Vilken är viktigaste språkriktighetsfrågan?

De/dem
19% (260 röster)
Jag såg han
11% (147 röster)
Meningsbyggnad
10% (136 röster)
Satsradning
2% (23 röster)
Sin/hans
6% (86 röster)
Syftning
8% (115 röster)
Särskrivning
33% (452 röster)
Talspråksformer
4% (51 röster)
Var/vart
5% (64 röster)
Annat
3% (37 röster)
Totalt antal röster: 1371