Prenumerera på bloggen
 • Populism är Cambridge Dictionarys val. Dictionary.com väljer i stället complicit. Bägge utnämningarna av årets engelska ord präglas av den politiska debatten.

  Med en dryg månad kvar till ett nytt år börjar de första utnämningarna av årets ord dyka upp. I dagarna har Cambridge Dictionary och Dictionary.com gjort sina val. Bägge utser ord som funnits länge i det engelska språket.

  Populism är enligt Cambridge Dictionary ett av de ord som flest användare slagit upp under 2017. Det har också trendat vid vissa tillfällen. Ett sådant tillfälle var i samband med att Donald Trump tog över som USA:s president. Samma dag varnade påven Franciskus för negativa konsekvenser av populism.

  Även complicit (’medskyldig’) kan kopplas till händelser relaterade till Donald Trump. Flest sökningar på ordet gjordes samma dag som dottern Ivanka Trump i en tv-intervju försökte ge complicit en ny betydelse. Ordet är negativt laddat, men hon sade sig vara medskyldig till att vilja arbeta för förbättringar i samhället.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Metoo-kampanjen har fått mycket och välförtjänt uppmärksamhet. Men kanske inte så mycket för sina kreativa uppföljare – i val av hashtaggar. Namnet är förstås underordnat budskapet, men det skadar inte att ha en kraftfull slogan.

  Eller vad sägs om skådespelarnas upprop under #tystnadtagning, sångarnas upprop under #visjungerut eller juristerna under #medvilkenrätt. Med humor och språkkänsla har dessa kvinnor skapat smarta taggar som signalerar att det handlar om övergrepp samtidigt som de effektivt speglar branschen man verkar inom.

  Språktidningen skulle gärna ha varit den där flugan på väggen som tjuvlyssnade hur det gick till när namnförslagen till hashtaggarna kläcktes. Snyggt!

  Eva Barkeman

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Pyramidmattor kan inte bara rädda liv. De är dessutom samhällsekonomiskt lönsamma eftersom de minskar förseningarna i tågtrafiken. I en utredning föreslår därför Trafikverket att pyramidmattor ska användas på fler ställen där personer genar över spåren.

  Personer som genar över järnvägsspår är ett stort problem. Olycksrisken gör att tågtrafiken måste stå still tills personerna har lämnat spårområdet. Enligt Trafikverket kostar de förseningar som uppstår omkring 80 miljoner kronor om året.

  Ett sätt att minska problemet är pyramidformade gummimattor, så kallade pyramidmattor. Mattorna gör det betydligt svårare att gå över spåren. De har testats på flera ställen i landet där det ofta är personer som tar vägen över spåren. Efter att pyramidmattorna kommit på plats minskade spårspringet med 38 procent.

  Sveriges Radio beskriver hur mattorna fungerar:

  I försöket lades pyramidmattor ut på sex platser i landet. Mattorna liknar en äggkartong, de är gjorda av återvunna bildäck och täckta av omkring 1,5 decimeter höga pyramider, och är alltså svåra att gå på.

  Pyramidmattor har i andra länder visat sig vara mycket effektiva. Kalmar Läns Tidning rapporterar om ett svenskt försök:

  Trafikverket har monterat pyramidformade gummimattor vid korsningen mellan järnvägsspåren och Tullbrogatan vid Slottsallén i Kalmar. Pyramidmattorna ska förhindra att personer genar från korsningen i riktning mot stationen. Att vistas i spårområdet är livsfarligt och dessutom förbjudet, och orsakar årligen många timmars förseningar i tågtrafiken. Försök med liknande gummimattor i andra europeiska länder har minskat genandet med upp till 98 procent.

  Pyramidmatta är belagt i svenskan sedan 2016.

  Anders

  Foto: Torbjörn Bergkvist/Trafikverket

  0 kommentarer
 • Tolv svenska ord stöter du på i veckans kviss. Vet du vad de betyder? Som vanligt försöker vi få med några riktiga luringar bland kvissorden. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Nu är det stavningarna internet och email som gäller på engelska. Åtminstone för den som följer skrivreglerna i The Chicago Manual of Style.

  The Chicago Manual of Style är en handbok i amerikansk engelska som ges ut av University of Chicago. Första upplagan utkom 1906. Med åren har handboken etablerat sig som en av de mest använda regelsamlingarna. Den sjuttonde upplagan är alldeles färsk.

  När internet lanserades skrevs det versalt i både svenska och engelska. Skälet var att ordet betraktades som ett namn på ett visst datornät. Språkrådet rekommenderar sedan flera år tillbaka att skriva internet med liten bokstav. Men så var hållningen inte från början. I Veckans språkråd från 2003 anges Internet som det bästa alternativet, men Språkrådet accepterar även internet:

  Så länge det huvudsakligen beter sig som ett egennamn (det böjs t.ex. inte i bestämd form) förespråkar vi i första hand stor bokstav. Vore det ett generiskt ord, dvs. ett substantiv, borde det dessutom försvenskas mer: net borde skrivas nät och man skulle kunna böja det internätet (jfr telenätet, elnätet och systerordet intranät, vilket redan genomgått denna process). Trots detta anser vi att båda skrivsätten i dag måste accepteras.

  I dag är det alltså internet som dominerar i svenskan. Chicago Manual of Style rekommenderar nu liten bokstav även i engelska. Stor bokstav ska bara användas om det rör sig om exempelvis ett varumärke.

  Även rekommendationen för email förändras. Tidigare har ordet skrivits med bindestreck, e-mail. Förändringen återspeglar språkbruket där till exempel allt fler ordböcker föredrar email. Däremot ska ord som e-book och e-commerce även fortsättningsvis skrivas med bindestreck. Även det är en rekommendation baserad på bruket.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  4 kommentarer
 • Glöm ich bin och ich bin’s. Bland tyska tonåringar är det I bims som gäller. Uttrycket har av förlaget Langenscheidt utsetts till årets ungdomsord.

  Sedan 2008 har ordboksförlaget Langenscheidt korat årets ungdomsord. Bland tidigare vinnare finns bland annat yolo (en akronym för you only live once), Smombie (’person som likt en zombie stirrar på sin smartmobil’ – ett teleskopord bildat till Smartphone och Zombie) och Fly sein (’känna sig på topp’).

  Årets ungdomsord valdes i år ut genom en process i flera steg. Langenscheidt tog in förslag från allmänheten som sedan fick rösta på sina favoriter. Omröstningen vanns av geht fit (’allt bra’). Men det uttrycket var inte juryns favorit eftersom det bedömdes ha liten spridning utanför Ruhrområdet. Den fastnade i stället för I bims.

  I bims är en felstavning av ich bin (’jag är’) och ich bin’s (’det är jag’). Uttrycket är mycket populärt hos unga talare. Och det rör sig alltså om en medveten och skämtsam felstavning som började användas på nätet.

  Bland de övriga nio ord som gick vidare till juryns omröstning fanns Selfiecide (’person som dör samtidigt som den tar ett självporträtt’), looten (’shoppa’), lit (’cool’), tacken (’sitta på toaletten och använda mobiltelefonen’), schatzlos (’singel’) och tinderjährig (’gammal nog för att få använda Tinder’).

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Fake news är det ord som kännetecknar 2017. Collins Dictionary har därför utsett fake news till årets ord i det engelska språket.

  Kampen om hur verkligheten egentligen ser ut pågår inom en rad olika områden. I samhällsdebatten utmanas vedertagen kunskap och etablerade föreställningar av personer och organisationer som har motstridiga uppfattningar. Hur fakta och händelser ska tolkas är en stridsfråga.

  Ett uttryck intimt förknippat med denna debatt är fake news. Det är också starkt förknippat med USA:s president Donald Trump. Han anklagar ofta medier för politiskt färgad rapportering. Han har bland annat sagt att CNN, New York Times och Washington Post ägnar sig åt fake news.

  Användningen av uttrycket fake news tog fart under 2016 och har fortsatt i år. Det är alltså skälet till att Collins Dictionary väljer det till årets engelska ord.

  Ytterligare nio ord diskuterades. Där finns till exempel unicorn (’nytt företag som värderas till mer än en miljard dollar’), gig economy (’gigekonomi), echo chamber (’ekokammare’) och fidget spinner (’fingerspinnare’).

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Temsning kan ge viktig information i brottsutredningar. Den berättar mot vilken mast en mobiltelefon är uppkopplad mot vid en viss tidpunkt.

  Information från mobiltelefoner har ofta avgörande betydelse i utredningar av brott. Även när telefonen inte används kopplar den – om den inte är avstängd – upp sig mot master. Den kan alltså ge information om var en person befinner sig och hur personen rör sig.

  Metoden kallas temsning. Den har använts bland annat i rättegången mot den så kallade Arbogakvinnan. I tingsrätten dömdes hon till livstids fängelse för mord, mordförsök och anstiftan till mord. Fallet prövas nu i hovrätten.

  Så här rapporterar Sveriges Radio om ny bevisning från åklagarsidan:

  Den 42-åriga kvinnan har tydligt uppgett att hon var i inne i sommarstugan då hon skickade meddelanden med sin mobil under mordkvällen. Men en ny temsning indikerar, enligt åklagare Jessica Wenna, att kvinnan inte kan ha varit i huset då hon skickade sina sms, utan att hon i själva verket var i vattnet vid sommarstugan.

  Även Expressen berättar om samma undersökning:

  I augusti utfördes en ny så kallad temsning av sommarstugefastigheten och den närliggande miljön. Metoden innebär att man går igenom bit för bit av platsen för att avgöra vilken mobilmast en telefon kopplar upp sig till utifrån vilken position man befinner sig på.

  Enligt Computer Sweden kan temsning vara bildat till test mobile systems, en teknik just för positionsbestämning.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Tolv svenska ord möter du i veckans fredagskviss. Vet du vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Fler kviss hittar du här.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Nationellt minoritetsspråk bör bli ett ämne i skolan. Och finska, meänkieli och samiska ska användas i större utsträckning i information från myndigheter. Det är några av förslagen i den utredning om minoritetspolitik som i går överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke och den utredning om minoritetsspråk i skolan som i går överlämnades till utbildningsminister Gustav Fridolin.

  I förslagen ingår bland annat att skapa en särskild myndighet som arbetar med minoritetspolitik. Skälet till att en sådan myndighet behövs är enligt utredaren Lennart Rohdin en misslyckad politik på området. Sju år efter den senaste reformen är det flera minoritetsgrupper som inte åtnjuter de rättigheter som föreskrivs i lagen.

  Han föreslår inte att finlandssvenskar ska få status som en nationell minoritet. Dels har finlandssvenskar inte funnits i Sverige tillräckligt länge, dels har inte finlandssvensk kultur skiljt sig markant från majoritetskulturen.

  Modersmålsundervisning bör enligt utredaren Jarmo Lainio vara ett priorierat område. I dag är det drygt 12 000 elever som har rätt till modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romska. Nationellt minoritetsspråk föreslås bli ett eget ämne. Det ska finnas en garanterad undervisningstid på tre timmar i veckan. Och sådan undervisning måste erbjudas av samtliga kommuner.

  Finska, meänkieli och samiska ska i större utsträckning användas i kommunikation från myndigheter. Här nämns bland annat blanketter, förvaltningstexter och konsumentinformation.

  Ortnamn på finska, meänkieli och samiska som fastställts av Lantmäteriverket ska enligt utredningen kunna användas som postorter. Det får inte vara så att försändelser inte distribueras på grund av att postorter skrivits på något av dessa tre språk.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  3 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg