Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
7% (102 röster)
Ja, inför enhets-dom
23% (311 röster)
Nej
70% (954 röster)
Totalt antal röster: 1367