Vilken är viktigaste språkriktighetsfrågan?

De/dem
19% (267 röster)
Jag såg han
11% (151 röster)
Meningsbyggnad
10% (142 röster)
Satsradning
2% (24 röster)
Sin/hans
7% (94 röster)
Syftning
9% (121 röster)
Särskrivning
33% (464 röster)
Talspråksformer
4% (52 röster)
Var/vart
5% (65 röster)
Annat
3% (38 röster)
Totalt antal röster: 1418