Prenumerera på bloggen
 • En ovanligt snabb förbindelse mellan vänster och höger hjärnhalva. Så förklarade forskare nyligen vissa personers förkärlek för ordvitsar. Den snabba processen gör att fler potentiella lustigheter upptäcks innan ögonblicket är passerat.

  I Sverige förknippas ordvitsen ofta med göteborgaren Aron Jonason. Han var bland annat hovfotograf hos kung Oscar II. I Språktidningen 6/2011 berättade Nils Svensson om hur det gick till när Aron Jonason blev känd som Storvitsir. Efter att han under en kväll fotograferat mycket med blixt följde ett replikskifte som blivit något av en klassiker. Oscar II kommenterade fotograferandet:

  Det var väldigt vad Jonason blixtrar mycket.

  Och Aron Jonason svarade:

  Ja, blixtrar den ene så åskar den andre!

  Men det finns åtminstone ytterligare en variant av denna anekdot. Att fastslå exakt hur orden föll över hundra år senare är förstås i det närmaste omöjligt. En läsare som hört av sig om detta är Kjell Olsson. Han bifogar en artikel publicerad i Svensk humor 1914 – samma år som Aron Jonason gick bort. Själva poängen är identisk, men sammanhanget är ett annat.

  Här handlar det om en uppmärksammad händelse där en avliden kvinna efterlämnat två testamenten. Den fråga som diskuterades bland allmänheten var vilket testamente som skulle följas. Oscar II undrade hur Aron Jonason såg på saken:

  Mja, som israelit håller jag absolut på ... Gamla Testamentet.

  Kungen uppskattade det vitsiga svaret:

  Å, du är blixtrande, Aron!

  Och Aron Jonason fick in en poäng till:

  Jabevars, blixtrar den ene, så Oscar den andre!

  Anders

  0 kommentarer
 • Det första steget mot att avskaffa skolsvenskan i Finland blir inte av. De två sista aktuella kommunerna valde i förra veckan att hoppa av försöket.

  När Sannfinländarna tidigare satt i regeringen lyckades partiet driva igenom ett försök som på sikt syftade till att skrota skolsvenskan. I sjätte klass skulle elever få möjlighet att välja ett utländskt språk i stället för svenska som andra inhemska språk.

  Men kommunernas intresse för att medverka i försöket har varit svagt. I förra veckan bestämde sig Nyslott och Rovaniemi för att inte delta. Därmed försvann de två sista kommunerna från listan över intresserade.

  I praktiken var det svagt intresse från eleverna som fällde försöket. Enligt Hufvudstadsbladet var det ursprungligen sexton elever i Nyslott som hellre ville läsa ryska än svenska. När antalet sjönk till sju elever ansågs det vara för få för att gå vidare med försöket.

  Rovaniemi beslutade därefter att också hoppa av försöket. Rovaniemi ansåg inte att det tjänade något till att delta som enda kommun i landet.

  Sedan tidigare har även Jämsä, Pieksämäki och Ylöjärvi dragit sig ur försöket.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Inom politiken talas det inte längre bara om vänster och höger. Allt fler refererar nu till gal–tan-skalan.

  Det politiska landskapet förändras ständigt. Allt oftare hörs nu argument för att det i många sammanhang inte längre är relevant att beskriva partier utifrån en politisk hemvist till höger och vänster. Denna typ av diskussion är inte helt ny. Länge har det till exempel debatterats om nationalsocialismen bäst beskrivs som en vänster- eller som en högerideologi.

  I stället referar allt fler till gal–tan-skalan. Här står gal för grön, alternativ och libertariansk och tan för traditionell, auktoritär och nationalistisk. Högerpopulistiska och invandringskritiska partier hamnar i regel långt ut på tan-sidan. Feministiska och gröna partier brukar placera sig i andra änden, alltså långt ut på gal-sidan.

  När det gäller gal–tan-skalan är det snarare synen på kulturella och sociala värden som fäller avgörandet i stället för synen på fördelningspolitik. I Expressen beskriver Johan Hakelius gal–tan-skalan som en uppdelning mellan liberala och konservativa.

  I Sverige började gal–tan-skalan på allvar ta plats i debatten under 2016, även om det finns tidigare belägg. Sedan dess har användningen ökat. När fenomenet diskuteras gäller det ofta om gal–tan-skalan är ett lämpligt instrument för att analysera det svenska partisystemet. I Bohuslänningen ifrågasätter Karin Pihl detta redskap:

  Sannolikt kommer partierna att göra upp om migrationspolitiken genom en bred, parlamentarisk överenskommelse. GAL-TAN-skalan i all ära – när riktlinjerna för migrationen är utstakade kommer den politiska debatten i någon mån att återgå till något så traditionellt som höger-vänsterskalan.

  Så här beskriver Sveriges Radio gal–tan-skalans huvudprinciper:

  Kort sagt kan man säga att individens frihet, klimatet och öppen invandring är viktigt för partier längst ut på den liberala GAL-änden. Medan att värna nationen och traditioner, samt begränsad invandring är viktigt längst ut på TAN-änden. Forskare har tidigare använt GAL-TAN-skalan när höger-vänster-skalan inte har räckt till. Till exempel för att förstå varför europeiska partier är för eller emot EU.

  Själva skalan började användas 1999 av forskare inom statsvetenskap. Begreppet gal–tan ska ha myntats 2002. Det har lånats in i svenskan från engelskan.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • I veckans kviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Att äta och att bli borstad är bra. Men att stå i kö är inte alls lika uppskattat. Det konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en studie om kors kroppsspråk.

  Öronens position, huvudets ställning och svansens aktivitet. Hur dessa tre uttryck hänger ihop med tre för mjölkkor vanliga aktiviteter – att äta ur ett tråg, att bli skrubbad av mekaniska borstar och att köa för att bli mjölkad – har nu för första gången studerats. Totalt gjordes 3 700 observationer av 72 olika kor. Forskarnas slutsats är att kors ”kroppsspråk” säger en hel del om hur de upplever vissa situationer.

  Forskarna hävdar att kors svansviftningar tidigare inte tillmätts tillräcklig betydelse. På samma sätt som hos hundar är svansrörelser en indikation på hur kor uppfattar en situation. Det var bara när de blev borstade som de viftade med svansen. Ihop med öronens och huvudets position var svansviftningarna ett tydligt tecken på att borstningen var en positiv upplevelse.

  Att äta grovfoder ur ett tråg var också en positiv upplevelse – men den åtföljdes inte av samma aktivitet med svansen. Väntan på sin tur vid mjölkmaskinen var däremot en negativ upplevelse. Under köandet kunde kor vara både lugna och upphetsade.

  Forskarna gjorde flera intressanta observationer. Att ha högerörat bakåt och vänsterörat framåt var ett tydligt tecken på en positiv upplevelse. Det anses bero på att vänster hjärnhalva förknippas med positiva känslor och att vänster hjärnhalva styr kroppens högra sida. Så gjorde korna både när de åt och när de borstades, men inte när de köade.

  Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Vi tvekar och pausar mer före substantiv. Utfyllnadsljud som eh är däremot sällsynta före verb. Förklaringen är enligt en ny studie att substantiv kräver större planering.

  Det är forskare i lingvistik vid flera europeiska universitet som har undersökt bruket av utfyllnadsljud i en rad olika språk. De konstaterar att ljud som eh ofta förekommer före substantiv, men mer sparsamt före verb. Det är en skillnad som de hittar i allt från engelska och nederländska till nluu (Sydafrika) och texistepec (Mexiko).

  Skälet till att vi gör längre pauser före substantiv är enligt forskarna att substantiv kräver större planering. Substantiv används i regel för att presentera ny information. Annars ersätts de ofta av pronomen eller kan uteslutas.

  Att det är ny information som ska presenteras gör att vi behöver tänka lite mer. Därför är pauserna före substantiv längre. Verb skapar inte samma bekymmer – de används för det mesta på samma sätt oavsett om de dyker upp för första gången i ett samtal eller om de har förekommit tidigare.

  Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Kan du hjälpa en student som läser svenska som andraspråk vid universitetet i Wien? I ett mejl till Språktidningen berättar hon att hon söker personer som kan besvara frågor om norrländska dialekter. Du behöver inte vara född eller uppvuxen i Norrland för att delta. Däremot behöver du någon gång ha bott i Norrland. Enkäten är anonym.

  Här hittar du enkäten.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Den som lagar mat från rot till stjälk kastar inget i onödan. Det är en matlagningsfilosofi som går ut på att använda allt av ett livsmedel.

  En av de senaste årens hetaste trender inom restaurangbranschen är från nos till svans. Kockar som följer denna princip ser till så att inget går till spillo. Hela slaktkroppen ska användas – och inte bara de mest exklusiva styckningsdetaljerna.

  En annan trend är att allt fler – helt eller delvis – väljer bort animaliska livsmedel. Motsvarigheten till från nos till svans när det handlar om vegetabiliska livsmedel är från rot till stjälk. Även här är utgångspunkten att så lite som möjligt ska slängas. Genom att minimera svinnet minskar livsmedelsproduktionens klimatpåverkan. Sportamore beskriver från rot till stjälk som en av årets hetaste mattrender:

  Nos till svans-tänket som varit trendigt i köttvärlden har nu tagit sig till det vegetariska köket. Att minska matsvinn är viktigt oavsett vilken råvara du lägger på tallriken. Räkna med fler recept som tar tillvara på rötter, stjälkar och frön som du annars hade slängt. Typ picklade vattenmelonkanter och pesto på broccolistjälkar.

  Foodly behandlar från rot till stjälk och från nos till svans som synonymer:

  Rot till stjälk, från nos till svans – det finns flera sätt att beskriva den nya mattrenden som helt enkelt handlar om att ta vara på allt från ett livsmedel. Koka soppa på oxsvans och pickla vattenmelonens skal – det är dags att gå vidare från vår slita och släng kultur.

  Från rot till stjälk är ett översättningslån från engelskan. Där talas det om from root to stalk.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Tolv svenska ord möter du i fredagskvisset. Har du koll på vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till med kvissandet!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Hur står det till med kunskaperna i norska? I detta kviss möter du tolv norska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har valt ut några ord som vi tror är ganska enkla – men här finns också några ord som kanske är lite knepigare. Lycka till!

  Här hittar du ytterligare ett kviss med norska ord.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg