Hur påverkas engelskans status av brexit?

Förstärks
8% (31 röster)
Försvagas
27% (111 röster)
Påverkas inte
65% (269 röster)
Totalt antal röster: 411