Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Lay kräver mer än lie

  Fråga: 
  Vilken är egentligen skillnaden mellan lay och lie?  Jag tycker att jag hör dem användas lite hur som helst.
  Bengt P
  Svar: 
  Skillnaden mellan dessa båda verb är att lay är transitivt, alltså det tar ett objekt (wherever I lay my  hat, that's my home) medan  lie är intransitivt, alltså inte  tar objekt (I'll be there, wherever you lie). I informellt  språk används det transitiva lay ibland med samma betydelse som lie (wherever I lay down to sleep), men detta språkbruk är inte allmänt accepterat.
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt form för en hypotes

  Fråga: 
  Vilken av följande former är korrekt, if I was you eller if I were you?
  Ulrika
  Svar: 
  Efter I ska man normalt  använda formen was (the  day I was born), men i hypotetiska uttryck som inleds  med exempelvis if I ... och  I wish I ... är den korrekta  formen were (en så kallad  konjunktiv). Dock används was ofta även i denna konstruktion i informellt språk,  exempelvis i en låt som spelades mycket på radio för ett par år sedan: I wish I was  a punk rocker.
  Maria Estling Vannestål
 • Först till kvarn står främst i kön

  Fråga: 
  Hur säger man först till kvarn på engelska?
  Mjölnar-Bengt
  Svar: 
  Det svenska först till kvarn (får först mala) har en lite mindre målande motsvarighet på engelska: first come, first served. Medan vi på svenska nästan alltid utelämnar andra hälften av uttrycket säger man normalt på engelska it's first come, first served eller on a first come, first served basis.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Olika med olika prepositioner

  Fråga: 
  Kan man säga different than  i stället för different from?
  Jonas Nilsson
  Svar: 
  Different from är den vanligaste och mest allmänt accepterade formen, men  different than är ganska vanlig i framför allt informell amerikansk engelska. Det finns också ett tredje uttryckssätt, different to som förekommer  i informell brittisk engelska.
  Maria Estling Vannestål
 • Shit-faced är ful eller full

  Fråga: 
  Varifrån kommer ordet shit-faced och vad betyder det?
  Anna-Lena Andersson
  Svar: 
  Shit-faced är ett slanguttryck med två olika betydelser: 'ful' eller 'kraftigt berusad'. Uttrycket är ursprungligen amerikanskt; det första attesterade exemplet finns i poeten Allen Ginsbergs diktsamling Empty mirror från 1961, men det förekommer också i australiska slanglexikon, som ett exempel på Aussie slang.
  Maria Estling Vannestål
 • Verbböjning från vikingatiden

  Fråga: 
  Jag har alltid undrat över s-formen i engelska verb som används i presens tredje person singular, till exempel he talks. Vad kommer detta s ifrån historiskt?
  Mikael Nilsson
  Svar: 
  De tusen år gamla fornengelska verbändelserna i singular påminner om dem man finner i dagens tyska: singe (första  person), singest (andra person) och singeth (tredje person). Vissa (e)th-former i tredje person, som she doth/hath för she does/has känner man kanske igen från Shakespeares verk från 1600-talet. Verbändelserna har sitt ursprung i indoeuropeiskan, där det till exempel fanns ett t i ändelsen för tredje person. Medan ändelserna fallit bort helt i första och andra person i engelskan (I/you sing) så har -(e)th bytts ut mot -s i tredje person (she sings). Detta -s går tillbaka till en förändring i den northumbriska dialekten i norra England på 900-talet där man började använda -s  i stället för -(e)th. Detta lokala vikingatida bruk har sedan spridit sig till nästan hela den engelskspråkiga världen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Fem finurliga uttryck söker motsvarighet

  Fråga: 
  Hur ska dessa engelska uttryck översättas till svenska: ecological footprint, freecycling (det vill säga när man återvinner något genom att ge bort det till andra), drop-dead (she is drop-dead gorgeous), jaw-droppingly, chav?
  Bodil Andersson Rack
  Svar: 
  För ecological footprint ser man både ekologiskt fotavtryck och ekologiskt avtryck. När det gäller freecycling verkar än så länge det engelska ordet användas även i svenska sammanhang. Drop-dead är ett vardagligt förstärkningsord som nästan bara förekommer tillsammans med gorgeous. Det kan närmast översättas med skitsnygg eller möjligen snygg så att man kan dö. Jaw-droppingly, 'så att man tappar hakan', kan också användas med gorgeous, men även med många andra adjektiv. Det kan översättas med otroligt, förbluffande etcetera. Chav, slutligen, är ett brittiskt slangord med romaniursprung, som används nedsättande om obildade ungdomar med iögonenfallande (smaklös) klädsel och oönskat beteende. Ett svenskt ord som täcker in den betydelsen är sjavig.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Häng ett s på förkortningen

  Fråga: 
  Hur skrivs förkortningar (som CD) i plural?
  Lasse
  Svar: 
  Engelska förkortningar får vanligtvis bara ett s i plural (CDs), även om apostrofplural (CD's) också förekommer i mindre omfattning. Däremot används inte den svenska varianten med kolon mellan förkortningen och ändelsen. Cd skrivs också med versaler  i engelska, till skillnad från i svenska. Där är gemener (cd) det rekommenderade skrivsättet.
  Maria Estling Vannestål
 • Rektor visar på svårigheter

  Fråga: 
  Vilken yrkestitel bör jag som rektor använda när jag presenterar mig i engelskspråkiga sammanhang?
  S
  Svar: 
  Frågan visar hur svårt det kan vara att översätta till ett världsspråk som engelskan. En rektor i en skola brukar kallas principal i USA och headmaster/headmistress  i England. Vid amerikanska universitet hittar man ofta en president och i England en vice-chancellor (där en kunglighet ofta har den formella hederstiteln chancellor). De engelska titlarna förekommer även i en del forna kolonier. I Skottland är titeln rector vanlig både vid skolor och universitet, men även om den titeln ligger nära till hands för svenskar är den mindre lämplig eftersom rector oftast används i betydelsen 'kyrkoherde'. I icke-engelskspråkiga länder översätts ofta de inhemska titlarna till de amerikanska varianterna principal och president.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Of en magisk preposition

  Fråga: 
  Är for och of utbytbara i vissa konstruktioner? Jag läste till exempel att minister for magic ('trolldomsminister') ändrats till minister of magic i den amerikanska utgåvan av Harry Potter. Och så heter det ju Department for business, innovation and skills men Ministry of defence.
  Erik
  Svar: 
  Det finns många konstruktioner där flera olika prepositioner kan användas. Exempelvis är en preposition ibland vanligast i brittisk engelska och en annan i amerikansk engelska. Men i fallet med minister for/of är of vanligare i både brittisk och amerikansk engelska. Department konstrueras med for i vissa fall (Department for business med flera) och med of i andra (Department of health), medan Ministry brukar ha of.
  Maria Estling Vannestål

Sidor