Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Två vanliga sätt att gilla mest

  Fråga: 
  Heter det What do you like most? eller What do you like the most?
  Ingrid Jacobsson
  Svar: 
  Båda formerna är mycket vanliga, men den utan bestämd artikel, What do you like most/best etcetera. verkar vara den mest allmänt accepterade. Ett alternativ – om man vill slippa välja – är att säga What do you prefer? 
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Rätt smak till rätt preposition

  Fråga: 
  Vilken preposition ska användas efter taste, of eller in, som i my taste of/in music?
  Magnus Hellberg
  Svar: 
  Taste in – som i As far as my own taste in music is concerned I like everything from ragtime to opera – är det uttryck som rekommenderas av några av våra vanligaste ordböcker. Formen med in är också den klart vanligaste, i såväl brittisk som amerikansk engelska. 
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Bättre val att rådbråka hjärnan

  Fråga: 
  Jag är oense med en god vän om det heter I racked my brain eller I wracked my brain.
  Kim Nilsson
  Svar: 
  På svenska kan man säga rådbråka sin hjärna/sitt minne, där rådbråka är ett gammalt ord som ursprungligen betecknade en avrättningsmetod där lemmarna krossades. Det engelska ordet rack har en liknande historia, och de flesta auktoriteter rekommenderar att man skriver I racked my brain. Men stavningen wracked är också ganska vanligt förekommande eftersom wrack kan betyda ’förstöra’, vilket ju passar någorlunda i sammanhanget. Mest logiskt och mest accepterat är dock racked.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • First följs ofta av second

  Fråga: 
  Vad är skillnaden mellan first och firstly i uppräkningar?
  Anna
  Svar: 
  Den största skillnaden rör frekvens: First är betydligt vanligare. Amerikaner har en starkare preferens än britter för first. Både first och firstly förekommer mest i vetenskaplig text. Oftast följs first av second senare i texten. Till exempel: First, we argue that the concept of trust should be situated in the context of modernity. Second, we highlight a close relation between risk perception and risk assessment. Men det finns undantag. Ibland uttrycks inte explicit att nästa punkt på listan är på väg att nämnas, och ibland används andra markörer, exempelvis also: This study has several limitations. First, only household members in Flagstaff are characterized in this study. Also, not all questions were answered by all respondents.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Gravad lax är inte picklad

  Fråga: 
  Finns belägg för att ’gravad lax’ heter graved salmon? En större butikskedja skriver så på en vara ur eget sortiment. Jag vet att britter kallar gravad lax pickled salmon.
  Göran Rosborg
  Svar: 
  Kärt barn har många namn! Det förekommer faktiskt att man på engelska kallar ’gravlax’ för graved salmon, men det finns vanligare sätt att referera till denna delikatess. I Storbritannien har man helt enkelt lånat in den svenska termen och säger gravad lax, eller ibland hopskrivet: gravadlax. I USA förknippas rätten med det judiska köket och man använder ofta jiddischordet lox, som förstås är släkt med tyskans Lachs och svenskans lax. Ska man beskriva vad gravlax är kan man säga salmon cured with salt, sugar and spices. Däremot är pickled salmon något annat eftersom den görs med vinäger. 
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Konsten att skohorna

  Fråga: 
  Hur används verbet to shoehorn? Jag har hört skohorna på svenska, vilket jag antar är ett lån.
  Eve
  Svar: 
  På engelska gör man ofta substantiv till verb (to author a book) och tvärtom (a meltdown). Verbet shoehorn förekommer ibland i mer konkreta betydelser, som a retail store shoehorned between a pizza parlor and a Laundromat, men vanligast är mer abstrakta som it is alarming that this charming actor has been shoehorned into a faceless good-guy role. I de abstrakta exemplen uttrycker skribenterna ofta sitt misstycke med att något tvingats in på en opassande plats. Verbet to shoehorn är vanligast i amerikansk engelska och förekommer mest i tidningstext. Det finns belagt sedan mitten av 1800-talet.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Gör som du vill med Linus bok

  Fråga: 
  Kan man på engelska skriva både Linus’ book och Linus’s book?
  Sara Bruun
  Svar: 
  När ett egennamn som redan slutar på s står i genitiv (”ägandeform”) kan man antingen bara lägga till en apostrof (Linus’ book) eller en apostrof följd av ett extra s (Linus’s book).Båda formerna är vanliga, men den med ett tillagt s är vanligare i såväl formellt som informellt språk och anses av somliga vara mer allmänt accepterad.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Inget fucking på 1500-talet

  Fråga: 
  Jag har i sommar följt dramaserien Wolf Hall, som utspelar sig i 1500-talets England. Jag har funderat en del på språket, som inte är särskilt gammaldags. Bland annat undrar jag över de svordomar som förekommer, till exempel fucking som adjektiv och bollocks i betydelsen ’struntprat’. Användes dessa ord på 1500-talet?
  Louise
  Svar: 
  Nej, fucking som adjektiv är belagt först i slutet på 1800-talet och bollocks från mitten av 1900-talet. Man kunde ändå svära friskt under renässansen, som till exempel a shitten-arsed shrew, ’argbigga’, och fart-sucker, ett ord som användes om inställsamma personer, men en överdriven användning av sådana ålderdomliga uttryck i dialog kan lätt ge ett lite konstlat intryck.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Keltiska rötter till irländskt

  Fråga: 
  På irländsk engelska används ibland reflexiva pronomen som herself och himself som subjekt, till exempel Himself wouldn’t let me into his office last week. Hur kommer detta sig?
  Shirley
  Svar: 
  Detta bruk verkar ha kommit till genom påverkan från keltiska språk, som använder reflexiver på liknande sätt. Reflexiva pronomen används här för att syfta på personer i maktposition, till exempel en chef på ett företag eller en rektor på en skola.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Både tranan och kranen lyfter

  Fråga: 
  Jag har noterat att både lyftkran och trana heter crane på engelska. Är det en slump eller hur hänger det ihop?
  Ornitolog
  Svar: 
  Det är ingen slump. Redan på 1400-talet började man i Storbritannien kalla lyftanordningar av ett visst slag för crane på grund av likheten med tranans långa hals och långa näbb. I Sverige har vi använt kran i denna betydelse sedan 1500-talet. Troligtvis lånade vi då ordet från medellågtyskans kran. I dag heter ’trana’ Kranich på tyska, medan lyftkran heter Kran.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor