Artiga avslut väcker ilska

4 kommentarer

Mvh, ha det fint eller kram? Hur avslutar du mejlet till chefen eller kollegan på bästa sätt? Den frågan ställer Sara Lomberg i Svenska Dagbladet.

Enligt Rickard Domeij på Språkrådet bör du vara ”så artig som du förväntas vara när du etablerar kontakten. När du däremot skickat några mejl kan du släppa lite på det”. Han ger det befriande beskedet att man kan vara hur informell som helst när det gäller hälsnings- och avslutningsfraser ”så länge den på andra sidan befinner sig på samma nivå”.

Många väljer den klassiska avslutningsfrasen med vänlig hälsning i tron att den är ett säkert kort. Men kritiken växer mot frasen, som kan låta för formell. I sin förkortade form, mvh, kan den uppfattas som direkt oartig – och till och med väcka ilska.

Ett personligare tilltal, som i varma hälsningar, förordas av vissa, medan andra anser att det låter kletigt.

Hur avslutar du dina jobbmejl? 

Helén

Tags: 

Kommentarer

Till överordnad tycker jag att ;

Högaktningsfullt,

Med utmärkt högaktning,

passar bra. Om jag skulle skriva till H.M. Konungen skulle brevet avslutas;

Framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit; Stormägtigste, Allernådigste och tropligtigste undersåte.

Undersåte kan bytas ut mot tjänare om Kungl.fullmakt innehas.

Lägg till ny kommentar