Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (96 röster)
Ja, inför enhets-dom
21% (269 röster)
Nej
71% (907 röster)
Totalt antal röster: 1272