Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (122 röster)
Ja, inför enhets-dom
25% (407 röster)
Nej
67% (1077 röster)
Totalt antal röster: 1606