Prenumerera på bloggen
 • Hur kommer det sig att Nya Guinea är en ö med ett lapptäcke av hundratals olika språk medan bara fyra språk – engelska, franska, spanska och portugisiska – dominerar hela den amerikanska kontinenten från Alaska i norr till Eldslandet i söder? En studie publicerad i Proceedings of the Royal Society Biological Sciences hävdar att förekomsten av höga berg och stora floder förklarar språktätheten.

  Forskarna delade in jordklotet i 222 kilometer breda kvadrater. De studerade sedan de 100 största landmassorna. Metoden innebar att mindre öar inte fick plats i materialet.

  Den största språkliga mångfalden fanns i Kaukasus, Centralafrika och Nya Guinea. Faktorer som vegetation, befolkningstäthet, medeltemperatur och nederbörd kunde inte förutsäga den språkliga mångfalden. Det kunde däremot förekomsten av breda floder och höga bergskedjor.

  Forskarnas teori är att bergstoppar och floder utgör naturliga gränser. Sådana barriärer minskar befolkningens kontakter med närliggande samhällen. Därmed ökar också förutsättningarna för språklig mångfald. I isolerade samhällen eller regioner kan mindre språk ha större möjligheter att överleva.

  Floder kan fungera både som gränser och länkar. Genom att färdas på vattnet kan avlägsna kulturer mötas. I samband med dessa möten kan nya kontaktspråk uppstå. Med få höga bergskedjor och få floder som skapar naturliga gränser har Europa utvecklats i riktning mot minskad mångfald.

  Men floder och berg förklarar inte på egen hand den språkliga mångfalden i Afrika och Asien och den förhållandevis begränsade variationen i Amerika och Europa. Forskarna är dock medvetna om att det inte nödvändigtvis måste vara en naturlig utveckling som ligger bakom den språkliga mångfalden. Att många språk försvunnit från en kontinent kan ofta förklaras med kolonialmakters agerande. Om de hade varit mer positiva till andra språk än de egna hade kanske engelska, franska, spanska och portugisiska inte varit så dominerande i Amerika.

  Den språkliga mångfalden i världen kommer enligt forskarna att minska betydligt under det kommande århundradet. Om Afrika och Asien skulle följa samma mönster som Amerika och Europa – där ett stort antal mindre språk kämpar för sin överlevnad – är omkring 3 700 språk i farozonen. Skulle forskarnas förutsägelser slå in skulle därmed hälften av jordens språk vara på väg att försvinna.

  Anders

  Foto: Thinkstock

  0 kommentarer
 • Det är lätt att föreställa sig att den som använder pincett försöker plocka ut väl valda delar av en stor massa. Den som ägnar sig åt pincettläsning gör just detta – söker efter ett svar på en enskild fråga i en stor textmassa.

  I Svenska Dagbladet skriver Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, om avhandlingen Alexander, Sara och skriften. Där följer språkforskaren Tomas Svensson två svenska barns dagliga språkanvändning. Både Alexander och Sara läser mycket och ofta, men det handlar bara i undantagsfall om längre texter. I skolan ställs det sällan krav på att de ska kunna skriva långa och sammanhängande texter:

  Båda är ständigt i kontakt med skriften, på svenska och engelska. Båda läser sällan längre texter. Vad Svensson kallar löptextläsning är sällsynt. I stället dominerar sökläsning och så kallad pincettläsning; man jagar enstaka ord för att minnas den engelska glosan, skriva rätt lösenord eller skriva av rätt i läxan.

  När Alexander och Sara gör sina läxor använder de sig ofta av pincettläsning. De läser inte hela texter för att finna det rätta svaret. I stället skummar de sidorna i jakten på att hitta det ord eller den korta mening som är svar på frågan.

  Pincettläsning är ett begrepp som lånats in i svenskan från norska forskare. Så här beskriver Tomas Svensson i sin avhandling hur han använder begreppet:

  Begreppet pincettläsa är hämtat ur Løvland (2011), där begreppet betecknar den läsning elever gör när de söker efter svar på frågor (vilket Løvland i sin tur benämner svarjakt). För analyserna i det här avsnittet tillämpas begreppet pincettläsa för att beteckna läshandlingar där läsaren fokuserar ett specifikt uttryck (ett ord, en fras eller ett något längre uttryck), vilket läses för att ”lyfta ut uttrycket”. Det lästa uttrycket är sedan något som Alexander respektive Sara använder på i huvudsak tre olika sätt, vilket i sin tur gör det möjligt att beskriva tre typer av pincettläsning. De tre typerna är pincettläsning för att memorera det lästa, för att skriva av det lästa, samt för att högt återge det lästa för andra.

  Pincettläsning förekommer i dag i begränsad utsträckning inom språkvetenskapen. Men med tanke på avhandlingens relevans för dagens skoldebatt och de associationer som ordet väcker är det inte osannolikt att det skulle kunna få större spridning.

  Anders
  Foto: Istockphoto
  1 kommentarer
 • Från år 1870 och framåt har dödsannonser blivit allt mindre religiösa. Både språket och valet av symboler pekar på individualisering och sekularisering. Det skriver Emma Bengtsson och Emilie Rifall i en C-uppsats i sociologi vid Mälardalens högskola.

  I uppsatsen har de studerat 600 dödsannonser publicerade i västmanländska tidningar mellan 1870 och 2008. De konstaterar att texterna har ändrat karaktär. Från att främst ha varit informativa kännetecknas de i dag av hyllningar och hedersbetygelser. Listorna över sörjande har också blivit längre – något som enligt Emma Bengtsson och Emilie Rifall speglar att det finns status i att efterlämna många sörjande.

  Trots att religiositeten har minskat i texterna behöver det inte innebära att andligheten utvecklats i samma riktning. I texterna ges i stället ofta uttryck för en mer personlig tro skräddarsydd för varje individ.

  Nyligen publicerades i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter en dödsannons som bröt mot alla dessa normer. Texten hade dikterats av den 92-årige Stig Kernell strax före bortgången:

  Jag är död.

  Sonen Lars-Åke Kernell berättade i Expressen varför pappa Stig Kernell valde en så kort och lakonisk formulering:

  Han var en speciell man med väldigt mycket humor och glimten i ögat. Och krass var han också. Det har hjälpt oss att hantera förlusten av honom i och med att han inte var ett spår rädd för döden. ... Han var intresserad av klass- och genusskillnader, som finns ända in i döden på kyrkogårdar där männen har yrkesbeteckningar och kvinnorna står med "maka" på gravstenarna. Någonstans där dök det upp en tanke att han inte ville göra så stor affär av sin bortgång och gick till begravningsbyrån i Tranås och pratade med dem. Han menade att det inte behövs så mycket mer. Det är det som ska meddelas: Nu är han död.

  I Tranås Tidning och Göteborgs-Posten publicerades dock längre och mer konventionella dödsannonser. De formulerades av Stig Kernells två söner och inte av honom själv.

  Anders

  0 kommentarer
 • Block och penna är vassare anteckningsverktyg än datorn. Åtminstone när det gäller att en vecka senare minnas sammanhang och förklaringsmodeller. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i tidskriften Psychological Science.

  En bärbar dator är ett populärt verktyg för att föra anteckningar. Men det finns enligt de amerikanska forskarna mycket som talar för att det är betydligt effektivare att anteckna för hand. Den som använder block och penna är nämligen bättre på att komma ihåg vad som sagts under föredrag.

  I studien fick 65 amerikanska collegestudenter lyssna på inspelade föreläsningar i ämnen som inte ansågs tillhöra allmänbildningen. Vissa förde anteckningar för hand medan andra använde dator. Vid två tillfällen kontrollerade forskarna vad mindes — 30 minuter efter föreläsningen och en vecka efter föreläsningen.

  När det gällde att minnas enskilda faktauppgifter var det ingen större skillnad mellan grupperna. Däremot var de studenter som antecknat för hand betydligt bättre på att kunna redogöra för sammanhang och förklaringsmodeller. De hade alltså tagit in informationen på ett sätt som gjorde att de hade större förståelse för föredragshållarens teorier och resonemang. I större utsträckning prioriterade de också att anteckna sådant som föreläsaren verkade lägga särskild vikt vid.

  Enligt forskarna är det vanligt att studenter motiverar valet av datorn som anteckningsredskap med att de då kan skriva snabbare. Men att hinna skriva ner mer eller mindre ordagrant vad föreläsaren säger visade sig inte heller vara någon fördel.

  De studenter som kom ihåg allra minst var de som med hjälp av dator hade antecknat mest. Det tycks enligt forskarna som att de prioriterat själva antecknandet mer än förståelsen.

  De studenter som använde dator men antecknade med fler egna ord och i lägre tempo klarade sig bättre. Enligt forskarna har de inte bara skrivit ner vad föreläsaren sagt, utan också reflekterat över det samtidigt som de antecknade.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Efter åtta års arbete som involverat femtiotalet översättare fick kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i går fem kilo islänningasagor i svensk översättning i sitt knä. Hon var ett av de nordiska statsråd som tog emot översättningen vid en ceremoni i konserthuset Harpa i Reykjavík.

  – Jag läste min första saga i samband med att jag kom hit för första gången för runt tjugo år sedan. Det var Njáls saga om Gunnar på Hlíðarendi. Jag hade inte väntat mig att det skulle vara så blodigt, säger Lena Adelsohn Liljeroth till Språktidningen.

  Arbetet med att översätta de samlade islänningasagorna – 40 sagor och 49 kortsagor, så kallade tåtar – till svenska, danska och norska påbörjades 2006. Ett hundratal personer har arbetat med projektet, varav ungefär hälften översättare. Sagorna omfattar på varje språk fem band och drygt 2 500 sidor.

  En av ledstjärnorna under arbetet har varit att översättningarna ska kunna läsas av alla åldrar. Islänningasagorna har genom århundradena ibland getts en puristisk och högstämd ton som inte alltid gått hand i hand med originalen. De nya översättningarna är moderniserade, men det handlar inte bara om att ge dem en samtida språkdräkt. I sagorna finns gott om föråldrade företeelser som sannolikt är okända för många av dagens läsare. Därför finns det i varje utgåva en lång lista med förklaringar.

  Hur modernt får det då vara? Filologen Annette Lassen (till vänster), som varit redaktör för den danska översättningen, konstaterade att det inte hade varit okej om Egill Skallagrímsson skulle säga okej. Hon ansåg att det var viktigt att i översättningarna sträva efter ett slags mellanting, en text som varken känns för gammal eller för modern.

  Kristinn Jóhannesson (mitten), lektor i isländska vid Göteborgs universitet, har varit en av de tre redaktörerna för den svenska översättningen. Han berättade under gårdagens presentation att han kom i kontakt med sagorna redan som barn. Det var genom sagorna han lärde sig att läsa. Då slukade han dem som deckare och hoppade över dikterna.

  Uppvuxen på den isländska landsbygden mindes han hur sagorna gått som följetonger i radio. Efter att bönderna druckit upp kaffet, diskuterat vädret, avhandlat får och kor och funderat på om höet skulle räcka hela vintern blev det tyst vid bordet. Tills någon tog upp utvecklingen i radioföljetongen och kommenterade den som om den hade handlat om levande personer vars beslut gick att påverka. Samma liv vill Kristinn Jóhannesson ge de nya översättningarna.

  Filologen Jon Gunnar Jørgensen (till höger) har varit ansvarig för översättningen till norska. Han berättade om hur översättarna ibland valt att gå olika vägar på de tre olika språken. På norska har till exempel traditionen att anpassa personnamn till norska fått råda, medan den svenska utgåvan har behållit de isländska namnen.

  Författare har deltagit i arbetet enbart med uppgiften att granska stilen i översättningarna. Enligt Jon Gunnar Jørgensen rör det sig om det största översättningsprojektet i Norden – kanske till och med i hela världen.

  Bland deltagarna vid gårdagens ceremoni fanns Islands statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och kulturminister Illugi Gunnarsson. Där fanns också de nordiska kulturministrarna, en lång rad tidigare isländska statsråd som genom åren kommit i kontakt med projektet, alltingets talman Einar K Guðfinnsson och Vigdís Finnbogadóttir, prenumerant på Språktidningen – men onekligen aningen mer känd för att ha varit Islands president i sexton år ...

  Gunnar D Hansson, en annan av de svenskspråkiga redaktörerna, passade på att tipsa Lena Adelsohn Liljeroth om att hon skulle kunna låna ut sagorna till justitieminister Beatrice Ask för eventuell inspiration vad gäller rättskipning.

  Ministrarna behöver dock inte slåss om exemplaret. Island har genom regeringen köpt rättigheterna till nätpublicering av samtliga sagor på alla tre språk. De kommer inom de närmaste åren att publiceras på nätet.

  Anders

  0 kommentarer
 • Halvtidsunderhållningen under Superbowl, den årliga finalen i amerikansk fotboll, brukar sällan gå till historien som häpnadsväckande. Som ett av årets största evenemang i USA brukar många artister anstränga sig för att stryka publiken medhårs. Men år 2004 var Janet Jackson och Justin Timberlake inblandade i en händelse som än i dag påverkar amerikanska tv-bolag.

  Mot slutet av framträdandet slet Justin Timberlake av en del av ett av hennes klädesplagg. I ett ögonblick visade tv-kamerorna Janet Jacksons bröstvårta utsmyckad med en bröstvårtesköld.

  Händelsen utlöste en rad juridiska processer. En av följderna blev att vissa tidigare direktsända evenemang började att visas med en liten fördröjning för att producenterna skulle kunna klippa bort oönskade bilder eller uttalanden. I pressen fick härvan namnet nipplegate. Att råka visa en bröstvårta kallas på engelska nipslip (av nipple, 'bröstvårta' och slip, 'begå ett litet misstag').

  Nipslip har även lånats in i svenskan. Ordet har använts för att beskriva Janet Jacksons fadäs och liknande händelser i bland annat Expressen, Metro och Nyheter 24.

  När den australiensiska rapparen Iggy Azalea (bilden) gästade MTV-galan i Amsterdam trodde somliga först att hon råkat ut för vad som i Expressen kallades snippslip. I stället för att ha blottat en bröstvårta skulle hon oavsiktligt ha blottat snippan. Så var dock inte fallet. Det visade sig vara hudfärgade underkläder och en högt skuren klänning som lurat pressen.

  Snippslip tillhör den inte helt vanliga kategorin av sammansättningar bestående av ett svenskt förled och ett till svenskan oanpassat lånord som efterled. På nätet finns dock enstaka belägg på stavningen nippslipp i stället för nipslip.

  Här kan du läsa mer om ordet snippa.

  Anders

  Foto: Def Jam

  1 kommentarer
 • Angreppet mot Lindisfarne år 793 brukar räknas som vikingatidens början. Det blev också början för en lång period av språklig påverkan. I dag märks det nordiska inflytandet i ett stort antal engelska ortnamn.

  Ortnamnen med nordiskt ursprung är flest inom det område som kallades Danelagen, och som omfattade större delen av östra och norra England. Området fick sitt namn efter de främst danska herrar som under 800- och 900-talen styrde enligt danska lagar och sedvänjor. Det nordiska inflytandet stärktes också under 1000-talet då danska kungar regerade i England.

  Vanliga efterled som -by (Whitby), -torp (Scunthorpe), -holm(e) (Grassholm) och -fjord (Laxfirth) signalerar att det handlar om ortnamn med nordiskt ursprung. Dessa ortnamn finns framför allt inom Danelagen, men även i Skottland, Wales och Irland samt på ögrupperna Hebriderna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna.

  British Museum i London visas just nu en utställning om vikingar och vikingatiden. På nätet har museet skapat en karta innehållande hundratals ortnamn av nordiskt ursprung. Kartan berättar om namnens ursprung och betydelse. Där kan besökaren lära sig om ortnamn från St. Agnes i söder till Kirkabister i norr.

  Anders

  1 kommentarer
 • Umeå universitet har goda förutsättningar att bedriva forskning och undervisning i meänkieli och samiska. Det anser kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som i en riksdagsdebatt på nytt fick frågor om nedläggningarna inom Institutet för språk och folkminnen.

  I höstas beslutade ledningen för Institutet för språk och folkminnen att avdelningarna i Lund och Umeå ska läggas ned. Vad som händer med de samlingar som i dag finns vid Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, DAL, och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, DAUM, är oklart. Universiteten är intresserade av att ta över arkiven, men det ser i dagsläget inte ut som att ett sådant övertagande kommer att bli av. Ett brev från Lunds universitet som syftade till att öppna dörren för ett övertagande fick från regeringen ett negativt besked.

  Om samlingarna flyttas hamnar materialet från Umeå sannolikt i Uppsala. Samtidigt har universitetet ansvar för utbildning i samiska. Flera debattörer har ifrågasatt Umeå universitets förutsättningar att leva upp till detta ansvar om de samiska samlingarna försvinner. Materialet anses vara nödvändigt för undervisning och forskning.

  Socialdemokraten Isak From tog på nytt upp nedläggningarna under en interpellationsdebatt i riksdagen. Han undrade bland annat hur Umeå universitet skulle kunna efterleva ansvaret och vad som skulle göras för att bevara och utveckla kompetensen i både samiska och meänkieli.

  Kulturminister Lena Adelsohn ansåg att Umeå universitet har goda förutsättningar att leva upp till de krav som ställts. Hon ville däremot inte gå in på några detaljfrågor utan hänvisade till det olämpliga med ministerstyre:

  Vilka insatser som krävs för att behålla kompetensen i myndigheten är myndigheten själv bäst lämpad att bedöma.

  Med anledning av de omfattande förändringarna inom Institutet för språk och folkminnen har myndigheten också fått ett krav från regeringen på att redogöra för konsekvenserna av nedläggningarna.

  Isak From kritiserade regeringens hantering av frågan och hävdade att den stod i strid med Institutet för språk och folkminnens uppgift att utveckla verksamheten i landet och betona regionala perspektiv. Folkpartisten Ulf Nilsson stämde in i delar av kritiken. Även han ifrågasatte nedläggningarna i Lund och Umeå. Ulf Nilsson befarade att de skulle leda till förluster eller försämringar inom forskningsområden som är av stor vikt för kulturarvet.

  Här kan du läsa mer om nedskärningarna inom Institutet för språk och folkminnnen.

  Anders

  Foto: Fredrik Sandberg/TT

  0 kommentarer
 • Det finns appar som påstås göra användarna till höghastighetsläsare. Men de ögonrörelser som apparna eliminerar är avgörande för förståelsen. Därför är det långt ifrån säkert att programmen skapar bättre läsare. Det visar en amerikansk studie publicerad i Psychological Science.

  En genomsnittlig person tros läsa omkring 300 ord i minuten. På marknaden finns det appar som marknadsförs med löften om att kunna öka kapaciteten till 1 000 ord i minuten.

  Tanken bakom appar som syftar till att göra användarna till höghastighetsläsare är att ögonrörelserna ska elimineras. När texten strömmar förbi ögon som aldrig behöver flytta sig uppstår alltså en betydande tidsvinst.

  Men tidsvinsten kan enligt forskare vid University of California innebära försämrad läsförståelse. Ögonrörelserna är nämligen viktiga för läsarens förmåga att förstå innehållet. Av den genomsnittliga lästiden består 10 till 15 procent av återblickar som ska fylla luckor i förståelsen.

  I testet fick 40 collegestudenter genomgå olika läsprov. Ibland hade de möjlighet att gå tillbaka i texten för att läsa om ett visst avsnitt på nytt, ibland maskerades den text som redan lästs vilket omöjliggjorde en omläsning.

  Läsförståelsen var betydligt sämre när det gällde maskerad text eller komplicerade meningar. Det innebär enligt forskarna att läsaren enbart återvänder till ett avsnitt när det behövs för förståelsen. När ett avsnitt inte kan repeteras inverkar det negativt på läsförståelsen.

  Många appar maximerar läshastigheten och minimerar läsarens kontroll och möjligheter att stanna upp och gå tillbaka i texten. Därför kan de, skriver forskargruppen, visserligen göra läsningen snabbare, men också försämra kvaliteten.

  Anders

  0 kommentarer
 • Chilipepparn odlades för första gången i centrala Mexiko för omkring 6 500 år sedan. Forskare har med hjälp av rekonstruerade språk lokaliserat chilins ursprung. Resultaten publiceras i en studie i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

  Peppar är belagt i svenskan sedan 1420-talet. Chili är däremot ett ganska nytt fenomen både i köket och språket. Den introducerades genom chilisås – den tomatbaserade såsvarianten är belagd sedan 1946 – medan det talats om chilipeppar sedan 1960-talet. Ordet chili är inlånat från det uto-aztekiska språket nahuatl, som också är ursprunget till ord som choklad, tomat och avokado, men har tagit vägen genom spanskan till svenskan.

  Den odlade chilins rötter går tillbaka minst 6 500 år i tiden. Då fanns ett ord för chili som delvis återskapats till ki från oto-mangueanska. Denna rot återkommer därefter i flera olika språk från samma familj.

  Det dröjer ända till omkring 800 år före vår tideräkning innan chili finns belagt i en annan språkfamilj. Då handlar det om misumalpaspråk som talas i dagens Nicaragua och Honduras. Ordet har där rekonstruerats till kuma.

  I de aztekiska språken, där nahuatl ingår, är chili en förhållandevis färsk historia. Där har ordet funnits i ungefär 1 500 år.

  Bönor och majs har tidigare lokaliserats till västra Mexiko. Länge har teorin varit att chili först började odlas i samma region.

  I stället kan nu forskarna efter att ha studerat språkliga rötter visa att arten sannolikt först odlades längre söderut, nämligen i en triangel mellan Puebla i söder, Oaxaca i norr och Veracruz i sydväst. Genom att följa språkets rötter tror sig forskargruppen alltså ha identifierat den odlade chilifruktens ursprung.

  Här kan du läsa mer om hur det går till att återskapa utdöda språk.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Annons

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg