Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Egenhet i skrivstil utan förklaring

  Fråga: 
  Jag har funderat på en liten detalj i amerikansk handstil. Det verkar vara vanligt att skriva versala r, till exempel wRite, vilket jag tycker är lite udda. När uppstod bruket att skriva med versala R i USA?
  Carl
  Svar: 
  Precis som i Sverige har skrivstilen utvecklats över tid i USA, från ett sammanhängande flöde där man sällan lyfter pennan till något som mer liknar delvis hopkopplade textade bokstäver. När det gäller versala R inne i ord har vi letat i amerikanska skrivstilsmanualer men inte hittat någon som rekommenderar detta och inte heller någon uppgift om när det började. Däremot är det fler än du som har uppmärksammat företeelsen. Det finns grafologer som har antytt att det kan visa på att skribenten är utåtriktad och vill framhäva sig själv, medan andra menar att det inte betyder något alls.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Företag kan utöka sin verksamhet

  Fråga: 
  Fungerar det att skriva skala upp, från engelskans scale up, när man syftar på hur ett företag trappar upp sin verksamhet på ett visst ställe?
  Åsa
  Svar: 
  Använd hellre ett etablerat svenskt ord eller uttryck, exempelvis utöka eller trappa upp. Uttrycket skala upp används visserligen en del men är ännu inte är så etablerat i svenskan att det står med i ordböckerna.
  Gabriella Sandström, Språkrådet
 • Bäst att följa svensk standard

  Fråga: 
  Ett internationellt företag planerar att skriva de anställdas mejladresser på så vis att å blir aa, ä blir ae och ö blir oe. Fungerar det eller är det standardiserat att man bara tar bort prickarna och ringarna på å, ä, ö i svenska mejladresser?
  Patrik
  Svar: 
  Den svenska standarden är otvetydigt att ersätta å, ä, och ö med a och o. Det är totalt dominerande i det svenska e-postadressbruket och även det skrivsätt som Svenska datatermgruppen och Språkrådet rekommenderar, i de fall man inte kan använda å, ä och ö. Om man inte har tillgång till en viss bokstav med diakriter är det helt enkelt brukligt att slopa själva diakritdelen (som ring över a, trema eller prickar över a, o, u etcetera), inte att ersätta det med andra tecken. Dessutom kan det ses som ett större ingrepp att lägga till en bokstav, som aa för å. Det finns dock ingen svensk ISO-standard som reglerar detta.Samma gäller för webbadresser. Där kan man också ha så kallade IDN-adresser, international domain name, med å, ä, ö, ü och så vidare, men i de fall man inte har det används bara a och o. Att göra på olika sätt i e-postadresser och webbadresser vore mycket olämpligt.
  Ola Karlsson, Språkrådet
 • Grönt ljus för grön näring

  Fråga: 
  Vilka är de engelska motsvarigheterna till de svenska termerna areell näring och grön näring?
  Nicole
  Svar: 
  Den vanligaste engelska motsvarigheten till areell näring är land-based industry, och grön näring motsvaras av green industry.
  Henrik Nilsson, Terminologicentrum TNC
 • Svenskt ord för en knuff i rätt riktning

  Fråga: 
  Vad kan man säga i stället för det engelska nudging?
  Jenny
  Svar: 
  Vi föreslår puffning, och (få en) puff och puffa (någon) beroende på sammanhang. Nudging används i engelskt allmänspråk i både direkt och överförd betydelse. Det fackspråkliga begreppet nudging kommer ursprungligen från beteendevetenskap, och har i svenskan använts i flera år, till exempel så här: ”Att ge människor ’en mjuk puff i rätt riktning’ mot ett hälsosamt val, så kallad ’nudging’, diskuteras och prövas nu i flera andra europeiska länder.”Begreppet nudging handlar alltså om en sorts medel för att främja beteenden som är till nytta för individer eller samhället som helhet. Det har förstås blivit allmänt känt genom Richard Thaler, den senaste Nobelpristagaren i ekonomi, och hans ”puff”-teori.
  Åsa Holmér, Terminologicentrum TNC
 • Informell variant av manligt tilltal

  Fråga: 
  Vid en Londonvistelse nyligen tilltalade två olika taxichaufförer mig med guv, där jag annars brukar bli kallad sir. Jag har också hört det i brittiska deckare. Varifrån kommer detta?
  Carl
  Svar: 
  I en säljare-kundrelation tituleras ofta manliga kunder sir över hela världen. Kvinnor tituleras madam eller ma’am. Men guv/gov används också om män, i synnerhet i Londonområdet. Ordet är en förkortning av governor, och användes tidigare till män med hög rang, vilket speglas exempelvis i tilltal av polischefer i brittiska deckare. Men ordet har också neutraliserats till mindre tydligt hierarkiska sammanhang, och används i dag som en mer informell variant av sir.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Grusets hårdhet ger stark karaktär

  Fråga: 
  Ett av de svenska nyorden på 2017 års lista är det engelska lånet grit, ’uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål’. Hur används detta på engelska?
  Henke
  Svar: 
  Grit används för att beteckna sand eller gruskorn, och man har sedan överfört hårdheten i gruset till att beskriva fasthet i någons karaktär. Det används ofta tillsammans med adjektiv som sheer, real och true (True grit var också titeln på en film från 2010), och kombineras ibland med determination: through sheer grit and determination you manage to beat the odds.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Två synonyma sätt att fördubbla

  Fråga: 
  Min kollega och jag ska hålla ett föredrag på engelska och vi började diskutera den engelska motsvarigheten till verbet tredubbla(s). Det finns två alternativ: triple och treble. Men vad är skillnaden mellan dem?
  Jenny
  Svar: 
  Verben är synonyma och kan bytas ut mot varandra: energy prices have tripled/trebled, ’energipriserna har tredubblats’, men det finns skillnader i frekvens i olika varianter av engelska. Triple är vanligast nästan överallt och ökar i användning. I brittisk engelska är treble fortfarande ganska vanligt, medan amerikansk engelska på några årtionden har svängt från att använda båda till att nästan enbart använda triple, vilket tyder på att treble håller på att falla ur bruk.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Slaktare kan ha talat om hel gris

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket go the whole hog? Betyder inte hog ’gris’?
  Marie-Louise
  Svar: 
  Uttrycket go the whole hog brukar översättas med ungefär ’löpa linan ut’, och ordet hog betyder mycket riktigt ’gris, svin’. Många mer eller mindre trovärdiga förklaringar har framförts, exempelvis att uttrycket användes av slaktare som erbjöd sina kunder rabatt om de ville köpa en hel gris, inte bara de finaste bitarna, och att det sedan fått en metaforisk betydelse.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • En sittplats för en kort stund

  Fråga: 
  Finns det något bättre svenskt uttryck för touch down-plats? Det är en plats eller kanske ett rum där man tillfälligt kan kolla sin e-post och liknande. Där finns oftast endast en pall och ett mindre bord. Ska inte förväxlas med drop in-rum, som skulle avse ett rum som man kan ha möte i men som inte går att boka.
  Malin
  Svar: 
  Det visar sig vara svårt att hitta något förslag på ett ”svenskare” uttryck för för touch down-plats i de källor vi sökt i, som Mediearkivet med samlad svensk tryckt press.Men i en diskussion mellan språkkonsulter inom föreningen Samspråk kom man fram till snabbsittplats. Här är ett antal andra alternativ: snabbarbetsplats, blixtsittplats, blixtarbetsplats, momentanarbetsplats, momentanplats, momentanyta, landningsplats, nedslagsplats, korttidsplats.
  Åsa Holmér, Terminologicentrum TNC

Sidor