Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Foten har lånats in från engelskan

  Fråga: 
  Uttrycket sätta ner foten hörs allt oftare på svenska. Är det ett lån från engelskans put one’s foot down?
  Cimon H Moe
  Svar: 
  Ja, det är ett översättningslån. På engelska har uttrycket använts åtminstone sedan tidigt 1800-tal. På både svenska och engelska är betydelsen ’säga ifrån’. Frasen används både för att beskriva något som hänt i förfluten tid (At first I put my foot down and said ”No way”) och för att tala om för andra vad de bör göra (You need to put your foot down).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Stilvalet när det kommer till kritan

  Fråga: 
  I en språkspaning i Språktidningen 3/15 kommenterade en läsare att svenskan lånat in när det kommer till från engelskans when it comes to. Hur används den engelska frasen?
  Pia Raste
  Svar: 
  Precis som i svenskan ökar användningen av frasen i engelskan och i båda språken är den vanligast i informell stil. Just stilistiska hänsyn verkar vara en av anledningarna till populariteten. De (nästan) synonyma prepositionerna som konkurrerar med when it comes to/när det kommer till är ganska formella (som i angående, beträffande, regarding, as to), och därför är det bra att ha ett informellare alternativ ibland. Intressant nog verkar svenskar som skriver på engelska använda when it comes to oftare än vad amerikaner gör.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Dialektalt om antalet sovrum

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad på a two-bedroom house och a two-bedroomed house?
  Jenny
  Svar: 
  Betydelsen skiljer sig inte åt, men det finns en dialektal skillnad. Two-bedroomed används inte i amerikansk engelska, medan båda alternativen förekommer i till exempel brittisk och australisk engelska. Dock är two-bedroom vanligast även här.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ett engelskt sätt att säga hen

  Fråga: 
  Jag uppskattar det könsneutrala hen, och har märkt att engelskan tycks eftersträva ett könsneutralt pronomen och då använder they i stället för he/she. Nu undrar jag hur länge they har använts i denna betydelse och om bruket ökar.
  Birgitta Bolinder
  Svar: 
  I engelskan har man misslyckats med det som svenskan har gjort: att införa ett nytt pronomen som ersättning för he som traditionellt använts för att syfta på en person av okänt kön. Några av de förslag som aldrig fick genomslag i engelskan var nim och xe. Däremot används pluralformen they (liksom them, their och themselves) precis som du säger i meningar som The patient should be told at the outset how much they will be required to pay. They har använts mycket länge på det här sättet, det första dokumenterade exemplet är från 1375, men bruket har ökat på sistone, genom den allmänna trenden mot ett mer könsneutralt språkbruk. Användningen har tidigare kritiserats som ogrammatisk, men håller på att bli alltmer accepterad även i skriftspråket.
  Maria Estling Vannestål
 • Magkänslan ger dig rätt om henne

  Fråga: 
  På ett diplom läser jag gratitude of hers achievement, men är det korrekt? Magkänslan säger att det ska vara her.
  Else Ribbe
  Svar: 
  Din magkänsla leder dig rätt! Pronomenet fungerar som en förbestämning till achievement och därmed ska her användas. Hers heter det däremot när pronomenet står självständigt tillsammans med ett bindeverb som be: My heart is hers. På samma sätt gör man skillnad mellan my och mine, your och yours, our och ours samt their och theirs. His ser dock likadant ut i båda formerna.
  Maria Estling Vannestål
 • Kafka kan ha känt jordens tyngd

  Fråga: 
  I en engelsk text som handlar om kriget i Troja står det: It is the earth-heaviness in him of all his organs, beginning with his heart, that he must throw off if he is to be himself again. Det enda jag har hittat på svenska som verkar vara släkt med earth-heaviness är följande stycke ur tidningen Julefrid från 1897: Genom den tysta midnatten klungo orden, bärande himmelsk hugsvalelse till mången jordtyngd ande: ”Frid på jorden.” Vet ni något om ordet earth-heaviness?
  Meta Ottosson
  Svar: 
  Adjektivet jordtyngd i denna betydelse förekommer här och var i svensk poesi, men det engelska substantivet earth-heaviness verkar mycket sällsynt. Kanske är det en översättning av det tyska ordet Erdenschwere med samma betydelse, som användes av Franz Kafka och numera är ganska vanligt i tyskt poetiskt språk.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Skillnad mellan teori och praktik

  Fråga: 
  Kan jag få hjälp med att förstå skillnaden mellan engelskans education och training?
  Otto G
  Svar: 
  Education och training används ibland synonymt (som i teacher education/training). En skillnad mellan orden är dock att education är ett mer allmänt begrepp, som kan omfatta vilken sorts utbildning som helst och ofta har ett mer teoretiskt fokus, medan training framför allt används för att beskriva en utbildning där man tillägnar sig de (inte sällan praktiska) färdigheter man behöver för ett visst yrke. Training är dessutom vanligare i brittisk engelska och education i amerikansk. Det finns också specifika uttryck där bara education används, exempelvis primary/secondary/tertiary education.
  Maria Estling Vannestål
 • Konsten att vända sig i graven

  Fråga: 
  Hur säger man han skulle vända sig i sin grav (om han hade hört detta) på engelska?
  Tea Gawy
  Svar: 
  Det finns några olika varianter av detta idiom: turn/roll/spin in his/her/their grave(s). Det vanligaste verbet är turn (over), följt av roll (over) och spin. De äldsta beläggen vi hittat är från början av 1800-talet, men frasen är förmodligen äldre än så. De äldre exemplen innehåller oftast turn, men detta fick konkurrens under 1900-talet. Spin är ovanligt i brittisk engelska. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Nykter stannar kvar på vagnen

  Fråga: 
  Ett avsnitt av tv-serien Seinfeld är uppbyggt runt idiomet to be on/off the wagon. I avsnittet har rollfigurerna svårt att hålla isär betydelserna: ’att avstå från alkohol’ (on) och ’att dricka alkohol’ (off). Vad är ursprunget till det här uttrycket?
  S-E H
  Svar: 
  Ursprunget verkar höljt i dunkel, men tidiga belägg innehåller substantivet water-wagon, vilket gör det lätt att komma ihåg att det är on the wagon som betyder ’att avstå’. Off the wagon förekommer ofta med verbet fall, det vill säga att man hållit sig nykter ett tag men sedan har ”trillat dit”. Ordböcker anger bara alkohol som det missbruk som förknippas med det här idiomet, men i våra textdatabaser används det även om missbruk av tobak och droger.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • BBC och Obama säger inte fel

  Fråga: 
  Plötsligt verkar alla engelsktalande utelämna det första r-et i February så att det låter som /febjuari/. Eller är det jag som lägger märke till det först nu? Hur gammalt är detta fenomen?
  Stokke
  Svar: 
  Det stämmer att namnet på årets andra månad ofta uttalas /febjuari/. En del ordböcker anger till och med denna uttalsvariant som den vanligaste, även om den ibland kritiseras som ”felaktig”. Men när en form används av allt från nyhetsuppläsare på BBC till Barack Obama kan man vara ganska säker på att den är både väletablerad och gammal, även om det inte går att bestämma åldern exakt. Kombinationen /-bj-/ är lite lättare att uttala än /-br-/ eftersom /b/ och /j/ produceras närmare varandra i munnen än /b/ och /r/. Ibland kan man i amerikansk engelska till och med höra uttalet /febeweri/, utan vare sig /r/ eller /j/.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor