vanhedersbrott o dyl

Idag hör vi ofta ordet hedersbrott och hedersmord. Normalt är ordet heder (för mig) ett positivt ord; vi har det t ex i ordet hedersman, hederledamot, en hederlig person. Att då använda ordet i ovanstående negativa sammanhang känns för mig att ordet "heder" har tappat sin positiva kraft. Istället handlar ovanstående "brott" om att en person, släkting eller familj blivit vanhedrande. Således är mitt förslag att utbyta hedersbrott o dyl till vanhedersbrott. Alltså i alla dessa negativa sammanhang ska förleden "heder" utbytas till "vanheder".
Av: 
Bengt Bengtsson
Rösta genom att gilla på facebook!
0 personer har röstat.

Lägg till ny kommentar