Kviss

Testa ordkunskapen! (Kviss #119)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss

Vet du vad orden betyder? (Kviss #118)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss

Vad heter semikolon på tio olika språk? (Kviss #117)

Känner du till vad semikolon heter på dessa tio språk?

Starta kviss

Testa din ordförståelse! (Kviss #116)

Har du koll på vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss

Testa din ordkunskap! (Kviss #115)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss

Vad betyder orden? (Kviss #114)

Har du koll på dessa tolv svenska ord?

Starta kviss

När bildades orden? (Kviss #113)

Vet du när dessa tolv ord kom in i svenskan?

Starta kviss

Vet du vad orden betyder? (Kviss #112)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss

Testa din ordförståelse! (Kviss #111)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss

Testa dina ordkunskaper! (Kviss #110)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss