skriver till exempel 090408 och menar därmed den 8 april 2009. Detta har stöd i den internationella standarden ISO 8601. Men detta skrivsätt används knappast utanför Sverige. För att bli förstådd bör man väl på engelska skriva 08/04/09 i Storbritannien och 04/08/09 i USA? Det allra bästa är kanske att skriva månaden med bokstäver.
  Gunnar Abrahamsson
  Svar: 
  Traditionellt skrivs mycket riktigt den 8 april 2009 i Storbritannien 08/04/09 och i USA 04/08/09 (därav 9/11 för elfte september). Det kan bli totalt förvirrande, så jag rekommenderar starkt att alltid skriva månaden med bokstäver: 8 April 2009 eller April 8, 2009. Detta är det enklaste sättet och alltid korrekt; i den förstnämnda varianten sammanfaller ju dessutom ordningen med hur vi säger på svenska. Man behöver inte krångla till det med 1st, 2nd, 3rd etcetera. Framför allt bör man inte använda den "svenska" modellen 090408.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ovanligt med ett vänligt råd

  Fråga: 
  Jag har lärt mig att ordet advice är oräknebart, men häromdagen hörde jag någon på tv säga "I'll give you a friendly advice". Kan man verkligen säga så?
  Arne
  Svar: 
  Advice används ibland som ett räknebart ord, men då handlar det om mycket informellt talspråk, och användningen verkar framför allt förekomma i amerikansk engelska. Den oräknebara varianten, som i some advice, är betydligt vanligare.
  Maria Estling Vannestål
 • Svårbenämnt decennium

  Fråga: 
  Vad heter 00-talet på engelska?
  Stanley
  Svar: 
  Denna fråga har debatterats utan att man kommit fram till ett entydigt svar. På brittisk engelska finns det skämtsamma ordet noughties/naughties som baseras på nought, ett mindre vanligt ord för 'noll', och adjektivet naughty, 'stygg'; 'oanständig'. Noughties används dock inte i formellt språk, och för amerikaner verkar det mindre bekant. I skriftspråk kan man använda fraser som the 90s and 00s och the 2000s and 2010s, men frågan är hur man läser ut dem. The two thousands är ett tänkbart alternativ för the 2000s, men det kan misstolkas som syftande på ett helt århundrade eller årtusende. Det råder också osäkerhet om kommande årtionde. Ska det kallas two thousand tens, twenty-tens eller något annat? Kanske läsekretsen vet mer?
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor