Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Vokalljud avgör bestämd artikel

  Fråga: 
  Har man slutat använda an framför vokal? Det verkar som om alla konsekvent skriver a nuförtiden.
  Lasse Lindholm
  Svar: 
  Att använda a framför vokal är inte accepterat engelskt språkbruk, och när man ser det i skrift är det nog ofta helt enkelt fråga om ett skrivfel. Däremot är det viktigt att komma ihåg att det är vokalljudet snarare än stavningen i det påföljande ordet som avgör den obestämda artikelns form. Alltså använder man exempelvis a framför European och one-way street, trots att orden stavas med en inledande vokal, precis som man använder an framför ord med stum konsonant, exempelvis hour och honour. 
  Maria Estling Vannestål
 • Pence är mer abstrakt än penny

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad mellan pennies och pence?
  Inger Hoppe
  Svar: 
  Båda dessa ord är pluralformer till ordet penny. Men medan pennies syftar på själva mynten, handlar pence om myntenheten, och är därmed mer abstrakt. 
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt ordning för stiftelsen

  Fråga: 
  Kan man översätta Stiftelsen X med Foundation X eller måste man skriva The X Foundation?
  Claes
  Svar: 
  Vid en genomgång av våra textdatabaser hittar vi inte några exempel på att man skriver Foundation med namnet efter. Däremot används ofta formen utan bestämd artikel, alltså X Foundation, när det står för sig självt, till exempel som rubrik på en webbplats. Men den bestämda artikeln skrivs alltid ut när uttrycket förekommer i en mening.
  Maria Estling Vannestål
 • General gjorde polisonger poppis

  Fråga: 
  Varför kallas polisonger sideburns på engelska?
  Sture TT
  Svar: 
  En general i det amerikanska inbördeskriget, Ambrose Burnside, bidrog till att popularisera en skäggstil med polisonger och mustasch, men med hakan renrakad. Namnet förvrängdes sedan till sideburns, och syftar numera enbart på polisonger.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Semikolon före självständig sats

  Fråga: 
  Jag blev plötsligt osäker på hur man använder semi­kolon. Funkar det att sätta ett semikolon som jag har gjort i den här meningen: Most people have a unique way of writing and talking; the use of syntax (e.g. placement of subject-adverb), sentence structure, specific expressions and descriptions, and the use of commas etc.?
  Sandra
  Svar: 
  En huvudregel för användning av semikolon på både svenska och engelska är att det som kommer efter semikolonet ska kunna stå som en egen sats. Om det som kommer efter är en förklaring, ett exempel eller en lista ska man använda kolon. I den aktuella meningen ska det alltså vara kolon. 
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Bättre val för papper av värde

  Fråga: 
  Jeg lurer på om det gir noen mening å snakke om value i flertall (values), når det er snakk om faktiske verdier (penger, aksjer etcetera)? Kan jeg skrive: I specialize in managing values for my customers, eller vil betydningen og forståelsen av values være moralske prinsipper for en engelsk­talende person?
  Vetle Støre
  Svar: 
  Pluralformen values används om moraliska värden eller värden på en skala, även ekonomiska värden uttryckta i till exempel kronor. Där­emot­ har values normalt inte betydelsen ’värdepapper, tillgångar’. Då passar assets eller resources bättre.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Västindiskt med variation

  Fråga: 
  Jag undrar varför man i amerikanska filmer säger carrabeen när man menar Caribbean?
  Staffan Tellander
  Svar: 
  Jag tolkar carrabeen i din fråga som att betoningen ligger på be. Det vanligaste uttalet av Caribbean, både som adjektiv och substantiv, har betoningen på den stavelsen, alltså /karəˈbi:ən/. Men det finns också ett alternativt uttal med betoningen på ri alltså /kəˈrɪbɪən/. Båda uttalen förekommer i både brittisk och amerikansk engelska.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ingenting att tacka för!

  Fråga: 
  Jag har noterat att det verkar vara okej att använda thanks to även när det implicerar en negativ innebörd. Time skriver: Thanks to Chinese and Russian resistance, the U.N. has not authorized military action ... Jag hade nog skrivit Due to ... Kan man säga att engelskan skiljer sig från svenskan härvidlag?
  Per Strömbäck
  Svar: 
  Även på engelska försöker språkvårdarna rekommendera thanks to vid syftning på något positivt medan due to anses mera neutralt. Vid en genomgång av 100 slumpmässigt valda exempel av thanks to i amerikanska tidskrifter och böcker från 2012 visade det sig dock att minst sju exempel syftade på klart negativa företeelser som mismanagement. Om denna användning av thanks to på engelska är vanligare än motsvarande användning av tack vare på svenska återstår att undersöka.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • It-formen klart vanligast

  Fråga: 
  Jag har fått lära mig att man bör säga I would appreciate it if …, men jag har nu flera gånger hört I would appreciate if … Vilket är rätt?
  Carl Dovelling
  Svar: 
  Både varianten med it – I would appreciate it if she would let me finish my breakfast – och utan it – I would appreciate if you would respond to it – förekommer. It-formen, som är den man brukar lära sig när man studerar engelska, är dock klart vanligast. Noterbart är att båda formerna är mycket vanligare i skönlitterär dialog än i autentiskt talspråk.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Intensiv blick platsar i poesin

  Fråga: 
  Jag behöver ett mer korrekt uttryck på engelska i stället för gaze i följande poetiska mening: Gaze upon the aurora as you gaze upon your love. With awe. Jag har en känsla av att gaze betyder ’stirra’ – på ett inte så trevligt sätt.
  Ann Wikström
  Svar: 
  Enligt de flesta engelskspråkiga böcker är gaze ett litterärt ord som betyder ’betrakta något eller någon stadigt och intensivt och med nyfikenhet, intresse, förundran eller njutning’, vilket gör att det passar bra här. Tänk på det vackra begreppet stargazer som förekommer i många sångtitlar och även som namn på ett rymdskepp i Star Trek! Kanske har dock associationerna till ordet gaze blivit en aning mer negativa genom den feministiska termen the male gaze, ’den manliga blicken’, som syftar på objektifieringen av kvinnan.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor