Här är 20 största språken i Sverige

72 comment

Arabiska håller på att gå om finska som näst största språk i Sverige. Persiska, polska och somaliska är andra språk som ökar snabbt. Det är några av de viktigaste trenderna bland de språk som talas i landet.

För sju år sedan utkom lingvisten Mikael Parkvalls Sveriges språk – vem talar vad och var? Där kartlade han antalet modersmålstalare av de språk som fanns i Sverige 2006. I nya boken Sveriges språk i siffror – Vilka språk talas och av hur många? (Morfem och Språkrådet) gör han en ny djupdykning i ämnet. Siffrorna gäller 2012.

En förändring är att arabiska håller på att ta över finskans ställning som nummer två i landet. Förklaringen är inte bara invandringen från arabisktalande länder. Bland personer som har finska som modersmål är medelåldern hög och fruktsamheten låg. Från vissa arabisktalande länder är situationen den motsatta. Andra språk som ökat kraftigt mellan 2006 och 2012 är persiska, polska och somaliska.

I boken listar Mikael Parkvall alla språk som i Sverige bedöms ha minst 500 modersmålstalare. Nedan hittar du de 20 största språken tillsammans med svenskt teckenspråk, de officiella minoritetsspråken och två bygdemål. Anledningen till att Mikael Parkvall inte särredovisar antalet talare av meänkieli är att underlaget inte minst av historiska skäl är svårtolkat.

I Språktidningen 3/2016 skriver Mikael Parkvall om den språkliga mångfalden i Sverige och de beräkningsmetoder han använt i kartläggningen.

Här kan du läsa mer om de största språken i Sverige.

Anders

Tags: 

Kommentarer

Tack för svaret - då vet jag. Men varför lade du inte in detta på listan över språk. Jag är grekisk tolk, och jag märker hos alla myndigheter att grekiskan inte längre är ett språk att "räkna med". Det finns aldrig några översättningar på grekiska trots att det kommit en hel del greker till Sverige de sista åren.

Grekiska finns med i den lista som Mikael Parkvall publicerat i boken Sveriges språk i siffror. Det var Språktidningen som i detta blogginlägg valde att redovisa bara de största språken.

Hej!

Gällande Kurdiska språket, år 2012 beräknades det att mellan 80-100 tusen är kurder i Sverige, hur kan sifftan ligga så pass nära lägsta siffran 80 år 2016?

Det har nog både föds kurder kan man anta mellan 2012-2016 och medfört fler kurdiska flyktingar från Irak, Syrien, Iran och Turkiet där dom har det hemskt och blir bortdrivna av förföljelse samt det stora kriget mot ISIS nu dom senaste 5 åren.

Borde inte siffran vara högre än 86.000?

Intressant fakta annars!

Mvh!

Revidering:

"Borde inte siffran vara högre än 86.000?"

Menade 84.000 och inte 86.000.

Hej Tiger! Förutom det som nyss sas om att mina siffror är ett par år gamla, så tillkommer ytterligare en faktor, nämligen att alla kurder inte har kurdiska som modersmål. Och det är ju det sistnämnda, snarare än etnicitet, som jag försökt uppskatta.

De flesta uppskattningar som gjorts handlar om cirka 2 000 talare. Kommunens webbplats anger dock en något högre siffra (”uppemot tretusen personer”). Läs gärna mer om hur Mikael Parkvall räknat i boken i Sveriges språk i siffror.

Tycker den här estimeringen är konstigt formulerad och bygger på att skapa tidningsrubriker på att arabiskan håller på och går om finskan.

För något år sedan har en gallupundersökning gjorts av SR och Sifo som visar på att 420 000 talar eller förstår finska i Sverige. Men här anges 200 000. Undersökningen är gjord så att alla tvåspråkiga som har en starkare svenska än finska, räknas som svenskspråkiga och syns inte i statistiken för finska. Min finska är lite sämre än min svenska, men jag är ändå flytande i finska och ser det som mitt modersmål. Men i denna statistik där en person enbart kan ha ett modersmål räknas jag som svenskspråkig.

Detta är inget rättvist system att estimera ett språk. Självklart håller då arabiskan på att gå om finskan eftersom sverigefinnarna i högre grad är tvåspråkiga än de enspråkigt arabiskspråkiga asylsökande som kommer till Sverige. Yngre lär sig svenska även här, men det handlar om att modersmålet alltid är starkare i den första generationen. Sverigefinnarnas största generation är inte längre den första generationen utan den andra eller tredje.

Som Mikael har sagt så kommer även finskan att öka då språket dalat men nu under de senaste åren igen börjat ta ett kliv upp genom minoritetspolitikens effekter. Men det stoppar mig inte ifrån att kritisera denna beräkning av "enspråkiga individer".

Uppgifterna baserades på förhållandet 2012. När räknar Mikael Parkvall att arabiskan går om finskan?

Det är bäst att du frågar Mikael Parkvall själv om detta: parkvall@ling.su.se. Men att med säkerhet fastslå någon exakt tidpunkt är nog i det närmaste omöjligt. Dels för att beräkningarna delvis är baserade på befolkningsstatistik som inte uppdateras löpande utan blir tillgänglig i efterhand, dels för att beräkningarna i sig utgår från uppskattningar av antalet modersmålstalare.

Som nyss sas är det omöjligt att ha nån större precision här, men mitt förslag till svar är "ungefär nu".

Jag har respekt för dig i Mikael, men om vi nu talar om sak och inte person, så anser jag fortfarande att den här undersökningen är felaktig, missvisande och helt felaktigt utformad för att visa ett verkligt resultat. Det känns som att du har gjort undersökningen på basis av att skapa tidningsrubriker för att chocka svenskarna att "nu har arabiskan gått förbi finskan". Den här undersökningen definierar människor som enspråkiga. Du kan enbart ha ett språk och en språklig identitet. Det är inte så vi människor fungerar, framförallt inte vi sverigefinnar som är en tvåspråkig folkgrupp. Genomför man undersökningen på ditt sätt är det naturligt att arabiskan är större än finskan då det torde finnas fler arabiskspråkiga i Sverige som kan bättre arabiska än svenska, i jämförelse med finskspråkiga som kan bättre finska än svenska. Men säger detta förhållandet egentligen något om hur stora språken är? Vad händer med mig som har en något bättre svenska än finska (men ändå ett flytande språk)? Min arbetskollega som gör sig bra förstådd och som identifierar sig med språket (men som ändå talar bättre svenska)? Vi syns inte i statistiken eftersom vi enligt din undersökning räknas som svenskspråkiga. Man kan inte mäta antalet talare på basis av enspråkiga individer i ett Sverige som är flerspråkigt och där individer använder flera språk i sin vardag. Gör om, gör rätt.

Hej jag ser att du skriver språk i Sverige hur har då två dialekter smugit sig in? för vad jag vet så är varken Älvdalska och Överkalixmål ett språk utan dialekt..

Om inte unionsupplösningen 1905 genomförts, hade då norska varit en dialekt i den svensk-norska unionen?
Eller kanske rentav ett minoritetsspråk?

För det första borde det heta "Sveriges vanligaste modersmål" och inte "Sveriges vanligaste språk".
Hur i hela friden kan man annars påstå att Polska (76 000) är ett större språk än Engelska (54 000)?!? Gissningsvis är det ett antal miljoner svenskar, som kan göra sig förstådda på Engelska, varav åtminstone en halvmiljon är riktigt duktiga! Likaså förstås/pratas Mandarin av väldigt många, men finns inte med på listan.

För det andra: Väldigt många är i praktiken två-tre-språkiga, men jag gissar att det bara är ett av språken som räknas. I många afrikanska stater har man t.ex. ett "administrativt språk" (oftast fd kolonialspråk) som alla lär sig i skolan, ett regionalt språk som också alla lär sig i skolan, samt ett "modersmål", som pratas i staden/byn.

Vaför nämns inte inflyttande från Estland & Baltikum. Jag känner flera Estniska vänner nere i Södra Sverige / Skåne
Ester har haft stort inflytande i sverige inte minst under stormaktstiden och senare under 2;a världskriget då svenner flyttade till Dagö och återvänt...

Två år senare snubblar jag in här, läser kommentarerna och bara... Tappar hoppet.

Jag har ingenting annat att säga än detta: fan vilket liv ni för. Typiskt svenska medborgare att skrika högt och subjektivt, inte för att presentera ett logiskt giltigt argument utan med inställningen om att rösten ska bli hörd, mer hörd, mest hörd.

Vi har ingen officiell språkstatistik i Sverige. Vi vet inte exakt vilka språk som talas i landet. Det finns, bokstavligen talat, ingenting annat som den här boken. Hur kan inte detta ses som ett framsteg? Hur kan inte arbetet uppskattas och lovordas? Nej, istället ska det gnällas och petas på.

Jag använder denna bok i en rapport för mina studier, utan den hade mitt arbete gått... Sådär. Faktiskt inte alls. Det är tack vare den jag kan undersöka språklig mångfald överhuvudtaget. Bristerna presenteras och problematiseras tydligt i boken - men det är det väl ingen här som har brytt sig om att läsa den.

Det jag vill säga till skillnad från alla andra här är: tack, Mikael Parkvall. Din bok är extremt användbar och jag tycker om den.

Sidor