Kviss

Vad betyder orden?

Här möter du tolv nya ord som är tillräckligt vanliga för att finnas med i Svenska Akademiens ordlista, men som du kanske inte hör så ofta. Vet du vad de betyder?

Starta kviss

Vad betyder de färöiska orden?

Här möter du tio färöiska ord. Kan du lista ut vad de betyder?

Starta kviss

Vad betyder de isländska orden?

Här möter du tio isländska ord. Kan du lista ut vad de betyder?

Starta kviss

Gissa språket!

Här är din uppgift att identifiera tio olika språk! Texterna handlar om svenska idrottare och är hämtade från Wikipedia.

Starta kviss

Vad betyder orden?

Här möter du tolv nya ord som är tillräckligt vanliga för att finnas med i Svenska Akademiens ordlista, men som du kanske inte hör så ofta. Vet du vad de betyder?

Starta kviss

Vad betyder orden?

Här möter du tolv nya ord som är tillräckligt vanliga för att finnas med i Svenska Akademiens ordlista, men som du kanske inte hör så ofta. Vet du vad de betyder?

Starta kviss

Vad betyder orden?

Här möter du tolv ord som är tillräckligt vanliga för att finnas med i Svenska Akademiens ordlista, men som du kanske inte hör så ofta. Vet du vad de betyder?

Starta kviss