Färger får namn av eld och kött

Fråga: 
Kan man använda brandgul i stället för orange och skär i stället för rosa?
Malin
Svar: 
Ja, det kan man. Brandgul och skär är synonymer till de vanligare orange och rosa. Svenskan lånade in ordet orange från franskan i mitten av 1600-talet. Då hade vi redan ordet brandgul. Brandgul har fördelen att det kan användas på samma sätt i skrift och i tal – man brukar undvika att böja ordet orange i skrift, eftersom de böjda formerna har ett avvikande utseende. Första belägget av rosa i skrift är från 1773 och första belägget av skär från 1808. Ordet rosa kommer från rosenfärgad och ordet skär kommer från franskans couleur de chair, ’köttfärgad’.    
  • Per-Anders Jande