Prenumerera på bloggen
 • I veckans kviss får du en ny chans att testa din ordförståelse. I kvisset möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I kvisset har vi valt ut tolv svenska ord. Samtliga finns med i Svenska Akademiens ordlista. Därifrån har vi också hämtat betydelserna. Vet du vad orden betyder?

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Känner du till vad de betyder? Definitionerna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I veckans kviss har vi valt ut tolv svenska ord. Din uppgift är som vanligt att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I veckans kviss möter du tolv svenska ord. Känner du till vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I veckans kviss får du en chans att testa din ordförståelse. Du möter tolv svenska ord – och din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista.

  Nu tar Språktidningens blogg sommarlov. Vi återkommer med daglig uppdatering i mitten på augusti. Men fredagskvisset tar inte semester. Varje fredag under hela sommaren kommer en ny möjlighet att testa din ordkunskap.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Fler elever bör läsa moderna språk med start redan i sjätte klass. Det föreslår Skolverket i ett förslag som nu lämnas över till regeringen. Enligt förslaget ska möjligheterna att välja bort moderna språk minska.

  I en debattartikel i Språktidningen 3/2018 efterlyste Christina Rosén, lektor i tyska vid Linnéuniversitetet, en nationell språkstrategi. Hon argumenterade för att försämrade kunskaper i moderna språk som tyska och franska resulterade i försämrad konkurrenskraft. Hon ville också att minst ett främmande språk utöver engelska skulle bli obligatoriskt.

  Nu ser det ut som att Skolverket har liknande tankar. I ett förslag skriver myndigheten att Sverige bör ta fram en nationell språkstrategi. I denna strategi vill Skolverket ”inkludera samtliga språk och fastställa riktlinjer för hur målsättningen om språkkunskaper i två språk förutom modersmålet kan förverkligas”. Syftet är att främja de språk som redan talas i landet, men också att få fler elever att studera andra språk än engelska. Myndigheten anser även att ett nationellt språkcentrum bör inrättas.

  Skolverkets ambition är alltså att fler elever ska läsa moderna språk från sjätte klass. Samtidigt vill myndigheten skrota möjligheten – en väg som i dag väljs av var fjärde niondeklassare – att läsa extra svenska och engelska för att inte behöva läsa moderna språk. I stället blir det alltså språk som exempelvis tyska, spanska eller franska på schemat för betydligt fler. Eleverna ska också ha möjlighet att välja ett språk där de har rätt till modersmålsundervisning och teckenspråk för hörande. Dessutom ska nyanlända med begränsade kunskaper i engelska kunna få extra undervisning i språket.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Sexton år har gått sedan Folkpartiet lanserade förslaget om språktest för medborgarskap. Inför årets valrörelse är frågan kanske mer aktuell än någonsin tidigare.

  Nu vill förutom Liberalerna även Moderaterna och Sverigedemokraterna införa språktest. Dessutom har både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har talat om att skärpa kraven på nyanlända att delta i undervisning i svenska.

  I den riksdag som väljs den 9 september skulle det kunna bli en majoritet för språktest eller andra språkkrav. I nästa nummer av Språktidningen, som utkommer i mitten på augusti, berättar vi om hur språktester fungerar i andra länder och om det finns några bevis för att de leder till bättre integration.

  Men vad tycker du? Bör Sverige införa språktester för medborgarskap? Rösta här intill.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  9 kommentarer
 • Pantpåsar har fått följa med till butikerna i årtionden. Nu kommer en ny typ av pantpåsar. Den här gången är det själva påsen som ger inlämnaren en slant tillbaka.

  Den senaste tiden har plastens negativa miljökonsekvenser uppmärksammats på en rad olika sätt. För att minska användningen tar till exempel många svenska butiker numera betalt för plastpåsar. I Språktidningen 8/2017 skriver Susanna Karlsson om hur denna situation påverkar samtalsrutinerna i kassorna.

  När det tidigare talats om pantpåsar i svenskan har det handlat om påsar med pantflaskor och pantburkar som lämnas i butikernas pantstationer. Den nya pantpåsen fungerar på ett annat sätt. Här är det alltså själva påsen som ger inlämnaren en liten peng i retur.

  Hittills rör det sig om ett försök i ganska liten skala. Men det har fått en hel del uppmärksamhet. Butikstrender rapporterar att japansk tv besökt en livsmedelsbutik i Stockholm för att göra ett reportage om pantpåsar. Ny teknik berättar om hur systemet fungerar i Hemköps butiker:

  I Hemköpsbutikerna lägger man plastpåsarna man vill återvinna i ett kärl vid kassan. Hemköp samlar upp dem och de följer med ordinarie transporter till deras lager. Sedan hämtas de av företaget Trioplast. Trioplast levererar plastpåsar till Axfood. I samband med att Hemköp utökar sitt projekt med pantpåsar ska Trioplast stå för återvinningen av påsarna som Hemköp får in.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I detta kviss stöter du på tolv svenska ord – och flera av dem tror vi är ganska svåra. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg