Gissa språket!

Här är din uppgift att identifiera tio olika språk! Texterna handlar om svenska idrottare och är hämtade från Wikipedia.

Starta kviss