Hur skriver du förkortningarna? (Kviss #101)

Är det stor eller liten bokstav som gäller i dessa initialförkortningar enligt Svenska skrivregler?

Starta kviss