Vilken är viktigaste språkriktighetsfrågan?

De/dem
19% (280 röster)
Jag såg han
10% (154 röster)
Meningsbyggnad
10% (147 röster)
Satsradning
2% (25 röster)
Sin/hans
7% (96 röster)
Syftning
9% (128 röster)
Särskrivning
33% (477 röster)
Talspråksformer
4% (54 röster)
Var/vart
5% (68 röster)
Annat
3% (38 röster)
Totalt antal röster: 1467