Vilken är viktigaste språkriktighetsfrågan?

De/dem
20% (168 röster)
Jag såg han
12% (100 röster)
Meningsbyggnad
10% (83 röster)
Satsradning
2% (15 röster)
Sin/hans
7% (57 röster)
Syftning
9% (74 röster)
Särskrivning
32% (277 röster)
Talspråksformer
3% (28 röster)
Var/vart
4% (36 röster)
Annat
3% (23 röster)
Totalt antal röster: 861