Senast tillagda nyord

Något som man vet kommer att göra lite ont och därför få vederbörande att säga ordet aj.
4 personer har röstat.
När någonting förblir ogjort beror det ofta på lättja eller slapphet eller en kombination av bägge. Sådant kallar jag släppja, ett nyord som vi nog behöver.
10 personer har röstat.
inte intellektuell= lektuell ,genom att dubbla negationer tar ut varandra (två 'l' är inte lämplig inledning för ett ord på svenska). Har en klar anstrykning av protest mot vad som förknippas med ordet 'intellektuell'. Kanske en viss tendens att användas lite kvasi-snobbigt.
4 personer har röstat.
Mindre butik som främst vänder sig till asylsökande (företrädelsevis på mindre ort med få butiker men med många asylsökande).
5 personer har röstat.
Min dotter 19 år !, letade i en atlas efter en ort i Italien som inte stod utsatt, då sa hon: Finns det ingen närmare karta?
3 personer har röstat.
En person som bara äter närodlad mat. Med närodlad menas att maten ska vara producerad inom en 16 mils radie.
16 personer har röstat.
Verbifiering av "blåkrage" med ursprung från engelskans blue collar worker. Ett ord som innebär att man arbetar med klassiska arbetarklassarbeten, där arbetarna tradionellt bar blå skjortkraga för att kunna särskilja de från övriga. (White collar workers etc) Jobben krävde ofta mindre omfattande akademisk utbildning.
7 personer har röstat.
Att ha två olika pålägg på samma macka, inte för att man tror att kombinationen kommer bli god utan bara för att man tycker att det är lite futtigt att inte ha mer än ett. Kan vara aktuellt t.ex. om man inte har något annat än messmör och oliver kvar i kylskåpet.
10 personer har röstat.
Ung låntagare på bibliotek som ville låna om en bok
12 personer har röstat.
En springa. Detta ord är cirka 30 år gammalt, men används då och då i familjen.
10 personer har röstat.

Sidor