Prenumerera på bloggen
 • Den som vill fånga hundens uppmärksamhet ska inte bara använda ett högt röstläge. Det gäller också att använda ord som väcker hundens intresse. Det visar en studie publicerad i tidskriften Animal Cognition.

  Ett högt röstläge och starka känslor har sedan tidigare visat sig vara det bästa sättet att kommunicera med hundar. Denna typ av tal får helt enkelt hunden att lyssna. Metoden har liknats vid hur vuxna ofta talar till barn.

  Men enligt forskare vid universitetet i York är det inte bara hur människan talar till en hund som har betydelse. Vad som sägs spelar också roll.

  Forskarna har undersökt olika kombinationer av röstlägen och innehåll. Inte helt oväntat är det hundanpassade röstlägen samt ord och fraser som hunden ofta hör och sannolikt ser fram emot – som shall we go for a walk? – som väcker mest intresse. Men hundarna brydde sig inte om de talare som bara använde ett högt röstläge. Om de inte sade något som hunden lärt sig uppfatta som relevant var uppmärksamheten lika låg som när relevanta ord sades med ett lågt röstläge.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Största språket i Afrika – men kanske också stärkt status som världsspråk. Och en storsatsning på undervisning. Så ser president Emmanuel Macrons plan för franskan ut.

  Frankrikes president Emmanuel Macron presenterade i går en plan för det franska språkets framtid. Han listade ett trettiotal punkter där han utlovade insatser. Syftet är att stärka franskans ställning internationellt.

  Emmanuel Macrons vision är att franskan ska bli det största språket i Afrika. Han betonade att det inte rörde sig om någon form av modern kolonialism från Frankrikes sida. I stället beskrev han Frankrike som ett av många fransktalande länder i världen.

  Han talade även om franskans position i Europa. Han sade att engelskan inom EU aldrig varit så utbredd som den är i dag – något han beskrev som motsägelsefullt med tanke på att Storbritannien är på väg att lämna unionen. Även här såg Emmanuel Macron möjligheter för franskan. Han kunde också föreställa sig en framtid där språkets status i världen höjts. Tidigare har han till och med spekulerat i att franska skulle kunna bli det mest talade språket i världen.

  Emmanuel Macron presenterade flera konkreta satsningar. I dag är det omkring 350 000 elever som studerar språket vid 500 skolor över hela världen. Det antalet vill Emmanuel Macron fördubbla. Han vill även fördubbla antalet studenter från utvecklingsländer som får möjlighet att studera i Frankrike. På hemmaplan vill han dessutom utöka antalet undervisningstimmar i franska för nyanlända från dagens 250 till minst 400 timmar. Analfabeter eller personer som tidigare inte gått i skola ska få 600 timmars undervisning. En detaljerad plan för hur detta ska gå till presenteras under 2019.

  I Språktidningen 3/2018, som delas ut till prenumeranter i veckan och som finns i butik nästa vecka, skriver Rakel Lennartsson om fransk språkpolitik. Hon diskuterar bland annat frankofonin, alltså de länder, institutioner och människor som har det franska språket gemensamt. När Emmanuel Macron i går presenterade sin plan för franskan var det på den internationella frankofonidagen.

  Anders

  Foto: Pressbild

  1 kommentarer
 • Större mellanrum mellan bokstäver gör att läsningen går snabbare. Men det är inte den visuella processen som påskyndas. I stället är det i ett senare skede som avståndet mellan bokstäver har betydelse.

  Färre fel och bättre flyt är effekten av utökat avstånd mellan bokstäver. Det konstaterar forskare vid Binghamton university, USA, i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Brain Research. De har undersökt elektrofysiologiska responser på läsning av ord med varierande avstånd mellan de bokstäver som ingår i orden.

  Slutsatsen är att större mellanrum är en fördel. Läsaren pusslar snabbare och med bättre precision ihop bokstäverna till ord. Men avstånden får inte heller bli så stora att tvivel uppstår om vilka bokstäver som hör ihop genom att bilda ord. Om det b ö r j a r  a t t  s e  u t  s å  h ä r är det inte säkert att läsningen går lättare.

  Men det är inte den visuella processen som påskyndas på grund av större mellanrum. Den positiva effekten kommer i stället i själva tolkningsskedet. Här finns internaliserade mönster för hur ord ska se ut – exempelvis vilka bokstavskombinationer som är vanliga respektive omöjliga i ett visst språk. Mer mellanrum underlättade läsningen av ord som bestod av möjliga bokstavskombinationer. Däremot hade avståndet inte samma positiva inverkan när det gällde påhittade ord skapade av omöjliga bokstavskombinationer.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Nudlar gjorda av zucchini blir allt populärare. De kallas zudlar, zoodlar eller zoodles.

  Dieter som exkluderar snabba kolhydrater som pasta av vetemjöl och vitt ris har de senaste åren blivit vanliga. Ett kalorisnålt alternativ till exempelvis spaghetti är zudlar. Det rör sig alltså om en nudel av zucchini.

  Zudel är inlånat från engelskans zoodle, ett teleskopord bildat till zucchini och noodle. I svenskan förekommer olika stavningar (zudel och zoodle) och olika pluralformer (zudlar, zoodlar och zoodles).

  Den försvenskade stavningen har ännu inte letat sig in i de traditionella medierna. I sociala medier finns inlägg där det berättas om zudlar med köttfärssås och zudlar med kyckling och jordnötssås. En bloggare skriver om en måltid bestående av bland annat zoodlar med dressing.

  Sveriges Radio Uppland tipsar om olika sätt att göra nudlar av zucchini:

  Medan såsen puttrar förbereder du zucchini nudlarna eller zoodles som de även brukar kallas. Använd en spiralizer eller en julienne för att skapa långa smala spagettitrådar. Har du inte någon av dessa köksredskap går det även bra att hyvla tagliatelle-liknande trådar med hjälp av en potatisskalare.

  Metro ger också råd till den som vill använda zucchini i stället för pasta:

  Med en grönsakssvarv, spiralizer eller mandolin (en potatisskalare funkar också!) kan du fixa dina egna zoodles, det vill säga nudlar av zucchini. Ett gott, grönt och näringsrikt alternativ till vanliga nudlar och pasta. Ha några zucchinis redo i kylen. Enklaste rätten gör du genom att kopiera Gwyneth Paltrows snabba middagsrecept med zoodles.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I fredagskvisset möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Schimpans och bonobo har så många gemensamma gester att de bör kunna förstå varandra. Forskare har nu tagit fram ett gestlexikon med filmklipp som visar hur lika arternas gester är.

  Både bonobo och schimpans ingår i gruppen hominider. Det är dessa två arter som genetiskt är människans närmaste släktingar. Bonobo och schimpans gick skilda vägar i utvecklingen för en till två miljoner år sedan.

  Fortfarande har arterna mycket gemensamt. Det gäller inte minst gester. Forskare vid universiteten i St Andrews, York och Kyoto har studerat bägge arterna och försökt tolka deras gester. Av de 33 bonobogester som de lyckades identifiera var majoriteten gemensamma med schimpansen.

  Att gesterna var så lika var något som överraskade forskarna. Deras teori är att gesterna är biologiskt nedärvda. Ursprunget tros vara arternas gemensamma förfäder. Därför vill forskarna också undersöka om människan har gester som är gemensamma med schimpans och bonobo.

  Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology.

  Anders

  Foto: University of St Andrews

  0 kommentarer
 • Den som ständigt säger I och me kämpar oftare med negativa känslor. Just dessa personliga pronomen kan signalera att en person brottas med att hantera ilska, depression och ångest. Det visar en studie publicerad i Journal of Personality and Social Psychology.

  Amerikanska forskare i psykologi har studerat hur 4 700 personer talar. En genomsnittlig testperson säger ungefär 16 000 ord om dagen. En knapp tiondel av dessa utgörs i snitt av pronomenen I, me och my.

  Men vissa hinner säga I, me och my ett par tusen gånger om dagen. I takt med att dessa pronomen ökar i antal stiger också sannolikheten för att talaren ska besväras av negativa känslor. Det är i synnerhet I och me som kan signalera detta. Flitig användning av my kan inte i samma utsträckning kopplas till sådana känslor. Enligt forskarna är förklaringen troligtvis att my används när en person talar om sig själv i förhållande till andra människor. Den som säger my är därför kanske inte lika upptagen av de egna känslorna som den som i stället ofta säger I och me.

  Personer som i både tal och skrift är flitiga användare av I, me och my är oftare deprimerade. Det visar tidigare forskning och de resultaten backas också upp i denna studie. Nyheten är att vissa personliga pronomen inte bara har ett samband med depression. Det finns också en koppling till andra negativa känslor som ångest, ilska och oro.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Fiksata (’fixa’) fixade segern i omröstningen om 2017 års sverigefinska ord. Tvåa blev missata (’missa’) och trea slutade skoijata (’skoja’).

  När Sisuradio för andra gången ordnade en omröstning om det bästa sverigefinska ordet var det tre verb som var populärast. Vinnaren blev alltså fiksata. Ordet föreslogs av Salme Smura i Ljusnarsberg.

  Tanken är att de nominerade orden inte minst språkligt ska återspegla sverigefinnars livsvillkor. Övriga ord bland de tio kandidater som gick vidare till omröstningen på nätet var bankomaatti (’bankomat’), välimaito och keskimaito (’mellanmjölk’), laagomi (’lagom’), tunnelbaana (’tunnelbana’), vappis (’fritis’), viilata (’vila’) och treenata (’träna’).

  Förra årets omröstning vanns av fiikata (’fika’).

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Efter attentat och olyckor sprids i vissa miljöer på nätet teorier om att allt varit iscensatt. Ofta påstås vittnen i själva verket vara krisskådespelare, personer som sägs ha anlitats för att ge en viss bild av händelseförloppet.

  Konspirationsteorier sprids numera blixtsnabbt på nätet efter uppmärksammade händelser som terrordåd, skolskjutningar och liknande. Misstänksamheten riktas inte sällan mot ögonvittnen till dramatiska händelser. Det är vanligt att deras närvaro på platsen och berättelser ifrågasätts av olika skäl. Det kan till exempel röra sig om att de inte anses bete sig som ett verkligt ögonvittne eller offer hade gjort.

  En krisskådespelare är enligt personer som sprider dessa misstankar i själva verket någon som fått i uppdrag att ge en förutbestämd bild av en händelse. Det skulle alltså finnas ett politiskt syfte bakom agerandet.

  Massakern i en skola i Florida i februari i år följdes av sådana spekulationer. Sjutton personer sköts då ihjäl av en ensam gärningsman på Marjory Stoneman Douglas High School. Dagens Nyheter berättar om de teorier som började spridas direkt efter dådet:

  Efter skolmassakern i Parkland, Florida har konspirationsteorier snabbt spridits i sociala medier och på högerextrema sajter. Några av de överlevande eleverna pekas ut som ”krisskådespelare” och händelsen som en ”false flag”-operation.

  På engelska talas det om crisis actor. Krisskådespelare är belagt i svenskan sedan 2015. Ordet används än så länge främst i kretsar där deltagarna gärna betraktar sig som sanningssökare.

  I engelskan har crisis actor blivit ganska vanligt även i allmänspråket. Ordet har diskuterats i bland annat CNN och Wall Street Journal. Riktigt lika långt har inte krisskådespelare hunnit i det svenska allmänspråket.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Tolv svenska ord möter du som vanligt i veckans kviss. Men svårighetsgraden tror vi är aningen högre i denna omgång. Bland de tolv orden finns några som kan vara ganska luriga. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg