Social bakfylla

Efter en intensiv socialt interagerande period (såsom event/mässor/konferenser/festligheter... ) infinner sig inte sällan en mental trötthet som ibland kan upplevas som huvudvärk. I detta läget upplevs även nya sociala situationer som betungande och undviks helst om möjligt.
Av: 
David Hedström, david.hedstrom@telia.com
Rösta genom att gilla på facebook!
0 personer har röstat.

Lägg till ny kommentar