Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (144 röster)
Ja, inför enhets-dom
27% (498 röster)
Nej
65% (1192 röster)
Totalt antal röster: 1834