Prenumerera på bloggen
 • Twitter gör sig av med ägget som avatar för användare som inte lagt upp någon egen bild. Kanske innebär det att nyordet äggkontos överlevnadschanser minskar.

  Sedan 2010 har alla nya Twitterkonton fått ett ägg som avatar. För Twitter symboliserade ägget en nykläckt användares ankomst. Men många användare ersatte aldrig avataren med en personlig bild. I stället kom ägget att symbolisera anonyma konton där användarna utnyttjade anonymiteten för att sprida näthat.

  Ordet äggkonto fanns med i 2016 års nyordslista från Språkrådet och Språktidningen. Där definierades ordet som ’anonymt konto i sociala medier, i synnerhet Twitter’.

  Det är inte bara i Sverige som äggkonton förknippats med näthatare. Twitter skriver i ett blogginlägg att ägget ofta används av personer som inte är intresserade av att skapa personliga profiler. I stället är de enbart ute efter att trakassera andra användare.

  Den nya avataren är en silhuett. Enligt Twitter är förhoppningen att den ska få användare att ladda upp en egen bild.

  Nyord kopplade till företeelser som försvinner får ofta svårt att överleva. Frågan är om äggkonto är så förknippat med just Twitter att ordet försvinner – eller om det kommer att fortsätta användas om anonyma konton på Twitter och andra sociala medier.

  Anders

  Illustration: Twitter

  1 kommentarer
 • En av de senaste årens hetaste trender i sociala medier är haul. Ofta rör det sig om en video där en person berättar om och visar upp inköp, men det kan också handla om fotografier.

  Haul är i engelskan ett substantiv med många betydelser. Ordet kan bland annat betyda ’fångst’, ’byte’, ’förvärv’, ’drag’, ’sträcka’ och ’bogsering’. När det talas om haul på Youtube och i andra sociala medier gäller det en annan sorts byte. I en typisk haulvideo berättar en person om nyinköpta produkter och visar upp dem för publiken.

  Fenomenet med haulvideor har även nått Sverige. Ordet haulvideo är belagt i svenskan sedan 2012. Den som söker på olika typer av haul hittar till exempel mathaul, veganhaul, vegohaul, sminkhaul, skönhetshaul, klädeshaul, skohaul och träningshaul.

  Dagens Media rapporterade 2015 om hur en svensk bloggare fällts för en haulvideo. Reklamombudsmannens opinionsnämnd ansåg att det rörde sig om smygreklam för ett företag. Men att så skulle vara fallet förnekade bloggaren:

  Videon är en klassisk “haulvideo” såsom det finns miljoner av på YouTube, där människor visar upp olika saker och hur man använder dem, och om de är nöjda med dem eller inte.

  Nyligen berättade Resumé om hur Myrorna använde sig av haultrenden i sin marknadsföring:

  Sedan några år tillbaka har en trend bland YouTube-profiler kunnat skönjas. Personerna filmar sig själva när de pratar om sina senaste inköp och visar upp produkterna, filmerna kallas för ”hauls”. Som en motreaktion till detta vill Myrorna sätta fokus på vad de kallar ”rehauls”.

  Nyheter 24 skrev tidigare i år om en svensk vloggares senaste video på Youtube:

  Youtubestjärnan Linn Ahlborg, 17, var i Stockholm tidigare i veckan och passade på att shoppa loss lite. Nu visar hon sina köp i en haul på sin Youtubekanal.

  I engelskan används haul även som verb. Det har också lånats in i svenskan. Så här skriver en bloggare om sina inköp:

  Minns ni skorna som jag haulade för någon vecka sedan? Dom prickiga, som jag sa att jag skulle fixa till. Nu är det gjort. Använde mig endast av vanlig vit textilfärg och voila! Jag är jättenöjd, och kommer garanterat att rocka dessa en massa i höst. Klänning, knä/lårhöga strumpor och dessa – mums filibums!

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Många rynkar på näsan åt ni. Detta pronomen är inte bara avskytt – det är dessutom produkten av ett missförstånd. Därför återinförs nu pronomenet I.

  Det var för ungefär 400 år sedan som det personliga pronomenet I började att uttalas ni. Men nu är det dags för en ändring. Bakom initiativet står språkmyndigheten Språkvärnet.

  – Genomslaget för hen visar att språkbrukarna kan ta till sig fler pronomen. Eftersom ni ändå är ett missförstånd anser vi att det är dags att stoppa förflackningen och återgå till det sanna uttrycket, säger Lia Prills, redaktör för Svenska skriftregler.

  Nyordningen presenteras i den kommande upplagan av Svenska skriftregler. I är alltså föregångare till dagens ni. Ni uppstod när verbändelsen n felaktigt troddes tillhöra pronomenet I. Så sent som i 1917 års översättning av Bibeln fanns I kvar:

  Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

  I talspråket hade I – med undantag för vissa dialekter – sedan länge omvandlats till ni. Visserligen har personböjningen av verb försvunnit från svenskan sedan dess, men Språkvärnet anser ändå att det finns goda skäl att rätta till ett långvarigt språkligt missförstånd.

  – Vår uppgift är att få människor att skriva som folk. Därför är det viktigt, säger Lia Prills.

  En annan anledning till denna språkliga revolution är det utbredda niande som förekommer inom många serviceyrken. Många kunder stör sig på ni-tilltalet. Språkvärnets förhoppning är att reformen också ska förbättra de serviceanställdas arbetsmiljö.

  – Tidigare kunde kunder klaga på att de blev niade i butiker. Nu kommer de att bli iade i stället. Och iade är inget ord eftersom det inte står i Svenska Akademiens ordlista. Alltså kan de inte klaga på tilltalet, säger Lia Prills.

  Maud Mills

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Här är veckans kviss! Även denna fredag möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Samtliga ord finns med i Svenska Akademiens ordlista, och det är också därifrån vi hämtat definitionerna. Gör kvisset här! Lycka till!

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Arabiska är nu det tredje största främmande språket i Finland. Under 2016 gick arabiska om både somaliska och engelska när det gäller antalet modersmålstalare. Störst är ryska följt av estniska.

  Enligt Statistikcentralen hade Finland vid årsskiftet 5 503 297 invånare. Av dessa hade 4 857 795 personer finska som modersmål, 289 540 hade svenska som modersmål och 1 969 hade samiska som modersmål. Övriga 353 993 invånare hade ett främmande språk som modersmål.

  Det i särklass största främmande språket är ryska med 75 444 modersmålstalare. Därefter följer estniska (49 241), arabiska (21 783), somaliska (19 059), engelska (18 758), kurdiska (12 226), kinesiska (11 334), persiska (10 882), albanska (9 791) och vietnamesiska (9 248). Arabiska gick under året förbi både engelska och somaliska.

  Av de tre inhemska språken var det bara samiska som växte. Antalet invånare som uppgav finska och svenska som modersmål minskade. Att Finland förra året ändå växte med 15 989 personer berodde på att modersmålstalare av främmande språk blev fler.

  Det innebär att det nu är 5,26 procent av befolkningen i Finland som har svenska som modersmål.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Vinka adjö till whatsername, cassette och matey. Och säg hej till texted, awesome och yoga. Det är några av de ord som har minskat respektive ökat mest i brittisk engelska.

  Det är forskare vid universiteten i Lancaster och Cambridge som har undersökt vilka ord i brittisk engelska som har minskat och ökat mest i användning från tidigt 1990-tal till tidigt 2010-tal. Studien har genomförts med hjälp av en databas över informellt talspråk.

  Inte helt oväntat präglas förändringarna i ordförrådet av den tekniska utvecklingen. Cassette är ett av de ord som har minskat mest. Samtidigt har bland annat laptop, website och email gjort raketkarriär.

  Här finns också ord som speglar livsstilsförändringar. Crossword backar medan yoga går framåt.

  Den som kryddar samtalet med ord som matey, golly och whatsername riskerar att uppfattas som lite omodern. Awesome och massively är däremot ord som kännetecknar det moderna talspråket.

  Anders

  0 kommentarer
 • You är promonenet som gör det möjligt för talaren att begrunda negativa erfarenheter med hälsosam distans. Det fastslår forskare i psykologi vid University of Michigan i en studie publicerad i Science.

  I engelskan kan you användas både som personligt och generiskt (allmänt) pronomen. Svenskans du kan fungera på samma sätt. Jag såg dig när du var ute med hunden är i ett samtal ett exempel på när du används som personligt pronomen medan tidningsrubriken Här hittar du bästa priserna på marmelad är ett exempel på generisk användning. I Svenska Akademiens språklära från 2003 beskrivs det generiska bruket som ”engelskpåverkat” och det ”bör användas med försiktighet i svenskan”.

  Den generiska användningen av you är betydligt mer utbredd än motsvarande användning av du i svenskan. Enligt forskarna har denna användning psykologiska dimensioner. You används ofta för att uttrycka normer och erfarenheter samt för att i efterhand reflektera över negativa upplevelser. Den som har skaffat sig distans till en händelse väljer därför ofta you i stället för I när den diskuteras.

  I studien fick deltagarna svara på frågor där you användes generiskt eller personligt. När pronomenet användes generiskt fick forskarna mer allmänna svar från deltagarna. De talade då oftare om normer än om personliga erfarenheter.

  I ett annat moment fick deltagarna i uppgift att skriva om en negativ upplevelse. De deltagare som använde personligt I hade mindre distans till händelsen. De personer som i stället använde generiskt you diskuterade oftare lärdomar från det inträffade och betraktade händelsen med hälsosam distans.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Hyberavdrag är en föreslagen skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster. Både förslaget och ordet kommer från utredningen om cirkulär ekonomi.

  Att hitta på nya ord är ofta ett effektivt sätt att skapa uppmärksamhet för allt från politiska förslag till nya varor och tjänster. Detta tycks utredningen om cirkulär ekonomi ha tagit fasta på. Inför presentationen talade utredarna i såväl Dagens Nyheter som ett pressmeddelande om hyberavdrag.

  Syftet med hyberavdrag är att främja utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle. Genom att återanvända föremål kan mängden avfall och utsläpp minskas. Hyberavdrag står för hyr-, begagnat- och reparationstjänster.

  Ordet fick snabbt genomslag i nyhetsrapporteringen och den politiska debatten. Så här beskriver nyhetsbyrån TT fenomenet:

  Av hundra kronor som ett hushåll spenderar på konsumentprodukter används 98 kronor till att köpa nytt, enligt utredningen. Ett problem är att konsumenterna gärna vill ha de senaste produkterna och att det går snabbare och inte är mycket dyrare att köpa nytt än att reparera en gammal produkt. Utredningen föreslår därför ett skatteavdrag, ett ”hyberavdrag”, i stil med rutavdraget, men som inte är kopplat till att tjänsterna ska utföras i hemmet. Förslaget kan ge 10 000 nya jobb, framförallt till utrikes födda, och beräknas kosta staten 1,4 miljarder kronor det första året.

  Dina Pengar berättar hur utredningen föreslår att avdraget ska fungera:

  Utredningen föreslår ett nytt skatteavdrag för reparationer av konsumentprodukter, tjänster i samband med begagnatförsäljning och hyra av prylar – ett så kallat hyberavdrag. Man skulle få dra av 50 procent av arbetskostnaden, som med rutavdraget.

  Miljöminister Karolina Skog tog emot utredningen med entusiasm. Framtiden för ordet hyberavdrag lär bero på om förslaget blir verklighet eller inte.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Nu börjar vi med kviss! Varje fredag publicerar vi ett nytt kviss som handlar om till exempel ordförståelse, språkriktighet och främmande språk. I det första kvisset möter du tolv lagom ovanliga svenska ord. Gör kvisset här!

  Anders

  Foto: Istockphoto

  3 kommentarer
 • Hur gör du för att få dina avokados att mogna? Vilken av mina storys gillar du bäst? I den kommande upplagan av Svenska skrivregler öppnar Språkrådet för engelskt plural-s. Det berättade redaktören Ola Karlsson under fredagens Språkforum.

  Språkvården har länge uppmanat skribenter att inte använda plural-s. I stället har rekommendationen varit att skriva avokador eller avokadoer och storyer. Det har inte varit en oomstridd hållning.

  Per Ledin, professor i svenska vid Södertörns högskola, diskuterade för några år sedan pluraländelserna -s och -sar (avokadosar, storysar) i svenskan. Han konstaterade i ett blogginlägg att det var former som ofta var vanligare än de av språkvården rekommenderade formerna. De som använde plural-r – som avokador – var främst vad Per Ledin kallade ”proffsskribenter”, som journalister och andra yrkesgrupper som har språket som arbetsredskap.

  Enligt Per Ledin har både plural-s och plural-sar länge varit ganska vanliga. Det är dock former som inte släppts in i de accepterade pluraländelsernas värme. En följd av Per Ledins resonemang skulle helt enkelt vara att Språkrådet nu anpassat rekommendationerna till hur språkanvändningen faktiskt ser ut.

  Men det finns också kritik mot den nya synen på plural-s. På nätet finns det gott om skribenter som anser att förändringen på ett negativt sätt ökar engelskans påverkan på svenskan.

  Vad tycker du om att tillåta plural-s i svenskan? Rösta här intill!

  Anders

  11 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg