Prenumerera på bloggen
 • Osäker på vad gravgård eller abiturient betyder? Svaren finns i Finlandssvensk ordbok. Hela ordboken finns nu tillgänglig på nätet utan kostnad.

  Finlandssvensk ordbok samlar drygt 2 500 så kallade finlandismer, alltså ord som är typiska för finlandssvenskan men som sällan eller aldrig används i sverigesvenskan. Nätupplagan är baserad på 2008 års utgåva.

  Ordboken innehåller inte bara definitioner. Där finns också rekommendationer för i vilka sammanhang orden kan användas. Bland annat anges vilka finlandismer som sverigesvenskar kan förväntas känna till.

  Hur är det då med gravgård och abiturient? Orden betyder ’kyrkogård, begravningsplats’ respektive ’elev i sista klassen i gymnasiet’.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Nu finns ett nätbaserat läromedel om nyord. Materialet är avsett för gymnasieelever. Läromedlet har tagits fram av Språkrådet.

  Varje år presenterar Språkrådet och Språktidningen en nyordslista med ett fyrtiotal nykomlingar i det svenska språket. Listan får mycket uppmärksamhet i medierna. Många av nyorden – men långt ifrån alla – blir så småningom så etablerade att de tas med i Svenska Akademiens ordlista.

  Det nätbaserade läromedel som Språkrådet nu tagit fram riktar sig i första hand till gymnasieelever. Det innehåller flera olika övningar och en kort introduktion till vad som är ett nyord. Dessutom finns det tips på läsning för den som vill fördjupa sig.

  Här hittar du läromedlet.

  Här hittar du 2016 års nyordslista.

  Anders

  Illustration: Jens Magnusson

  0 kommentarer
 • Fiikata (’fika’) är vinnaren i Sisuradions omröstning om 2016 års sverigefinska ord. Tvåa är myyssata (’mysa’) följt av rullarappuset (’rulltrappor’).

  Ordet fiikata är inlånat från svenskans fika. I finskan finns enligt Sisuradio ingen exakt motsvarighet till svenskans fika. Därför har fiikata enkelt kunnat etablera sig i sverigefinskan.

  I omröstningen fick fiikata en dryg tredjedel av rösterna. Övriga kandidater var myysata (’mysa’), rullarappuset (’rulltrappor’), lussekatti (’lussekatt’), mobiili (’mobil’), mölö (’mjölk’), pendeli (’pendeltåg’), sminkata (’sminka sig’), syklaaja (’cyklist’) och tutteliivit (’behå’).

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Åldersuppskrivning görs när någon visar sig eller tros vara äldre än vad som tidigare varit känt. Bedömningen görs av Migrationsverket.

  Ordet åldersuppskrivning är belagt i svenskan sedan 2011. Debatten om fenomenet blossade upp mot slutet av 2016. Inte sällan riktades kritik mot Migrationsverket eftersom beslut ansågs ha fattats på svaga grunder.

  När det talas om åldersuppskrivning handlar det om personer som migrerat till Sverige – och ofta om ensamkommande. Många som anländer till Sverige har bara en vag uppfattning om den egna åldern. Men det finns också fördelar med att uppge en lägre ålder. Den som inte anses ha fyllt 18 år har bland annat bättre förutsättningar att få stanna i Sverige.

  I Kungälvs-Posten skriver en grupp gymnasielärare i en debattartikel om fler konsekvenser av åldersuppskrivning:

  När en asylsökande elev ”blir” 18 år, antingen genom födelsedag eller av Migrationsverket genom en åldersuppskrivning, överförs ansvaret för denne från kommunen till Migrationsverket. Över en natt blir eleven flyttad från sitt boende; från sina kompisar och de trygga vuxna som fungerat som ”extrafamilj” under den tid de varit i Sverige. Dessutom blir eleven fråntagen det sociala sammanhang denne byggt upp med svenska kompisar såsom fotbollsträning, körsång eller innebandy. Men det som oroar våra elever allra mest är förlusten av möjlighet till skolgång. När eleven blir skickad till den ”nya kommunen” blir denne inskriven som vuxen. Som vuxen asylsökande har du enligt gällande lagstiftning inte rätt till skola eller utbildning förrän du fått uppehållstillstånd.

  Sydsvenskan berättar att Malmö hanterar åldersuppskrivningar på annat sätt än grannkommuner:

  Malmö är en av få kommuner i Skåne som inte direkt avvisar ensamkommande som skrivs upp i ålder. Fram till dess att Migrationsverkets beslut om en åldersuppskrivning vunnit laga kraft agerar Malmö stad inte alls.

  Anders

  Foto: Tomislav Stjepic

  0 kommentarer
 • Människor brukar tala på samma sätt till både valpar och vuxna hundar. Men valpar lyssnar betydligt mer. Det visar en studie publicerad i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

  Ett högre tonläge, ett lägre tempo och extra tydlig artikulation. Så brukar vuxna tala till såväl barn som hundar. Denna typ av tal är särskilt bra för att fånga barns uppmärksamhet.

  Samma knep används för att tala till hundar. Men valpar och vuxna hundar reagerar inte likadant på talet. Valparna är betydligt mer intresserade.

  Det är en internationell forskargrupp som studerat hur hundar lyssnar på mänskligt tal. De deltagande djuren fick lyssna både till hundanpassat och vanligt tal.

  Valparna blev särskilt nyfikna på det hundanpassade talet, men brydde sig mindre om det vanliga talet. De vuxna hundarna lockades däremot i lika stor utsträckning av bägge typerna.

  Det finns alltså egentligen ingen poäng med att anpassa sitt tal om det är riktat till en vuxen hund. Ändå finns det enligt forskarna ett logiskt skäl till att göra just så. Det hundanpassade talet påminner nämligen om hur människan i andra situationer anpassar sig till personer som förutsätts ha svårt att förstå. Även då förändras tonläget samtidigt som tempot sänks och artikulationen vässas.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Tre ortnamn på Nya Zeeland är historia efter beslut av statsrådet Louise Upston. Samtliga innehöll ordet nigger. Enligt Louise Upston är de tidigare namnen typiska för en tid då andra attityder präglade samhället, rapporterar Stuff.

  På Nya Zeeland finns halvgräset Carex secta. På maori kallas det makura. Europeiska kolonisatörer gav det namnet niggerhead eftersom de tyckte att växten påminde om en svart persons huvud.

  Växten påträffas bland annat nordväst om Christchurch. Där har den gett namn åt tre platser: Nigger Stream, Niggerhead och Nigger Hill. De senaste åren har ortnamnen ifrågasatts allt oftare.

  Efter beslut av Louise Upston får de tre platserna nya namn: Pūkio Stream, Tawhai Hill och Kānuka Hills. Pūkio, tawhai och kānuka är samtliga namn på gräs eller träd som finns i området.

  Louise Upston säger enligt Stuff att nigger är ett ord som tillhör det förflutna. I dag betraktas det av många som stötande och kränkande. De gamla ortnamnen kommer dock att ha sin plats i historieböckerna.

  De nya namnen var inte heller helt okontroversiella. I ett brev till New Zealand Geographic Board, den myndighet som ansvarar för ortnamn, skrev en person att pūkio var olämpligt. På samoanska betyder nästan identiska pukio nämligen ’arsel’. Det var dock en invändning som myndigheten valde att inte ta hänsyn till.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Hrútskýring (’mansplaining’) är 2016 års ord på Island. I en omröstning med tio kandidater fick hrútskýring hela 35 procent av rösterna. Ordet myntades 2011 av författaren Hallgrímur Helgason.

  För att utses till en av de tio kandidaterna till årets ord krävs att ordet präglat samhällsdebatten under det gångna året. Det behöver dock inte vara pinfärskt.

  Årets vinnare är hrútskýring, ett ord som myntades av författaren Hallgrímur Helgason våren 2011. Han presenterade förslaget på Facebook sedan en användare eftersökt en isländsk motsvarighet till mansplaining.

  Hrútskýring är ett teleskopord bildat till hrútur (’bagge’) och útskýring (’förklaring’). Ordet kan också skrivas hr. Útskýring (’herr Förklaring’).

  Ordet hrútskýring etablerade sig i allmänspråket under 2016. Bland annat vittnade kvinnliga parlamentariker under året om hur de i alltinget ofta fick lyssna till nedlåtande förklaringar från manliga kollegor.

  De övriga kandidaterna var aflandsfélag (’offshorebolag, skatteparadisbolag’), hatursorðræða (’hatdebatt’), hú! (utrop som ingår i den hejaramsa som förknippas med det isländska herrlandslaget i fotboll), kynsegin (’icke-binär’), Panamaskjöl (’Panamadokument’), skattaskjól (’skatteparadis’), tjákn (’emoji’) och víkingaklapp (’vikingaklapp’, den hejaramsa som i Sverige kallas vulkanen).

  Omröstningen genomfördes av public service-bolaget RÚV. Förslagen togs fram av RÚV i samarbete med institutet Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum och föreningen Mímir – félag stúdenta í íslenskum fræðum.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • En utdragen valrörelse som följdes av ett val som överklagades och försenades för att så småningom göras om. I Österrike kallas fenomenet Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung.

  Sedan 1999 har en jury under ledning av forskare vid universitetet i Graz ordnat en omröstning om årets ord i österrikisk tyska. 2016 föll alltså valet på Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung. Det 51 bokstäver långa ordet pekas av tidningen Der Kurier ut som det längsta som är i bruk i tyskan. Enligt juryn illustrerar ordets längd turerna kring landets presidentval.

  Historien bakom ordet Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung (’förbundspresidentsomvalsupprepningsförsening’) är turerna kring det presidentval där Alexander Van der Bellen så småningom segrade. I den första omgången segrade Norbert Höfer. Han fick dock inte den nödvändiga andelen av rösterna. I stället blev det en andra omgång mot tvåan Alexander Van der Bellen. Här segrade den senare – men förfarandet överklagades till domstol. Rätten ansåg att de fel som begåtts i den andra omgången var så allvarliga att valet måste göras om. Även detta drog ut på tiden på grund av problem med kuverten till valsedlarna. Omvalet hölls därför först den 4 december – hela åtta månader efter den första omgången.

  De många turerna och den utdragna valrörelsen gjorde att väljarna ständigt påmindes om valet. Men ordet speglar inte bara 2016. Juryn skriver i ett pressmeddelande att Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung också symboliserar hur det tyska språket fungerar. Ordet visar att det i praktiken är möjligt att bilda sammansättningar som är hur långa som helst.

  Här kan du läsa mer om långa ord i tyskan.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Den som är pansexuell attraheras av personer oavsett könstillhörighet. Och till skillnad från bisexuell säger ordet att det finns fler än två kön att attraheras av.

  Pansexuell är belagt i svenskan sedan 2001. Länge förekom ordet bara sporadiskt i medierna. Användningen ökade dock kraftigt under slutet på 2016. Det talades om att vara pansexuell i den uppmärksammade norska tv-serien Skam och kändisar som artisten Miley Cyrus, programledaren Clara Henry (bilden) och bloggaren Paulina ”Paow” Andersson började öppet beskriva sig som pansexuella.

  I Elle får Miley Cyrus frågor om sin läggning sedan hon i intervjun sagt sig vara pansexuell. Hon beskriver den så här:

  Det betyder helt enkelt alla. Det stannar inte vid tjej eller kille eller om någon är i omvandling. Jag ser aldrig folk för vilka de var innan de de är just nu. För jag tänker på den jag var innan den jag är nu; det är rena omvandlingen. Alla förändras hela tiden.

  I Tara skildras företeelsen så här:

  När Charlotte blir attraherad av en person spelar inte könet någon som helst roll. Somliga kallar hennes läggning pansexuell, själv vill hon ogärna sätta någon etikett på sig.

  Nyheter 24 uppmärksammar att Clara Henry i en podd berättar att hon betraktar sig som pansexuell:

  Jag är pansexuell. Det beror på hur man ser det. Jag har inte riktigt kommit underfund med vad jag är. Men pansexuell betyder att man tänder på människor, vad det än är för kön, ickekön.

  Anders

  Foto: Calle Eklund

  3 kommentarer
 • Vilken är din personliga favorit av de 43 orden i årets nyordslista? Hjälp oss att rösta fram årets nyord!

  Här hittar du 2016 års nyordslista med förklaringar och språkexempel. Hela listan finns också i Språktidningen 1/17 som delas ut till prenumeranter under mellandagarna. Under våren kommer vi i Språktidningen att titta närmare på nyordens överlevnadspotential.

  Anders

  Illustration: Jens Magnusson

  3 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg