Vilken är viktigaste språkriktighetsfrågan?

De/dem
19% (276 röster)
Jag såg han
11% (153 röster)
Meningsbyggnad
10% (146 röster)
Satsradning
2% (24 röster)
Sin/hans
7% (96 röster)
Syftning
9% (125 röster)
Särskrivning
33% (472 röster)
Talspråksformer
4% (53 röster)
Var/vart
5% (66 röster)
Annat
3% (38 röster)
Totalt antal röster: 1449