Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
7% (80 röster)
Ja, inför enhets-dom
20% (220 röster)
Nej
73% (825 röster)
Totalt antal röster: 1125