Prenumerera på bloggen
 • Janina Orlov får statens utländska översättarpris. Hon får det för sina översättningar från finska till svenska av författare som Sofi Oksanen och Rosa Liksom. Prissumman är på 15 000 euro.

  Under de senaste åren har Janina Orlov genom sina översättningar öppnat dörrar för finska författare i Sverige. Hon har inte bara översatt romaner, utan också barnlitteratur som Aino Havukainens och Sami Toivonens böcker om Tatu och Patu, som på svenska blev Sixten och Blixten. I motiveringen rosas Janina Orlov för att hon i Sverige bidragit till att öka kännedomen om grannlandets litteratur.

  Totalt har Janina Orlov översatt ett trettiotal böcker från finska till svenska. Hon översätter också från ryska till svenska. Sedan 1997 är hon bosatt i Sverige. Priset delades ut av kulturminister Sanni Grahn-Laasonen vid en ceremoni i Helsingfors i dag.

  För Språktidningens läsare är Janina Orlov även känd som krönikör. Hon är en av fyra översättare som skriver i tidningen om just olika problem som översättare ställs inför. Nästa krönika av Janina Orlov publiceras i Språktidningen 1/2016 som är ute den 28 december.

  Anders

  Foto: Linda Forsell

  0 kommentarer
 • Att berätta om sina känslor är inte nödvändigt. Huvudets rörelser räcker för att identifiera hur en person mår. Det visar en studie utförd av forskare i psykologi från kanadensiska McGill University publicerad i tidskriften Emotion.

  Den som sjunger eller pratar rör ofta huvudet för att förstärka budskapet. Det kan exempelvis handla om att lägga huvudet på sned, att skaka på huvudet, att nicka eller att böja det. Betydelserna är visserligen inte universella, men även utanför Sveriges gränser är det vanligt att den som skakar på huvudet säger nej och att den som nickar säger ja.

  Huvudrörelserna syftar till att understryka vad talaren känner. Den här typen av kroppsspråk är enligt forskarna så vanligt att de flesta kan avslöja talarens känslor enbart genom att studera huvudrörelserna. Lyssnaren behöver inte höra vad som sägs eller sjungs. Den behöver heller inte se några ansiktsuttryck.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • För första gången utser Oxford Dictionaries något som inte är ett ord till årets ord. Utmärkelsen går i stället till smilisen tears of joy (’glädjetårar’). Under 2015 är det den flitigast använda smilisen i både brittisk och amerikansk engelska.

  Smilisen tears of joy har använts i engelskan sedan 1997. Men det är i år som användningen har exploderat. Tears of joy
  utgjorde i år 20 procent av alla smilisar i brittisk engelska och 17
  procent av alla smilisar i amerikansk engelska. Under 2014 var
  motsvarande andelar 4 respektive 9 procent.

  Andra heta kandidater var ad blocker (’annonsblockerare’), Brexit (’Storbritanniens eventuella utträde ur EU’), Dark Web (’den del av internet som inte indexeras av sökmotorer’), on fleek (’attraktiv, mycket bra’), lumbersexual (’manlig stadsbo som odlar en stil som om han skulle leva ett hårt vildmarksliv’), refugee (’flykting’), sharing economy (’delningsekonomi’) och they (’personligt pronomen som syftar på en person av ospecificerat kön’).

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Kommunistpartiets femårsplan för åren 2016 till 2020 innehöll en uppmärksammad nyhet – Kina går från ettbarnspolitik till tvåbarnspolitik. Det blir alltså tillåtet att ha två barn i stället för ett. Regeringens mål är att antalet nyfödda barn ska öka med tre miljoner om året.

  Kina har länge drivit ettbarnspolitik. Den har enligt kommunistpartiet haft stor betydelse för landets ekonomiska uppsving. Men statens försök att kontrollera befolkningen har också orsakat mängder av – ofta sena och farliga – aborter och oregistrerade barn, som fötts trots begränsningarna, och som i dag närmast är rättslösa. Ettbarnspolitiken har även lett till ett stort överskott på män.

  Ettbarnspolitiken har dock inte varit absolut. På landsbygden har det varit tillåtet att ha fler än ett barn. På sistone har även begränsningarna luckrats upp i städerna.

  När regeringen i femårsplanen för 2016 till 2020 överger ettbarnspolitiken till förmån för tvåbarnspolitik är det inte medborgarnas valfrihet som är avgörande. Regeringens förhoppning är i stället att antalet nyfödda barn ska öka med tre miljoner om året. Det kan i sin tur betyda att tillväxten ökar med 0,5 procent om året.

  Vällingtillverkare jublar över Kinas tvåbarnspolitik lyder en rubrik i Veckans Affärer om den nya politiken. Expressen skriver att det inte är överskottet på män som föranlett beslutet:

  Men det är en helt annan obalans som har lett Kina till att nu överge enbarnspolitiken till förmån för en tvåbarnspolitik. Det handlar, precis som i många andra länder, om ålder. Kinas befolkning blir allt äldre och antalet som föds i Kina har i flera år varit mindre än de som dör.

  Sveriges Radio rapporterar att beskedet fått ett positivt mottagande bland medborgarna. Men det kan ta tid att förverkliga de nya riktlinjerna. Under tiden kommer tvåbarnsföräldrar alltjämt att riskera straff:

  När det blev känt att den hårda kinesiska ettbarnspolitiken ska avskaffas efter mer än 30 år och ersättas av en allmän tvåbarnspolitik drog många en lättnades suck, och beslutet har blivit uppskattat av den kinesiska allmänheten. Men trots att beslutet i det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté innebär en säker omsvängning, så måste den nya politiken först skrivas in i lagen. Eftersom barnbegränsningen följer lokala regler måste dessutom alla provinser också hinna skriva nya regelverk innan alla familjer kan få formella födelsetillstånd för sitt andra barn.

  Tvåbarnspolitik är belagt i svenskan sedan 1995. Användningen har ökat de senaste åren i takt med att det i Kina diskuterats en förändrad politik.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Svart vrålapa (bilden) är inte större än en medelstor hund men kan vråla som en tiger. Förklaringen är ett ovanligt stort tungben. Djupare vrål kommer i regel från apor med mindre testiklar – medan djur med större testiklar vrålar mindre.

  Två lösningar på samma problem. Så beskriver forskare i biologi skillnaderna mellan olika arter av vrålapor. Studien, som handlar om hur de kommunicerar för att attrahera en partner, är publicerad i tidskriften Current Biology.

  Vissa vrålapor har stora tungben. Det ger hanarna möjlighet till djupa läten som förstärks av struphuvudet, och som kan få honorna att tro att de är större än vad de i själva verket är. På det sättet kan vissa hanar skaffa sig ett övertag i kampen om honorna. De kraftfulla lätena får dem att framstå som starka nog att hitta tillräckligt med föda.

  Andra vrålapor har i stället stora testiklar men mindre tungben. De vrålar varken lika högt eller djupt som aporna med större tungben. Deras evolutionära fördel är enligt forskarna just testiklarnas storlek.

  Forskarna hävdar att det är omöjligt för vrålapan att både ha testiklar och tungben större än genomsnittet. De olika dragen tros därför ha utvecklats på olika håll. En art av vrålapor fick fler ungar när hanarna hade stora testiklar, en annan art fick fler när det i stället var tungbenen som var ovanligt stora.

  Lätena beskrivs som mycket viktiga för vrålapornas reproduktion. Det är en slutsats som går tillbaka till Charles Darwin, som själv ansåg att vrålen hade en avgörande betydelse. Det ofrivilliga ”valet” mellan tungben och testiklar betraktas därför som en unik evolutionär kompromiss.

  Vrålapor finns i Central- och Sydamerika. Skillnaderna mellan de olika arterna är stora just när det gäller tungbenet. Hos hanar av olika arter kan det vara upp till tio gånger större. Inom en art kan hanar ha tre till åtta gånger större tungben än honorna.

  Anders

  Foto: Mariana Raño

  0 kommentarer
 • Utbredd fysisk och psykisk ohälsa som påverkas av starka känslor av begränsad förståelse från omvärlden. Så ser vardagen ut för personer med Ushers syndrom, en form av dövblindhet. Det fastslår Moa Wahlqvist (bilden) i en avhandling i handikappvetenskap vid Örebro universitet.

  I Sverige finns cirka 1 500 personer med dövblindhet. Omkring hälften av dessa har Ushers syndrom, en ärftlig sjukdom som finns i tre olika former. Vissa föds döva medan andra föds med en hörselnedsättning, som antingen är stabil eller försämras med tiden. Att synen blir sämre med åren gäller alla tre formerna av Ushers syndrom. Synnedsättningen kan börja så tidigt som vid fyra års ålder. Nedsatt balans är en annan utbredd konsekvens.

  Ushers syndrom är en av de vanligaste orsakerna till dövblindhet. År 2007 antogs en gemensam nordisk definition av dövblindhet. Den har senare både reviderats och godkänts av Dövblindrådet:

  Dövblindhet är ett specifikt funktionshinder. Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Dövblindhet begränsar en persons möjlighet att delta i aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället i sådan grad, att samhället måste underlätta genom att tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar.

  Moa Wahlqvist har genomfört den första undersökningen av personer med Ushers syndroms hälsa. Resultaten är på flera sätt nedslående. Både den fysiska och den psykiska hälsan är sämre än hos den genomsnittliga svensken. Nedsatt syn och hörsel bidrar till att minska tilliten till andra personer.

  Negativt för personer med Ushers syndrom är också den bland allmänheten begränsade kännedomen om sjukdomen. Inte sällan måste de försöka förklara dess konsekvenser. Det är ett faktum som enligt Moa Wahlqvist förstärker många personers uppfattning om sig själva som oförstådda.

  Positiv inverkan på hälsan har cochleaimplantat. De ger förbättrad hörsel och kompenserar därför i viss mån för den försämrade synen.

  Moa Wahlqvist disputerar i morgon den 13 november. Här kan du läsa om taktilt teckenspråk, som används av personer med dövblindhet.

  Anders

  Foto: Pressbild

  0 kommentarer
 • Läshunden har redan tassat in i svenska klassrum. Då är det elever som läser för hunden. Nu kommer doftboken som ska göra läsningen till ett nöje för både två- och fyrbenta.

  Doftboken Is that my dinner? har tagits fram av en amerikansk hundmatstillverkare och en reklambyrå. Den handlar om en hundvalp som letar efter mat och är avsedd för barn och hundar.

  Tanken är att hunden ska krypa upp i soffan tillsammans med lillhusse eller lillmatte. Medan barnet läser berättelsen kan hunden krafsa på sidorna som preparerats med dofter av mat. Med boken följer dessutom smakprover på hundmat.

  Is that my dinner? började i går att delas ut i amerikanska djurbutiker.

  Anders

  Foto: The Honest Kitchen

  0 kommentarer
 • Flerspråkiga förskolebarn har störst nytta av pekplattor. Den nya tekniken gör att de kan tala sitt modersmål med barn på andra förskolor. Det visar en licentiatavhandling i pedagogik vid Uppsala universitet.

  Bakom studien står Petra Petersen. Hon har följt femtiotalet förskolebarn i åldern ett till fem år. Samtliga är tvåspråkiga och talar såväl svenska som finska.

  Barnen går i förskola i ett av Sveriges 23 förvaltningsområden för finska. Det innebär att barnen har rätt att använda finska i förskolan. Ofta måste de dock använda svenska eftersom personalen inte talar finska.

  Pekplattans intåg gör enligt Petra Petersen att de finsktalande barnen ändå kan vässa sina färdigheter i språket. Pekplattorna var utrustade såväl med Skype som med en finsk ordbok med både bilder och tal.

  Mest nytta hade barnen av Skype. Programmet gjorde att barnen kunde prata finska med barn på andra förskolor. Den talande ordboken var också nyttig, men den fick inte barnen att använda språket lika fritt som med Skype.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Modern teknik gör att föräldrar kan övervaka barns rörelser genom gps. En sådan metod är geostaket. Då larmas föräldern om barnet rör sig utanför ett visst område.

  Geostaket är en förkortning av geografiskt staket. Tekniken gör det möjligt att övervaka en persons rörelser genom gps. Det finns till exempel appar som kan kopplas till en annan mobiltelefons gps-funktion. Om mobilen befinner sig utanför det område som angivits i appen får appinnehavaren ett meddelande.

  I praktiken handlar det alltså om digital övervakning. Catarina Nilund, kurator vid Bris, är inte enbart positiv till tekniken. Hon säger till SVT att även barn har rätt till ett privatliv och att begå misstag är en del i att bli vuxen. Det är dock inga aspekter som framkommer i marknadsföringen av appar och gps:er som fungerar på det här sättet:

  ”Spring i benen och nyfikenhet till max: ett barn måste få utforska sin omvärld utan en massa ängsliga förmaningar och stränga åthutningar. Men självklart ska du ha koll.” Så lyder beskrivningen av en av många GPS:er som finns att köpa på nätet, som inriktar sig på barn. De är små, lätta, med en mängd olika funktioner. På en av nätsidorna finns en GPS med ett så kallat ”Geo-staket”, som gör att ett larm utlöses om GPS:en lämnar ett särskilt område. Man kan även ringa upp GPS:en för att kunna höra vad som händer omkring den – en funktion som kallas ”avlyssning”.

  I vissa fall används mobiltelefonens gps. Men det finns också särskilda gps:er som till exempel kan placeras i en persons väska. Även här är det en app som sedan ger innehavaren uppgifter om var personen befinner sig:

  Vill du vara säker på att ditt barn inte lämnar hemmet, kvarteret , skolan utan att du får reda på det? Med GPSLogiks app och P1 gpsändare kan du definiera sk. geo- staket. (Säkra zoner) vartsomhelst det passar dig. Du kan hur många zoner och kalenderspärrar som helst! Om geostaketet överträds får du omedelbart ett SMS som ger dig möjlighet att reagera på detta omedelbart. Geozoner kan enkelt läggas till, tas bort eller raders på några få sekunder. Det är mycket enkelt.

  Geostaket finns även kopplade till fordon. Då slår funktionen larm om bilen rör sig utanför ett visst område – något som skulle kunna betyda att den blivit stulen:

  VL-GPS380 har GEO-staket (GEO fence) vilket möjliggör larm om fordonet eller maskinen flyttas utanför specificerat geografiskt område.

  Samma teknik används också till husdjur – främst hundar och katter:

  I dagens värld med den förbättrade tekniken har många av våra dagliga uppgifter blivit ganska lätta och enkla. Till exempel med hjälp av den nya hund GPS-system kan ägaren av en hund spåra hans/hennes husdjur mycket lätt. Tekniken av GPS finns i hundens halsband och det kan hjälpa att spåra hunden var den än går genom att ringa numret till GPS tjänsteleverantören. Via Internet kan du faktiskt också komma åt din hund när som helst! Du kan även ange virtuella gränser (även kallad geo-staket) för att hålla ditt husdjur säkert.

  På engelska talas det om geo-fence.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Strunta i kroppsspråk och magkänsla – och fokusera i stället på vad som sägs. Så har du störst chanser att avslöja en lögnare. Det hävdar forskare i psykologi vid universitetet i brittiska Huddersfield.

  Inte sällan sägs det att en lögnare kan avslöjas med hjälp av en analys av kroppsspråket. En rörelse som ofta pekas ut som ”misstänkt” är till exempel om en person som talar lägger handen för munnen. Andra hävdar att magkänslan är bästa sättet att identifiera en lögn. Människan skulle alltså med hjälp av intuitionen kunna skilja på sanning och lögn.

  Men forskare från University of Huddersfield håller inte med. I en studie publicerad i tidskriften Journal of Experimental Psychology: Applied skriver de att den effektivaste metoden är att välja ut en viss ledtråd som kan kopplas till lögner.

  En sådan ledtråd är om talaren uppenbarligen får tänka till ordentligt när den berättar något. En talare som gång på gång behöver anstränga sig på detta sätt är ofta en lögnare. En sådan person kan avslöjas genom att noga lyssna på berättelsen.

  Slutsatsen är ett resultat av en studie där personer från gatan fick erbjudande om att medverka i en dokumentär om turism. Där skulle de uttala sig både om resmål som de hade besökt och om resmål som de inte hade besökt. Av rekryterarna fick de beskedet att regissören inte skulle kunna identifiera några lögner. Deltagarna blev alltså uppmanade att ljuga samtidigt som de fick veta att de skulle komma undan med osanningarna.

  Intervjuerna med deltagarna filmades. Forskarna kunde därefter analysera skillnaderna i beteendet när deltagarna talade sanning och när de ljög.

  Det bästa sättet att inte gå på en lögn är alltså att fokusera på vad som sägs och lägga mindre vikt vid kroppsspråk och magkänsla. Det betyder inte att magkänslan inte kan vara korrekt, men att bara lita till den innebär enligt forskarna att andra viktiga redskap inte kommer till användning.

  Metoden är dock långt ifrån säker. Lögnerna kunde identifieras i omkring 60 procent av fallen.

  Ändå anser forskarna att den har framtiden för sig jämfört med exempelvis en lögndetektor. De hävdar att lögndetektorn skapats utifrån felaktiga förutsättningar. Den som ljuger gör det ofta för att slippa berätta en sanning som skulle orsaka ännu större besvär. Därför är lögndetektorns metod, som går ut på att mäta ångestliknande känslor, vilseledande enligt forskarna.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på Blogg