Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Amerikanska skrivregler efterlyses!

  Fråga: 
  Jag undrar om det finns någon amerikansk motsvarighet till Språkrådet där man kan hitta skrivregler för amerikansk engelska, språktips och länkar?
  Cecilia Andersson
  Svar: 
  Inom den engelskspråkiga världen finns inte något överordnat organ som sysslar med språkfrågor på det sätt som Språkrådet gör i Sverige, vilket är ganska naturligt med tanke på engelskans spridning i världen och dess olika regionala varianter. Men inte heller i USA eller Storbritannien finns det några sådana språkråd (medan det däremot finns ett Style Council i Australien som arbetar med australisk engelska). Det blir i stället grammatikor, usage guides publicerade av enskilda för­fattare och ibland tidningars style guides som får fungera som rådgivare för "korrekt" språkbruk. Sök på "American usage" på Google så hittar du hänvisningar till sådana källor. Det bör observeras att referenser av den här typen är preskriptiva och ibland ganska konservativa, men visst kan det vara bra att känna till att vissa språkliga former, som man exempelvis hör i amerikanska tv-serier, inte är allmänt accepterade i mer formellt språk. Samtidigt omfattar en bred språklig kompetens även kunskap om hur språket används i informella sammanhang.
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt särskrivet blir ihopskrivet

  Fråga: 
  I tv-tablån finns ett program som heter Sing A Long. Jag har alltid trott att along ska skrivas i ett ord. Är det kanske den svenska särskrivningssjukan som smittat av sig på ""svensk"" engelska?
  Ingemar Engström
  Svar: 
  Du har helt rätt i att along normalt skrivs som ett ord i engelskan. I just det uttryck du nämner ser man dock även stavningen sing-a-long vid sidan av sing along, så en förklaring till det svenska programnamnet skulle kunna vara att bindestrecken har fallit bort. Även om svenskar gärna influeras av engelskan till att särskriva svenska sammansättningar så gör vi också ofta det motsatta när vi använder engelskan. I svenskan skrivs ju ord ihop även om de är mycket långa (som arbetsmarknadsminister). I engelskan är däremot sammansättningar betydligt mer sparsamt förekommande. Man ser dem i vanliga, framförallt tvåstaviga ord som boyfriend, men så fort sammansättningen blir lång eller är mindre vanlig är det typiska att orden skrivs isär, något som svenskar ofta missar.
  Maria Estling Vannestål
 • Fula ord med fyra bokstäver

  Fråga: 
  Varför säger man four-letter word om svordomar?
  Pernilla Anderzen
  Svar: 
  Bakgrunden till uttrycket four-letter word är helt enkelt att några vanligt förekommande ”fula ord” har fyra bokstäver. Några exempel på sådana enstaviga svordomar är damn, hell, fart, piss, shit, fuck och cunt. Men även till exempel screw räknas hit trots att det har fem bokstäver. När vi ändå är inne på området kan jag passa på att komma med en liten varning. Det engelska ordet shit, som många använder ganska lättvindigt i svenskan, är i engelskan en betydligt grövre svordom än svenskans skit, och det kan därför som utlänning vara bra att undvika den när man umgås med engelsktalande personer.
  Maria Estling Vannestål
 • På valborg firas Walpurga

  Fråga: 
  Heter verkligen valborgsmässoafton Walpurgis Night på engelska? Vad är det för ett konstigt ord? Används det ofta?
  Valborg Svensson
  Svar: 
  Ja, 30 april heter Walpurgis Night på engelska, efter det tyska Walpurgisnacht som firas till minne av helgonet Walpurga som faktiskt föddes i Devon på 700-talet. Men i engelskspråkiga länder är varken ordet eller firandet vanligt förekommande; där förknippas Walpurgis närmast med olika litterära och musikaliska verk.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Flera individer på ett företag

  Fråga: 
  Är det på engelska liksom i svenskan okej att syfta till ett företag som de, till exempel the company and their customers?
  Sofie
  Svar: 
  Det går bra att använda antingen singulara (it/its) eller plurala (they/them/their) pronomen när man syftar på substantiv som company. Flera faktorer påverkar infödda talares val av pronomen tillsammans med ”kollektiva” substantiv. Singular är vanligt i amerikansk engelska, i formell skrift, och med substantiv som company och commission, som gärna ses som enheter snarare än som grupper av individer. Plural hittas ofta i brittisk engelska, i informellt tal och med substantiv där man ofta tänker på individerna snarare än enheten (som i family). Man tenderar också att ”glömma” den singulara formen på substantivet och tänka mer på den plurala betydelsen ju fler ord som kommer mellan substantivet och dess pronomen, som i the company had finally managed to set up a meeting with their customers.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Welcome back vid återkomst

  Fråga: 
  Min engelsklärare förklarade en gång i tiden att man säger welcome back när någon kommer tillbaka till ett ställe, inte som uppmaning att komma tillbaka, som svenskans välkommen tillbaka. Då heter det i stället looking forward to your next visit, eller liknande. Nu märker jag att welcome back breder ut sig bland annat på hotell i Sverige. Har det engelska språkbruket förändrats eller är detta ett exempel på svengelska?
  Peter Bergstedt
  Svar: 
  Din engelsklärare hade helt rätt. Welcome back används av engelsktalande enbart vid återkomst och inte vid avresa. (Det är också en standardfras i tv-program när tittarna välkomnas tillbaka efter reklamavbrott.) Därför är det inte att rekommendera att man sätter skyltar med welcome back till gäster på väg ut från hotellen, men möjligen på väg in.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Trosinriktning - alltid stor

  Fråga: 
  Skrivs Moslem (’muslim’) och Christian (’kristen’) med stor bokstav på engelska? Skrivs beteckningar för etnisk tillhörighet, som Caucasian (’kaukasisk’), med stor bokstav?
  Tore
  Svar: 
  Regeln är enkel för ord som betecknar religiösa tillhörigheter och trosriktningar. Alla skrivs med stor bokstav: Moslem, Islam, Christian, Christianity. Namnen på politiska inriktningar som Socialism/Socialist och Fascism/Fascist skrivs däremot ganska ofta med liten begynnelsebokstav. Termen Caucasian, som ursprungligen är en geografisk beteckning, skrivs konsekvent med stor bokstav liksom Swede/Swedish.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Latin letters

  Fråga: 
  Vad heter det engelska skriftspråket/alfabetet? Jag behöver i mitt jobb sätta rubriker på två fält där våra leverantörers namn ska stå. I det ena fältet namnet med ursprungsspråkets tecken, i det andra med engelska bokstäver, utan att översättas.
  Iman
  Svar: 
  Här handlar det om att skriva det främmande namnet med det som brukar kallas latinska eller västerländska bokstäver. På engelska kallas detta Latin eller Roman letters. Som rubriker föreslår jag Company name in original script respektive Company name in Latin script.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Slöjd svenskt lån i engelskan

  Fråga: 
  Jag vill fråga om översättning av skolämnet ’slöjd’ till engelska. Min uppdragsgivare vill gärna använda ordet sloyd. Jag kan tycka att det är direkt olämpligt eftersom engelskspråkiga inte känner till uttrycket, men man argumenterar att ordet crafts inte motsvarar ordet ’slöjd’, eftersom slöjd är ett skolämne och har en större innebörd än handicrafts har på engelska. Ska man verkligen försöka införa ett nytt ord i engelska?
  Åsa
  Svar: 
  Hur underligt det än kan låta så kom faktiskt det svenska ordet slöjd in som lånord i brittisk engelska kring 1880, oftast stavat sloyd. Men det är fortfarande mycket ovanligt och du har säkert rätt i att de flesta engelsktalande inte har en aning om vad det betyder. När trä- och metallslöjd infördes som skolämne i Storbritannien i slutet av 1800-talet kallades det handicraft, så det skulle kunna vara en vettig översättning. En annan vanlig beteckning på träslöjd i skolan är woodwork, och i USA talar man ofta om wood shop. Motsvarande för ’syslöjd, textilslöjd’ är närmast needlework.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Lönnlöven böjs regelbundet

  Fråga: 
  Som lärare i engelska har jag många gånger gått igenom att substantiv som slutar på f får pluraländelsen ves. Hur kommer det sig att NHL-laget från Toronto heter Maple Leafs och inte Maple Leaves?
  Mia Larson
  Svar: 
  Vanligtvis har substantiv som half, shelf och leaf mycket riktigt pluraländelsen ves. Förklaringen till att ishockeylaget heter Maple Leafs är att namnet kommer från beteckningen Maple Leaf (Kanadas nationalsymbol), snarare än från vanliga löv. På liknande sätt tenderar egennamn som baseras på ursprungligen oregelbundna pluraler att få regelbunden plural på engelska. Till exempel är det mer troligt att en Disneyälskare äger flera Mickey Mouses än flera Mickey Mice, och om man bjuder in familjen Goodman på middag så träffar man the Goodmans och inte the Goodmen. Walkman (som på svenska brukar kallas freestyle) varierar däremot. Välbärgade engelsktalande med smak för gammalmodig teknik kan antingen ha flera Walkmans eller flera Walkmen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor