Prenumerera på bloggen
 • En innehållsdeklaration över innehåll som kan tänkas väcka anstöt är en så kallad triggervarning. Fenomenet har importerats till Sverige från USA. Tanken är att den som av personliga skäl inte vill ta del av material som kan väcka obehag ska kunna undvika det.

  Under året har det framkommit att vissa svenska studenter efterlyser triggervarningar. De uppmanar alltså lärare att förvarna om innehåll som riskerar att trigga (’utlösa, främja’) negativa känslor. En student i litteraturvetenskap skulle till exempel kunna få en lista över passager i kurslitteraturen som kan hoppas över. Där finns kanske Raskolnikovs knivhugg och mordplaner i Fjodor Dostojevskijs Brott och straff (våldsskildring), Viktor Rydbergs skildring av romer i Singoalla (stereotyper med rasistiska förtecken) och den plågsamma behandlingen av såväl hästar som människor som jobbar i gruvorna i Émile Zolas Den stora gruvstrejken (lidande djur och människor). Och att läsa William Shakespeares dikt Lucretias våldtäkt eller Jan Guillous roman Ondskan är knappast att tänka på.

  Triggervarningen är besläktad med empatisk korrekthet. Att vara empatiskt korrekt innebär att inte utmana en persons känslor eller upplevelser på ett sätt som kan orsaka negativa reaktioner. En triggervarning kan alltså utfärdas för något som inte är empatiskt korrekt.

  Hittills har debatten präglats av ett motstånd mot triggervarningar. Inom universitetsvärlden anses det exempelvis nödvändigt att möta uppfattningar och erfarenheter som ifrågasätter de egna värderingarna. Vissa debattörer anser därför att triggervarningar utgör ett hot mot utvecklingen av ett kritiskt tänkande. I Västerbottens-Kuriren skriver Lisa Magnusson att de i själva verket motarbetar verkligt lärande:

  Ordet trigger kommer från just traumaterminologin. Till sin tillämpning påminner triggervarningen dock mest om de där Parental advisory-etiketterna som efter påtryckningar från en snörpkonservativ föräldraorganisation i mitten av 80-talet började fästas på skivor och filmer som ansågs olämpliga för barn: ”Obs! Stötande innehåll!” Skillnaden är att triggervarningarna handlar om vuxna, närmare bestämt universitetsstudenter som inte vill ta i otrevligheter. Vägen till helvetet är inte bara stensatt med goda föresatser, den är därtill brant sluttande. I USA har studenter bland annat ifrågasatt föreläsningar på obehagliga teman, motsatt sig att läsa sexistiska och rasistiska skildringar i allt från gamla grekiska myter till modern litteratur, samt gått till storms mot en staty vars brist på klädsel kan trigga dem som blivit våldtagna. I dagarna har man debatterat om trigger warning bör bytas mot content warning, innehållsvarning, eftersom trigger även betyder avtryckare och därmed kan vara en trigger för dem som har problem med vapen.

  I Sydsvenskan skriver Jenny Maria Nilsson att triggervarningar går emot den grundprincip som finns inom universitetsvärlden:

  Universitet kan få en enda stor triggervarning: här råder diskussionsnorm och du kan behöva konfronteras med för dig irriterande, sårande och outhärdliga åsikter och personer.

  I Upsala Nya Tidning hävdar Elise Karlsson att det är viktigt att omvärdera äldre texter och tolkningen av dem. Hon anser att triggervarningen är något som påminner människor om något de redan upplevt, och att de därför visar att alla människor har olika erfarenheter:

  Till viss del handlar irritationen över triggervarningar om ett i sig rimligt försvar för att vi ska fortsätta läsa äldre texter – frågan är bara vilka och på vilket sätt. Det är en fråga som är och alltid har varit en av grunderna i förmedlandet av kunskap. Men man kan också säga att triggervarningen genom att påminna om att vissa grupper orsakas obehag flyttar obehaget till de grupper som inte direkt drabbas av obehaget. Kritiken mot triggervarningarna ter sig därför ibland som en egen triggervarning: Påminnelser om privilegiet att slippa obehag kan skapa obehag.

  Diskussionen om triggervarningar förs inte bara på tidningarnas kultursidor. Ebba Busch Thor, ledare för Kristdemokraterna, tog upp fenomenet under sitt tal i Almedalen. Hon sade att trigger warnings kan motverka sitt syfte genom att gruppidentiteter får större betydelse:

  Det är ett aktuellt fenomen på amerikanska universitet. Allt fler vill se det även i Sverige. Det handlar om att skapa ”safe spaces” – trygga rum genom att sätta varningstext på litteratur, konst och kurslitteratur. I ett radioinslag i Gomorron Världen berättas att den kända komikern Jerry Seinfeld inte längre vågar uppträda på universitet av rädsla att bli uthängd eller till och med stämd. Det är identitetspolitiken som spökar där bakom. Ingen medlem ur någon grupp ska få såra eller uppröra någon annans gruppidentitet.  Konsekvensen av ”trygga rum” blir att vi ska sluta oss kring våra gruppidentiteter – i våra trygga rum av likasinnade ska vi instämmande bekräfta varandra.

  Triggervarningar tycks ha fått ett ordentligt fäste i debatten och i språket. Om de även etablerar sig vid svenska universitet och högskolor återstår att se.

  Anders

  Foto: Thinkstock

  2 kommentarer
 • UPPDATERAD. Ny chef på Språkrådet blir Harriet Kowalski. I dag arbetar hon som enhetschef på Specialpedagogiska myndigheten. Hon börjar på Språkrådet den 1 oktober.

  En 55-årig kvinna med både svenska och tyska som modersmål och som dessutom talar engelska och franska, som har arbetat som språklärare i Sverige och Kanada, varit verksam inom förlagsbranschen, jobbat mycket med ledarskap och som i dag är enhetschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är Harriet Kowalski, som i höst tar över som chef för Språkrådet, en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen.

  – Hon var den mest meriterade och kompetenta som sökte tjänsten och hon är en omvittnat mycket duktig chef, säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen.

  Ingrid Johansson Lind beskriver Harriet Kowalski som en person med ett stort intresse för språkfrågor och en personlig förståelse för forskningens villkor. Till skillnad från tidigare chefer för Språkrådet har hon inte doktorerat, vilket vid tidigare rekryteringar varit ett minimikrav. Ingrid Johansson Lind anser att det viktigaste var att hitta en chef med gedigen erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling.

  – Chefsrollen inom Språkrådet har förändrats och erfarenheter av ledarskap blir allt mer avgörande. I ett läge där man måste välja mellan en kompetent ledare och en kompetent forskare, så är det viktigare att vara en kompetent ledare.

  Jättespännande är ordet Harriet Kowalski använder om sitt nya arbete. Som chef för Språkrådet ser hon det som sin uppgift att stå bakom medarbetarna och skapa förutsättningar för att alla ska kunna göra ett bra jobb.

  – I grund och botten är jag vansinnigt intresserad av språk och kommunikation. Som ledare är det viktigt att se människan. Jag ska möjliggöra att du kan prestera så bra som möjligt utifrån våra mål. Om alla känner att det är genuint så kommer man väldigt långt, säger hon.
   
  Harriet Kowalski vill vänta med att slå fast om det är några särskilda frågor som hon vill driva. Erfarenheterna från uppväxten i ett tvåspråkigt hem och tiden i ett flerspråkigt Kanada är något Harriet Kowalski kommer att ta med sig till det nya jobbet. Hon vill värna varje individs rätt till sitt språk och språklig mångfald.
   

  – Alla måste få lov att utveckla sitt språk. Där kommer också minoritetsspråken in. Till exempel är min uppväxt i ett hem där det talades både tyska och svenska en del av min identitet och min kultur.

  Harriet Kowalski börjar på Språkrådet den 1 oktober samtidigt som den nyrekryterade forskningsledaren Catharina Nyström Höög gör sin första dag på jobbet. Tanken med den nya ledarduon är att Catharina Nyström Höög, som är professor i svenska vid Högskolan i Dalarna, ska bidra med den ämnes- och forskarkompetens som Harriet Kowalski saknar.

  – De ska komplettera varandra. I Catharinas uppdrag ingår att leda forskningsarbetet och att ansvara för den vetenskapliga profilen. Hon ska också hålla Språkrådets position i samhällsdebatten, säger Ingrid Johansson Lind.

  Catharina Nyström Höög kommer att arbeta på Språkrådet varannan vecka. Hennes uppdrag löper på två år. Om det därefter blir en fortsättning återstår att se.

  – Hon kommer att jobba 50 procent här och ha en fot kvar i akademin. Tanken är att hon ska fungera som en brygga mellan Språkrådet och akademin, säger Ingrid Johansson Lind.

  Samtidigt slutar den vikarierande chefen Christian Mattsson för att bli chef för Svenska Akademiens ordbok. Allt pekar därmed på att han blir den som får slutföra det arbete som påbörjades redan 1786 i samband med att Svenska Akademien grundades. Planen är nämligen att det sista bandet av ordboken ska tryckas under 2019.

  Anders

  Foto: Språkrådet

  Här kan du läsa mer om Catharina Nyström Höög.

  2 kommentarer
 • Nu tar Språktidningens blogg sommarlov och är tillbaka i augusti med fler nyord, språknyheter och spaningar. Men först behöver vi reda ut en sak. Språkrådet fick på Twitter nyligen en fråga om gå på semester. När är det lämpligast att säga att en går på semester – den sista arbetsdagen eller den första semesterdagen? Hjälp oss att lösa denna språkliga gåta genom att delta i vår omröstning!

  I nästa vecka utkommer Språktidningen 5/2015. Numret innehåller bland annat artiklar om finskan i Sverige, negationer, ordet och, indoeuropeiskans väg till våra breddgrader och svenska vokaler. Dessutom möter du Gunilla Röör och får tips om hur kolon och semikolon bör användas. På köpet får du även tidningen Klurigt med korsord, sudoku, kunskapstester, tankenötter och annat sommarknåp.

  Passa gärna på att följa oss på Twitter eller Facebook (@spraktidningen). Där kommer vi att tipsa om intressant läsning under hela sommaren.

  Vi ses igen i augusti! Trevlig sommar!

  Redaktionen

  Foto: Istockphoto

  2 kommentarer
 • Variationer i ljudstyrka, tempo, frekvens och rytm är bara något av det som kännetecknar hur en mamma talar till sitt barn. En pappa anpassar inte talet på samma sätt utan behåller samma intonation som vid samtal med en vuxen. Men de två olika metoderna kan komplettera varandra.

  En genomsnittlig amerikansk pappa gör bara små anpassningar när han talar till sitt barn. Han väljer kanske lättare ord eller en annorlunda volym, men skillnaderna jämfört med vardagligt tal är små. På det sättet kan pappans sätt att prata bli en länk till omvärlden för barnet. Det hävdar forskare vid Washington State University.

  Mammans tal präglas däremot i regel av känslomässigt färgad intonation och sjungande prosodi. Orden som används betraktas ofta som barnsliga. Variationerna i ljudstyrka, frekvens, tempo och rytm är stora.

  Sättet som mamman talar på tolkas ofta som en metod för att skapa närhet till barnet. Enligt forskarna fungerar pappans tal i stället som en dörr till omvärlden. Eftersom han i mindre utsträckning anpassar talet utgör han ett första steg till en miljö där långt ifrån alla anpassar sig till barnet. Forskarna anser därför att mammans och pappans olika sätt att tala kompletterar varandra.

  I studien deltog enbart par bestående av en kvinna och en man. Det är därför oklart om exempelvis en ensamstående pappa talar med sitt barn på samma sätt som de pappor som medverkade i studien.

  Studien presenterades vid Acoustical Society of Americas årliga kongress.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Bristande taktkänsla kan vara orsaken till stamning. Den som stammar har i regel också svårt att känna igen takten. Det hävdar amerikanska forskare i en studie publicerad i tidskriften Brain & Language.

  Stamning är ett fenomen som påverkar omkring 70 miljoner människor världen över. Det är särskilt vanligt bland barn, men majoriteten av de barn som stammar i åldern tre till fem år slutar också att stamma. I studien deltog barn i åldern sex till elva år.

  I testet fick barnen lyssna till en metronom. Deltagarna som stammade hade svårt att skilja på olika takter, medan barnen som inte stammade enkelt kunde identifiera de olika takterna.

  Som orsak till stamning brukar ofta motoriska orsaker anges. Det amerikanska forskarlaget tror alltså i stället att själva taktkänslan kan vara förklaringen. De anser att taktkänslan är intimt förknippad med förmågan att tala rytmiskt och utan avbrott.

  Ett sätt att ta sig an stamning skulle därför kunna vara att träna barnens taktkänsla. Något som enligt studien stärker teorin är att vuxna som stammar talar mer rytmiskt och med färre avbrott när de lyssnar till en metronom.

  Skillnaderna mellan barnen som stammade och barnen som inte stammade kvarstod även efter att hänsyn tagits till iq och språkförmåga. Med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi hoppas nu forskarna kunna identifiera vilka områden i hjärnan som ger upphov till den bristande taktkänslan.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  2 kommentarer
 • Taxinätverket Uber, hushållsservicen Taskrabbit och övernattningstjänsten Air BNB är bara några exempel på delningsekonomi. Med hjälp av nättjänster kan kunder hitta leverantörer utan några fysiska mellanhänder.

  På engelska talas det om the sharing economy. I Sverige är delningsekonomi belagt sedan 2013. Grundidén är att kunder och leverantörer kan göra affärer med varandra med hjälp av enkla nättjänster. Efteråt har kunden möjlighet att betygssätta servicen.

  Det är alltså privatpersoner som genom nätverk erbjuder sina tjänster som exempelvis chaufförer och fixare. I medierna har debatten bland annat handlat om att nättjänsterna gör så att de som erbjuder sina tjänster i praktiken fungerar som egenföretagare, men samtidigt har skyldigheter som om de vore anställda. När det gäller Air BNB – där privatpersoner hyr ut rum – har det framkommit att många som erbjuder övernattningar inte har tillstånd för uthyrningen.

  Computer Sweden skriver att delningsekonomin kan bidra till fler osäkra jobb. Som positiva effekter brukar lägre trösklar till arbetsmarknaden och ökat ansvarstagande nämnas:

  Idén är enkel. Via nätverk online kan människor lätt skapa egna kanaler för att låna sommarstugor, hyra lägenheter, samåka eller byta prylar i stället för att köpa nya. Uppmärksamma entreprenörer fattade snabbt galoppen och startade bolag, där kärnan är att göra affärer på denna nya marknad. Detta är den så kallade delningsekonomin.

  I Sydsvenskans näringslivsblogg 8 till 5 ger Thomas Frostberg den här beskrivningen av fenomenet:

  Det nya med delningsekonomin är därför egentligen inte själva delandet i sig, utan vem det är som delar. Från att enbart ha varit företag med resurser att investera i fastigheter och fordon samt anställa personal så har nu även privatpersoner börjat hyra ut sina soffor, lägenheter och bilar till vilt främmande människor på ett mer systematiskt sätt än förr. Det som gjort det möjligt är i princip två saker: Digitala verktyg och förtroendekapital.

  Fokus berättar att ett annat område där delningsekonomin gjort sitt intåg är mat. I stället för att gå på krogen finns det personer som erbjuder sina ”hemmarestauranger” för att kanske kunna ge gästerna en mer personlig upplevelse än ett traditionellt restaurangbesök:

  Att dela middagsbord är en självklar utveckling av den delningsekonomi som bygger på att man har tydliga strukturer för att använda varandras saker och kunskaper, i stället för att var och en ska konsumera på egen hand. Det kan handla om tillfälligt boende, bilar, arbetsytor, kläder och taxibilar. De ekonomiska, hållbara, sociala och kulturella fördelarna brukar framhållas och när det kommer till middagsvarianten lyser alla parametrar grönt.

  När det gäller Uber, Taskrabbit och Air BNB finns det en tjänsteleverantör som tjänar pengar på att ta ut en avgift på alla affärer. Sedan flera år tillbaka finns dock liknande tjänster, som Skjutsgruppen och Couchsurfing, där användare erbjuder skjuts eller övernattning utan något vinstintresse.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Våren 2011 fick Island en språklag där teckenspråket fick samma status som isländska. Fyra år senare har inte mycket hänt. Om inte staten tar sitt ansvar riskerar teckenspråket att dö ut. Det skriver teckenspråksnämnden Málnefnd um íslenskt táknmál i en rapport.

  Samtidigt som isländska officiellt blev huvudspråk på Island fick teckenspråket samma status. Beslutet innebar att staten fick ansvar för att vårda och utveckla isländskt teckenspråk. Talare fick också rätt att använda teckenspråk vid myndighetskontakter.

  Nämnden anser dock att staten inte på något sätt tagit det ansvar som lagen kräver. Det utbildas inga teckenspråkslärare och det ges inte ut några läroböcker. Inte heller finns det något levande språksamhälle för teckenspråkstalare.

  I rapporten skriver nämnden att de politiska ambitionerna visserligen ofta varit goda, men välviljan har inte sällan hamnat snett. Ett sådant beslut var stängningen av Vesturhlíðaskóli i Reykjavík 2002, en skola som samlade teckenspråkstalande barn från hela landet.

  Efter nedläggningen har teckenspråkstalande barn spridits ut i klasser över hela landet. Tanken var att det inte skulle göras någon åtskillnad mellan teckenspråkstalande och isländsktalande. Syftet var gott, skriver nämnden, men i praktiken har beslutet visat sig ödesdigert. Bara på Hlíðaskóli i Reykjavík finns i dag något som närmar sig ett levande språksamhälle för teckenspråkstalare.

  På Hlíðaskóli döms undervisningen ut som undermålig. Och i resten av landets skolor beskrivs den i rapporten som i princip obefintlig.

  Utan undervisning och fungerande språksamhällen finns det enligt nämnden en stor risk för att många teckenspråkstalare går ut skolan utan tillräckliga kunskaper. Situationen är i dag så allvarlig att det isländska teckenspråket är akut hotat. Därför måste staten ta sitt ansvar och satsa på läromedel och utbildning av teckenspråkslärare.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  2 kommentarer
 • Det är inte bara vad barn säger som lägger grunden till skriftspråket. Först kommer olika händelser med kroppen i centrum som öppnar förskolebarnens väg till skriften. Det hävdar Sara Hvit Lindstrand i en avhandling vid Högkolan i Jönköping.

  I förskolan kan barn få uppgiften att samlas under en bokstavstavla. Kanske får Olivia och Olle samsas under bokstaven o eftersom deras förnamn börjar just på o. Under tiden får Ulf och Ulrika leta upp bokstaven u.

  Att skaffa sig koll på begynnelsebokstaven i det egna namnet är enligt Sara Hvit Lindstrand ett tidigt sätt att förhålla sig till språket. Den som väljer rätt här närmar sig sannolikt skriftspråket en smula – utan att i praktiken ha satt sig med varken penna eller dator.

  I förskolan är i regel den pedagogiska utgångspunkten att det är verbala språkhandlingar som ska stå i fokus. De tros vara startskottet mot läs- och skrivförmågan. Men där efterlyser Sara Hvit Lindstrand nya attityder. Hon anser att leken i sig börjar att öppna dörrar som först långt senare visar sig leda till att läsa och att skriva.

  Sara Hvit Lindstrands studier visar att barn ofta närmar sig språket genom förbindelser mellan interaktion och kommunikation. I dag använder till exempel små barn surfplattor långt innan de kan läsa eller skriva. Men de möter en värld full av tecken som de utforskar. De undersöker också gränserna mellan sig själva och tekniken.

  Leksaker kan fungera på liknande sätt som digitala hjälpmedel. Barn kan till exempel uttrycka sig även med klossar och pinnar. Det är alltså inte alltid tal och skrift som barn använder för att uttrycka sina känslor.

  Traditionell undervisningslitteratur är alltså inte den enda resursen som nyttjas inom förskolan. Pedagogiken bör enligt Sara Hvit Lindstrand därför utvecklas. Den bör ta hänsyn till att allt från fysisk interaktion till leksaker och interaktiva skrivtavlor fungerar som hjälpmedel.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Kräkångersnoret har inget med spyor eller snor att göra. Skötgrönnan ska vara fri från skit. Malören är inget missöde. Och Istermyrliden har ingen koppling till fett. Det fastslår Ulf Lundström i en avhandling om ortnamn i Övre Norrland.

  I arbetet med att kartlägga ortnamnens ursprung i delar av Skellefteå kommun har Ulf Lundström både vänt sig till historiska källor och till personer med kunskaper om bygden. Han konstaterar bland annat att finska och samiska har gjort avtryck i namnfloran. Även nordiska dialekter har påverkat namngivningen.

  Ulf Lundström går tillbaka till källor ända från 1300-talet. Alla tolkningar i avhandlingen är inte nya, även om Ulf Lundström analyserar ortnamn som tidigare fått sin förklaring. Däremot är det första gången som alla tolkningar – gamla som nya – samlas på ett ställe.

  Ett par av de äldsta namnen är Kräkånger – som i dag i stället heter Lövsele – och Kräkångersnoret. Inget av dem har något att göra med att spy. Ånger betyder nämligen ’vik’ och kräk är sannolikt dialektordet krik ’liten sjövik’. Nor i Kräkångersnoret betyder ’smalt vattendrag som förenar två öppna vattenpartier’.

  Istermyrliden är ett annat namn som genom åren fått en del att klia sig i huvudet. Det dialektala ister som förekommer i ortnamnet är blånor, alltså tågor som används vid bearbetning av lin eller hampa.

  Två gamla fiskelägen har också potential att sätta myror i huvudet. Malören har denna gång inget att göra med något missöde. I stället är det en sammansättning av mal ’mark med klappersten’ och ör ’bank av grus och sand’.

  När Skötgrönnan 1648 benämndes Skijtgrundet var det förmodligen en felskrivning. Sköt har nämligen inget med skit (eller skijt) att göra utan betyder ’nät för strömmingsfiske’. Grönna är dialekt för ’grund, grynna’.

  Disputationen äger rum nu på fredag klockan 10 i Humanisthuset vid Umeå universitet.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Redan på 200-talet formades den koptiska kyrkan i Egypten. Kvar från kyrkans tid finns ett antal manuskript av både Nya och Gamla testamentet. Manuskripten ska nu digitaliseras och bli tillgängliga både för allmänheten och för forskare.

  I dag utgör de kristna kopterna omkring 10 procent av Egyptens befolkning. Den koptiska kyrkan brukar ses som en av världens äldsta. Inom kyrkan – som på senare år har växt snabbt i bland annat Sverige – används koptiska under gudstjänsterna.

  De äldsta koptiska manuskripten är bibeltexter på papyrus från det sena 200-talet. Nu ska ett antal av dessa tidiga manuskript digitaliseras. Syftet är att både ge allmänheten och forskare tillgång till dem.

  Caroline T. Schroeder, forskare vid University of the Pacific i Kalifornien, USA, har nu fått ett anslag på cirka 1,7 miljoner kronor för att arbeta med digitaliseringen. Projektet sker i samarbete med universiteten i Georgetown, Göttingen och München.

  De koptiska manuskripten anses värdefulla av flera skäl. Bibeln översattes tidigt till koptiska och hade därför stor inverkan på samhället. Det koptiska språket hade också en framträdande roll tills arabiskan tog över som huvudspråk.

  Här kan du läsa mer om koptiskan och här kan du läsa om koptiskan i Sverige.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Annons

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg