Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (160 röster)
Ja, inför enhets-dom
28% (556 röster)
Nej
64% (1272 röster)
Totalt antal röster: 1988