Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Konsten att skohorna

  Fråga: 
  Hur används verbet to shoehorn? Jag har hört skohorna på svenska, vilket jag antar är ett lån.
  Eve
  Svar: 
  På engelska gör man ofta substantiv till verb (to author a book) och tvärtom (a meltdown). Verbet shoehorn förekommer ibland i mer konkreta betydelser, som a retail store shoehorned between a pizza parlor and a Laundromat, men vanligast är mer abstrakta som it is alarming that this charming actor has been shoehorned into a faceless good-guy role. I de abstrakta exemplen uttrycker skribenterna ofta sitt misstycke med att något tvingats in på en opassande plats. Verbet to shoehorn är vanligast i amerikansk engelska och förekommer mest i tidningstext. Det finns belagt sedan mitten av 1800-talet.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Gör som du vill med Linus bok

  Fråga: 
  Kan man på engelska skriva både Linus’ book och Linus’s book?
  Sara Bruun
  Svar: 
  När ett egennamn som redan slutar på s står i genitiv (”ägandeform”) kan man antingen bara lägga till en apostrof (Linus’ book) eller en apostrof följd av ett extra s (Linus’s book).Båda formerna är vanliga, men den med ett tillagt s är vanligare i såväl formellt som informellt språk och anses av somliga vara mer allmänt accepterad.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Inget fucking på 1500-talet

  Fråga: 
  Jag har i sommar följt dramaserien Wolf Hall, som utspelar sig i 1500-talets England. Jag har funderat en del på språket, som inte är särskilt gammaldags. Bland annat undrar jag över de svordomar som förekommer, till exempel fucking som adjektiv och bollocks i betydelsen ’struntprat’. Användes dessa ord på 1500-talet?
  Louise
  Svar: 
  Nej, fucking som adjektiv är belagt först i slutet på 1800-talet och bollocks från mitten av 1900-talet. Man kunde ändå svära friskt under renässansen, som till exempel a shitten-arsed shrew, ’argbigga’, och fart-sucker, ett ord som användes om inställsamma personer, men en överdriven användning av sådana ålderdomliga uttryck i dialog kan lätt ge ett lite konstlat intryck.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Keltiska rötter till irländskt

  Fråga: 
  På irländsk engelska används ibland reflexiva pronomen som herself och himself som subjekt, till exempel Himself wouldn’t let me into his office last week. Hur kommer detta sig?
  Shirley
  Svar: 
  Detta bruk verkar ha kommit till genom påverkan från keltiska språk, som använder reflexiver på liknande sätt. Reflexiva pronomen används här för att syfta på personer i maktposition, till exempel en chef på ett företag eller en rektor på en skola.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Både tranan och kranen lyfter

  Fråga: 
  Jag har noterat att både lyftkran och trana heter crane på engelska. Är det en slump eller hur hänger det ihop?
  Ornitolog
  Svar: 
  Det är ingen slump. Redan på 1400-talet började man i Storbritannien kalla lyftanordningar av ett visst slag för crane på grund av likheten med tranans långa hals och långa näbb. I Sverige har vi använt kran i denna betydelse sedan 1500-talet. Troligtvis lånade vi då ordet från medellågtyskans kran. I dag heter ’trana’ Kranich på tyska, medan lyftkran heter Kran.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Obegåvning på flera olika sätt

  Fråga: 
  Fraser av typen han är inte den vassaste kniven i lådan verkar vara baserade på engelska förebilder. Vilka varianter finns på engelska?
  Uusi Uottoldoht
  Svar: 
  Konstruktioner av den här typen uttrycker genom underdrift att någon inte är så värst begåvad. Det finns prototypiska exempel som he’s not the sharpest knife in the drawer, not the sharpest tool in the shed/box och not the brightest bulb in the tree/chandelier. De adjektiv som förekommer mest är alltså sharpest och brightest, men här finns utrymme för nästan obegränsad kreativitet med övriga ord, som till exempel not the sharpest crayon in the box, och not the brightest bulb in the tanning bed. En konstruktion med liknande betydelse och variationsmönster är one X short of a Y, till exempel one sandwich short of a picnic och one egg short of an omelette.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Foten har lånats in från engelskan

  Fråga: 
  Uttrycket sätta ner foten hörs allt oftare på svenska. Är det ett lån från engelskans put one’s foot down?
  Cimon H Moe
  Svar: 
  Ja, det är ett översättningslån. På engelska har uttrycket använts åtminstone sedan tidigt 1800-tal. På både svenska och engelska är betydelsen ’säga ifrån’. Frasen används både för att beskriva något som hänt i förfluten tid (At first I put my foot down and said ”No way”) och för att tala om för andra vad de bör göra (You need to put your foot down).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Stilvalet när det kommer till kritan

  Fråga: 
  I en språkspaning i Språktidningen 3/15 kommenterade en läsare att svenskan lånat in när det kommer till från engelskans when it comes to. Hur används den engelska frasen?
  Pia Raste
  Svar: 
  Precis som i svenskan ökar användningen av frasen i engelskan och i båda språken är den vanligast i informell stil. Just stilistiska hänsyn verkar vara en av anledningarna till populariteten. De (nästan) synonyma prepositionerna som konkurrerar med when it comes to/när det kommer till är ganska formella (som i angående, beträffande, regarding, as to), och därför är det bra att ha ett informellare alternativ ibland. Intressant nog verkar svenskar som skriver på engelska använda when it comes to oftare än vad amerikaner gör.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Dialektalt om antalet sovrum

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad på a two-bedroom house och a two-bedroomed house?
  Jenny
  Svar: 
  Betydelsen skiljer sig inte åt, men det finns en dialektal skillnad. Two-bedroomed används inte i amerikansk engelska, medan båda alternativen förekommer i till exempel brittisk och australisk engelska. Dock är two-bedroom vanligast även här.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ett engelskt sätt att säga hen

  Fråga: 
  Jag uppskattar det könsneutrala hen, och har märkt att engelskan tycks eftersträva ett könsneutralt pronomen och då använder they i stället för he/she. Nu undrar jag hur länge they har använts i denna betydelse och om bruket ökar.
  Birgitta Bolinder
  Svar: 
  I engelskan har man misslyckats med det som svenskan har gjort: att införa ett nytt pronomen som ersättning för he som traditionellt använts för att syfta på en person av okänt kön. Några av de förslag som aldrig fick genomslag i engelskan var nim och xe. Däremot används pluralformen they (liksom them, their och themselves) precis som du säger i meningar som The patient should be told at the outset how much they will be required to pay. They har använts mycket länge på det här sättet, det första dokumenterade exemplet är från 1375, men bruket har ökat på sistone, genom den allmänna trenden mot ett mer könsneutralt språkbruk. Användningen har tidigare kritiserats som ogrammatisk, men håller på att bli alltmer accepterad även i skriftspråket.
  Maria Estling Vannestål

Sidor