Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (110 röster)
Ja, inför enhets-dom
24% (348 röster)
Nej
69% (998 röster)
Totalt antal röster: 1456