Prenumerera på bloggen
 • Ingvar Kamprads allé blir namnet på den gata i Huddinge som ska hylla Ikea-grundarens betydelse för kommunen. Beslutet om Gustav V:s torg får däremot vänta. Hovet har ännu inte gett klartecken till namnet.

  Året var 1965 när Ikea öppnade i Kungens kurva i Huddinge. Varuhuset var länge Ikeas största. När grundaren Ingvar Kamprad gick bort ville majoriteten i kommunfullmäktige hedra minnet genom ett gatunamn.

  Nu är det klart att namnet på denna gata blir Ingvar Kamprads allé. Beslutet klubbades i natur- och byggnadsnämnden i tisdags. Familjen Kamprad har gett sitt samtycke till namnet.

  Beslutet fattades trots invändningar från Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen. Lantmäteriet underströk det olämpliga i att ändra namn på gator – i det här fallet är det delar av Tangentvägen som blir Ingvar Kamprads allé. Bägge myndigheterna påpekade att det enligt god namnsed bör gå minst tre år innan en avliden persons namn används som ortnamn.

  Majoriteten i Huddinge anser inte att detta är något hinder. Ingvar Kamprads allé ligger i ett område som håller på att byggas. Innan gatan tas i bruk kommer det att ha gått tre år. Eftersom Ingvar Kamprad haft så stor betydelse för Huddinges utveckling är det enligt majoriteten motiverat med ett namnbyte.

  Planen var att vid samma möte också besluta om Gustav V:s torg, en plats som ska bli granne med Ingvar Kamprads allé. Här valde nämnden att skjuta beslutet på framtiden. Anledningen var att hovet ännu inte gett klartecken till namnet.

  Institutet för språk och folkminnen skriver i remissvaret att Gustav V inte kan betraktas som en historisk person. Därför behövs hovets samtycke. Eftersom kommunens mål är att namnge ytterligare gator efter kungligheter uppmanas politikerna i nämnden att fundera på om det är handelsområdet i Kungens kurva som är den bästa platsen för sådana hyllningar:

  De kungliga namnen bär ett starkt symbolvärde och det är därför viktigt att noga överväga om och var dessa namn ska tas i bruk i namngivningen. I detta fall anser vi att man dessutom bör väga in om namnet Gustaf V:s torg skulle uppfattas som en hedersbetygelse till Gustaf V eller om namnet kan komma att uppfattas vara givet som en påminnelse om den enskilda händelse som också gett Kungens kurva dess namn.

  Nästa möte i natur- och byggnadsnämnden hålls den 27 augusti. Då hoppas majoriteten kunna besluta om Gustav V:s torg.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Efter 27 år kan namntvisten mellan Grekland och Makedonien snart vara löst. Bägge ländernas premiärministrar är överens om namnet Nordmakedonien.

  När Jugoslavien splittrades 1991 blev Makedonien självständigt. Det var dock ett namn som grannen i söder, Grekland, ansåg vara oacceptabelt. Det finns nämligen en grekisk provins och en historisk region med samma namn. Från grekiskt håll befarade vissa att namnvalet Makedonien skulle följas av territorriella anspråk.

  Dispyten har blockerat inträde i såväl EU som Nato för Makedonien. När landet valdes in i FN 1993 var det som Före detta jugoslaviska republiken Makedonien – vilket också är det officiella namnet i dag.

  Men nu ser den utdragna konflikten ut att vara på väg mot en lösning. Greklands premiärminister Alexis Tsipras och den makedonske kollegan Zoran Zaev har enligt Reuters kommit överens om namnet Nordmakedonien. Därmed öppnas också dörren till makedonskt medlemskap i EU och Nato.

  Även om premiärministrarna är överens finns fortfarande hinder på vägen. I Makedonien har oppositionen beskrivit lösningen som ett sätt att försöka förvandla ett nederlag till en seger, skriver Reuters.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Oväsendet i bomullsspinnerierna i brittiska Lancashire var ofta öronbedövande. För att kunna kommunicera med varandra under arbetet utvecklades mee-mawing. En utställning om denna språkform visas i Norrköping i sommar.

  På bomullsspinnerierna i Lancashire i nordvästra Storbritannien var det nästan enbart kvinnor som satt vid maskinerna. Att hålla samtal av privat karaktär under arbetet var en omöjlighet. Ljudnivån i fabrikerna var för hög.

  Här utvecklades mee-mawing, ett sätt att kommunicera utan att kollegor eller chefer kunde tjuvlyssna. I stället rörde det sig om ett tyst språk. Talarna mimade med överdrivna rörelser. Samtalspartnern lyssnade genom att läsa på läpparna. För att hålla det privat kunde talaren dölja munnen genom att kupa händerna runt den. Genom att rikta sig mot samtalspartnern kunde ingen annan förstå vad som diskuterades.

  Den svenska konstnären Kristina Müntzing har under en längre tid intresserat sig för mee-mawing. I sommar visas utställningen Kod på Arbetets museum i Norrköping. Där skildrar hon denna unika språkform i olika konstverk. Utställningen pågår från den 16 juni till den 25 augusti.

  Anders

  Foto: Kristina Müntzing

  0 kommentarer
 • Att massklandra är ett nytt fenomen i mediebranschen. Då fälls en rad medier samtidigt för publiceringen av en och samma artikel.

  I Sverige har etablerade medier en ansvarig utgivare som är rättsligt ansvarig för allt som publiceras. I princip får heller ingenting publiceras mot utgivarens vilja. Utgivaren är också ansvarig för sådant som publiceras även om den inte haft möjlighet att granska materialet innan publicering.

  Det är denna princip som nu har gjort att svenska medier massklandrats. Många av landets stora medier publicerar löpande telegram från nyhetsbyrån TT på nätet. Denna publicering sker ofta helt automatiskt. Utgivaren har då alltså ingen möjlighet att förhandsgranska innehållet.

  Nyligen klandrade Pressens opinionsnämnd ett telegram om anmälningar mot en namngiven psykiatriker. Texten avslutas med att TT utan framgång sökt psykiatrikern för en kommentar. Detta var, enligt nämnden, inte tillräckligt. Uppgifterna var av sådan karaktär att den som publicerade telegrammet också skulle ha sökt psykiatrikern för ett bemötande. Därför klandras dessa medier för publiceringarna.

  Det var ett trettiotal tidningar som fälldes för en och samma publicering. I Dagens Media och Medievärlden talas det om massklander. Resumé berättar om bakgrunden till kritiken:

  Nu massklandras återigen tidningar på grund av ett TT-telegram, och den här gången fälls 30 tidningar i PON. Beslutet följer den rekommendation som Allmänhetens Pressombudsman, PO, lämnat. TT, och de tidningar som fälls, anses i det här fallet inte ha gjort tillräckligt mycket för att låta psykiatrikern komma till tals.

  Massklander och massklandra är belagda i svenskan sedan 2018.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I veckans kviss möter du tolv svenska ord – några är enklare medan andra nog är knepigare. Din uppgift är att lista ut vad orden betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Föräldrar kommer först i andra hand. Bebisar är vid fem månaders ålder nämligen mest intresserade av att lyssna på andra bebisar. De får 40 procent mer uppmärksamhet än mamma.

  Amerikanska och kanadensiska forskare har studerat hur bebisar vid fem månaders ålder lyssnar på såväl mamma som jämngamla. Vid denna ålder kan bebisar identifiera vokalliknande språkljud. Ungefär vid samma tidpunkt – men det är även vanligt att det dröjer ytterligare någon tid – kan de också själva börja producera de första ljuden som liknar stavelser, som dada.

  Att föräldrar imiterar barnets vokalisationer är positivt för språkutvecklingen. Men föräldrarna är alltså inte lika intressanta som joller från jämnåriga. De bebisar som deltog i testet lyssnade i snitt 40 procent längre på vokalliknande ljud från andra bebisar.

  Enligt forskarna verkar bebisar vara särskilt intresserade av just andra bebisar. De tror att det rör sig om en särskild kombination av tonhöjd och resonans som finns just hos barn i denna ålder. Samma tonhöjd från mamman väcker inte samma nyfikenhet.

  Studien presenterades vid Acoustical Society of Americas senaste konferens.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Den som är intresserad av Språktidningen från 2007 till 2017 har fortfarande en chans. Den som skulle ”ärva” tidningarna av en läsare i Varberg dök aldrig upp för att genomföra bytet.

  Det handlar om en nästan komplett samling – det enda numret som saknas är 1/2007 – av Språktidningen. Läsaren vill hellre ge bort dem i stället för att kasta dem. Tidningarna är i fint skick. Läsaren hälsar att hon ibland fyllt i lösningarna till korsordet och ordtestet med blyerts.

  Tidningarna finns alltså i Varberg. Eftersom det rör sig om åtskilliga kilo tidningar är det smidigt om den som tar över samlingen har möjlighet att hämta dem. Men läsaren kan också skicka tidningarna om mottagaren står för fraktkostnaden. Att skicka tidningarna med Schenker kostar drygt 300 kronor.

  Är du intresserad av tidningarna? Mejla mig på anders@spraktidningen.se så förmedlar jag kontakt.

  Anders

  Uppdatering: Tidningarna har nu fått en ny ägare.

  1 kommentarer
 • Efter flera uppmärksammade våldsdåd har incel-rörelsen hamnat i fokus. En incel är en person som lever i ofrivilligt celibat.

  Tio personer dog och sexton skadades när en man tidigare i år körde genom en folkmassa i Toronto tidigare i år. Strax innan den 25-årige gärningsmannen satte sig bakom ratten uppmanade han i sociala medier till ett incel-uppror. Han hyllade också en man som för fyra år sedan körde ihjäl sex personer och skadade ytterligare fjorton.

  Båda männen kopplas alltså till incel-rörelsen. Ordet incel är inlånat från engelskan. Det är bildat till involuntary celibacy, ’ofrivilligt celibat’.

  En incel är en person – i regel en man – som inte lyckats hitta någon partner. På nätet samlas incels i forum där det ständigt förekommer fantasier om våld mot kvinnor som en hämnd för avsaknaden av en partner. Det är också vanligt att incels anser sig ha rätt till sexuella relationer. Harry Skärlund skriver i Expressen om de attityder som präglar rörelsen:

  Enligt incels världsuppfattning är allt biologiskt. Antingen föds du som en attraktiv man (muskulös, tuff, sportig) och tjejer dras till dig, eller så föds du oattraktiv och är evigt dömd till ensamhet.

  Johanna Frändén skriver i Aftonbladet att ett mönster bland incels är att de skuldbelägger kvinnor för egna tillkortakommanden:

  Det nya med incel-rörelsen är att den odlas i ett tydligt politiskt underdogperspektiv och frodas i öppet på internet. Manskören som hejar på består av tusentals killar som hatar kvinnor som kollektiv under förevändningen att de förvägrar dem sexuellt umgänge.

  Incel är belagt i svenskan sedan 2017.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I veckans kviss kan du testa din ordförståelse. I kvisset är det din uppgift att lista ut vad tolv svenska ord betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Kvinnor skvallrar mer än män. De tycker dessutom att skvaller är roligare och viktigare. Och det kan inte förklaras av könsstereotyper. Det uppger kanadensiska forskare i psykologi i en studie publicerad i tidskriften Evolutionary Psychological Science.

  Ämnena som det skvallras om skiljer sig åt, sättet som det skvallras på är annorlunda och den upplevda nyttan av skvallret är inte heller gemensam. Det hävdar alltså psykologiforskare efter att ha studerat hur 290 personer – kanadensiska studenter i åldern 17 till 30 år – ser på skvaller.

  Skvallrets utgångspunkt är att stärka grupper och att skaffa sig information. Det fyller därför en viktig social funktion och bidrar till att skapa relationer.

  Men därefter finns det enligt forskarna stora skillnader mellan män och kvinnor. Män skvallrar till exempel oftare om pengar och karriär. Både män och kvinnor skvallrar också gärna om rivaler i kärlekslivet. Kvinnor talar mer om andra kvinnors utseende – medan män i större utsträckning diskuterar andra mäns fysik.

  Forskarna beskriver skvaller som ett fenomen som ofta rör sig kring jakten på en partner. Att på olika sätt diskutera rivaler är vanligt. Studien visar att det är något som betraktas som mer accepterat och är mer utbrett bland kvinnor. Kvinnor tycker också att skvaller är viktigare.

  Genom historien har skvaller inte sällan behandlats på ett nedlåtande sätt. Det har också kopplats till könsstereotyper. I dag är det många som anser att skvallrets låga status beror på att det traditionellt förknippats med kvinnor – trots att även män skvallrar. Men forskarna hävdar att skvaller bör betraktas som en social färdighet som är avgörande för att skapa relationer – och inte som något negativt.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg