Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Skillnad på engelska höstar

  Fråga: 
  Vilket ord bör man använda för att beteckna hösten på engelska? Autumn eller fall?
  Vincent
  Svar: 
  Ordböckernas klassificering av autumn som typiskt brittiskt och fall som typiskt amerikanskt stämmer. Fall förekommer knappast alls  i brittisk engelska. Intressant nog verkar autumn ha varit lika vanligt som fall på 1800-talet i amerikansk engelska, men det minskade starkt under 1900-talet. Ordet för 'höst' är alltså ett ganska ovanligt exempel på att de två mest inflytelserika varianterna av engelska glider ifrån varandra vad gäller ordval.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Olika med olika prepositioner

  Fråga: 
  Kan man säga different than  i stället för different from?
  Jonas Nilsson
  Svar: 
  Different from är den vanligaste och mest allmänt accepterade formen, men  different than är ganska vanlig i framför allt informell amerikansk engelska. Det finns också ett tredje uttryckssätt, different to som förekommer  i informell brittisk engelska.
  Maria Estling Vannestål
 • Of en magisk preposition

  Fråga: 
  Är for och of utbytbara i vissa konstruktioner? Jag läste till exempel att minister for magic ('trolldomsminister') ändrats till minister of magic i den amerikanska utgåvan av Harry Potter. Och så heter det ju Department for business, innovation and skills men Ministry of defence.
  Erik
  Svar: 
  Det finns många konstruktioner där flera olika prepositioner kan användas. Exempelvis är en preposition ibland vanligast i brittisk engelska och en annan i amerikansk engelska. Men i fallet med minister for/of är of vanligare i både brittisk och amerikansk engelska. Department konstrueras med for i vissa fall (Department for business med flera) och med of i andra (Department of health), medan Ministry brukar ha of.
  Maria Estling Vannestål
 • Rektor visar på svårigheter

  Fråga: 
  Vilken yrkestitel bör jag som rektor använda när jag presenterar mig i engelskspråkiga sammanhang?
  S
  Svar: 
  Frågan visar hur svårt det kan vara att översätta till ett världsspråk som engelskan. En rektor i en skola brukar kallas principal i USA och headmaster/headmistress  i England. Vid amerikanska universitet hittar man ofta en president och i England en vice-chancellor (där en kunglighet ofta har den formella hederstiteln chancellor). De engelska titlarna förekommer även i en del forna kolonier. I Skottland är titeln rector vanlig både vid skolor och universitet, men även om den titeln ligger nära till hands för svenskar är den mindre lämplig eftersom rector oftast används i betydelsen 'kyrkoherde'. I icke-engelskspråkiga länder översätts ofta de inhemska titlarna till de amerikanska varianterna principal och president.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Häng ett s på förkortningen

  Fråga: 
  Hur skrivs förkortningar (som CD) i plural?
  Lasse
  Svar: 
  Engelska förkortningar får vanligtvis bara ett s i plural (CDs), även om apostrofplural (CD's) också förekommer i mindre omfattning. Däremot används inte den svenska varianten med kolon mellan förkortningen och ändelsen. Cd skrivs också med versaler  i engelska, till skillnad från i svenska. Där är gemener (cd) det rekommenderade skrivsättet.
  Maria Estling Vannestål
 • Fem finurliga uttryck söker motsvarighet

  Fråga: 
  Hur ska dessa engelska uttryck översättas till svenska: ecological footprint, freecycling (det vill säga när man återvinner något genom att ge bort det till andra), drop-dead (she is drop-dead gorgeous), jaw-droppingly, chav?
  Bodil Andersson Rack
  Svar: 
  För ecological footprint ser man både ekologiskt fotavtryck och ekologiskt avtryck. När det gäller freecycling verkar än så länge det engelska ordet användas även i svenska sammanhang. Drop-dead är ett vardagligt förstärkningsord som nästan bara förekommer tillsammans med gorgeous. Det kan närmast översättas med skitsnygg eller möjligen snygg så att man kan dö. Jaw-droppingly, 'så att man tappar hakan', kan också användas med gorgeous, men även med många andra adjektiv. Det kan översättas med otroligt, förbluffande etcetera. Chav, slutligen, är ett brittiskt slangord med romaniursprung, som används nedsättande om obildade ungdomar med iögonenfallande (smaklös) klädsel och oönskat beteende. Ett svenskt ord som täcker in den betydelsen är sjavig.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Skjutsande morsor får bolla barn

  Fråga: 
  Varifrån kommer ordet soccer, som syftar på fotboll?
  Christine
  Svar: 
  Namnet kommer från förkortningen Assoc. för Association football, som betecknar den sport som spelas med de regler som fastställts av The Football Association (FA).  I USA har ordet soccer mom blivit ett begrepp. Det betecknade först mammor som har barn som spelar fotboll, men har senare kommit att syfta på mödrar som ägnar mycket tid åt att skjutsa sina barn till olika aktiviteter.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Myteri på curlingbanan

  Fråga: 
  Uttrycket round robin dyker upp när det visas curling på svensk tv. Det verkar som det betyder att alla (lag) möter alla. Varifrån kommer uttrycket?
  Jan B
  Svar: 
  Frasens ursprung verkar vara höljd i dunkel, men på 1700-talet användes round robin för att beteckna skrivelser som innehöll klagomål eller upprop till myteri till havs. De som undertecknade skrev sina namn i en cirkel, för att man inte skulle kunna utröna vem som skrev på först. Den här "rotationsbetydelsen" verkar sedan ha överförts till att syfta på en turnering där alla möter alla. Frasen används både som förbestämning (a round-robin tournament) och självständigt (a round-robin). Mest verkar round robin användas i sporter som segling och tennis och mera sällan i till exempel fotboll.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Särskrivning får skrivas om

  Fråga: 
  Hur översätter man ordet särskrivning till engelska?
  Markus Söderman
  Svar: 
  Fenomenet att skriva isär svenska sammansatta ord så att vi får uttryck som sjuk sköterska i stället för sjuksköterska är något som väcker upprörda känslor. Särskrivning anses ofta bero på inflytande från engelskan, där det är betydligt mindre vanligt att skriva ihop sammansatta ord. Det verkar inte finnas något sätt att direktöversätta ordet särskrivning till engelska, utan man får göra en omskrivning i stil med write a compound noun as two words.
  Maria Estling Vannestål
 • Varsågod på många sätt

  Fråga: 
  Vi säger ofta You're welcome när vi vill säga varsågod på engelska. Detta passar dock inte i alla sammanhang, som när man överlämnar en gåva, räcker över saltkaret vid matbordet och när man öppnar dörren åt någon. Vad ska man använda för varsågod i de här fallen?
  Leena
  Svar: 
  När man överlämnar en gåva kan man beroende på sammanhang säga till exempel This is for you, Happy Birthday/Anniversary eller Thank you for your hospitality. När man överräcker saltet fungerar Here you are eller There you go. När man öppnar dörren åt någon kan man antingen säga After you eller vänta tills den andra säger Thank you, varpå man kan svara You're welcome, My pleasure eller något väldig vardagligt som Anytime dude och No sweat.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor