Har du koll på antalsenheterna? (Kviss #103)

Hur många stycken av något går det på dessa antalsenheter?

Starta kviss