Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • No shit inte alltid ironiskt

  Fråga: 
  Vilken är bakgrunden till den ironiska frasen no shit, som betyder ungefär ’det är helt självklart’?
  Kate E-M
  Svar: 
  I de tidigaste beläggen fanns ingen antydan till sarkasm, utan frasen uttryckte helt enkelt förvåning i stil med ’menar du det?’ eller ’är det (verkligen) sant?’. Från detta bruk utvecklades på 1960-talet den sarkastiska användningen när någon kommer med självklarheter (”No one lives forever.” ”No shit.”). Ibland kan sarkasmen förstärkas genom att man avslutar med namnet på en känd detektiv: No shit, Sherlock. Det finns även en tredje användning där man lägger till no shit i ett yttrande för att betona att det man sagt verkligen är sant: No shit, you may laugh but he was just a freak of nature.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Apostrofen på väg bort

  Fråga: 
  Hur skriver man 1980-talet på engelska? 1980s utan apostrof eller 1980’s med apostrof?
  Tony Iawu
  Svar: 
  Båda alternativen går bra. Varianten utan apostrof är klart vanligare, och eftersom bruket av apostrofer minskar kan man i första hand rekommendera den apostroflösa varianten. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Were uttrycker önsketänkande

  Fråga: 
  Varför säger man If I were you, I would ... i stället för If I was you, I would ...?
  Tomas Forsman
  Svar: 
  Normalt sett är ju was den form av verbet be som används tillsammans med I, men i det här fallet är det fråga om en gammal konjunktiv som lever kvar (liksom det svenska vore). Den används i konstruktioner av den här typen, om utsagor som inte är ”sanna” utan bara önskade eller tänkta. Då är det were som gäller oavsett person, alltså I were, you were, he/she were … I mer informellt, framför allt talat språk är If I was you också vanligt förekommande.
  Maria Estling Vannestål
 • Nincompoop ingen latinism

  Fråga: 
  Det lustiga ordet nincompoop, som jag tror betyder ’pappskalle’ ungefär, vad är det för ord? Det låter väldigt annorlunda.
  l Eriksson
  Svar: 
  Man ser ofta uppgiften att ordet skulle komma från det latinska non compos mentis, ’inte vid sina sinnens fulla bruk’, men språkforskarna betvivlar numera detta. Det finns andra hypoteser, men vi får nog nöja oss med att detta skojiga ord finns tillhands när vi vill beskriva en viss typ av medmänniska.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Kudos modeord med tradition

  Fråga: 
  Är kudos ett ord som nyligen har kommit in i engelskan?
  Agneta Fridhammar
  Svar: 
  Kudos är inlånat från grekiskan och kan betyda ’beröm, erkännande, heder’, som i Kudos to you for remaining devoted to your dream and ideas. Den första belagda förekomsten i en engelsk text är från 1831, men förutom en liten guldålder på 1930-talet är det under de senaste decennierna som ordet har ökat mest sedan det kom in i engelskan. Kudos används framför allt i informellt språk, och var ursprungligen ett slangord bland universitetsstudenter. Ibland hörs även singularformen kudo, genom feltolkningen att kudos skulle vara plural. 
  Maria Estling Vannestål
 • Vokalljud avgör bestämd artikel

  Fråga: 
  Har man slutat använda an framför vokal? Det verkar som om alla konsekvent skriver a nuförtiden.
  Lasse Lindholm
  Svar: 
  Att använda a framför vokal är inte accepterat engelskt språkbruk, och när man ser det i skrift är det nog ofta helt enkelt fråga om ett skrivfel. Däremot är det viktigt att komma ihåg att det är vokalljudet snarare än stavningen i det påföljande ordet som avgör den obestämda artikelns form. Alltså använder man exempelvis a framför European och one-way street, trots att orden stavas med en inledande vokal, precis som man använder an framför ord med stum konsonant, exempelvis hour och honour. 
  Maria Estling Vannestål
 • Pence är mer abstrakt än penny

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad mellan pennies och pence?
  Inger Hoppe
  Svar: 
  Båda dessa ord är pluralformer till ordet penny. Men medan pennies syftar på själva mynten, handlar pence om myntenheten, och är därmed mer abstrakt. 
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt ordning för stiftelsen

  Fråga: 
  Kan man översätta Stiftelsen X med Foundation X eller måste man skriva The X Foundation?
  Claes
  Svar: 
  Vid en genomgång av våra textdatabaser hittar vi inte några exempel på att man skriver Foundation med namnet efter. Däremot används ofta formen utan bestämd artikel, alltså X Foundation, när det står för sig självt, till exempel som rubrik på en webbplats. Men den bestämda artikeln skrivs alltid ut när uttrycket förekommer i en mening.
  Maria Estling Vannestål
 • General gjorde polisonger poppis

  Fråga: 
  Varför kallas polisonger sideburns på engelska?
  Sture TT
  Svar: 
  En general i det amerikanska inbördeskriget, Ambrose Burnside, bidrog till att popularisera en skäggstil med polisonger och mustasch, men med hakan renrakad. Namnet förvrängdes sedan till sideburns, och syftar numera enbart på polisonger.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Semikolon före självständig sats

  Fråga: 
  Jag blev plötsligt osäker på hur man använder semi­kolon. Funkar det att sätta ett semikolon som jag har gjort i den här meningen: Most people have a unique way of writing and talking; the use of syntax (e.g. placement of subject-adverb), sentence structure, specific expressions and descriptions, and the use of commas etc.?
  Sandra
  Svar: 
  En huvudregel för användning av semikolon på både svenska och engelska är att det som kommer efter semikolonet ska kunna stå som en egen sats. Om det som kommer efter är en förklaring, ett exempel eller en lista ska man använda kolon. I den aktuella meningen ska det alltså vara kolon. 
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor