Vad betyder de färöiska orden?

Här möter du tio färöiska ord. Kan du lista ut vad de betyder?

Starta kviss