Prenumerera på bloggen
 • Över hela världen träder kvinnor fram och berättar om övergrepp. Berättelserna samlas under hashtaggen #metoo. De som nu redogör för sina upplevelser kallas ibland #metoo-kvinnor.

  De senaste tre veckorna har präglats av hur offer för allt från sexuella trakasserier till våldtäkter berättat offentligt om övergreppen och förövarna. Det var då som skådespelaren Alyssa Milano (bilden) uppmanade kvinnor att inte längre tiga om dessa händelser. Hon gjorde det på Twitter där hon bad personer dela med sig av sina erfarenheter genom att skriva me too. Uppmaningen fick genom hashtaggen #metoo ett enormt genomslag.

  Inte minst i Sverige var det många kvinnor inom mediebranschen som avslöjade manliga kollegor. Även här handlade det om allt från olämpliga kommentarer till våldtäkter.

  De personer som träder fram kallas alltså ibland #metoo-kvinnor. Så här beskriver en ledarskribent fenomenet i Södermanlands Nyheter:

  #metoo-rösterna verkar ha förvånat många män men för kvinnor var det knappast en överraskning att det är så pass många som har blivit utsatta för något. Bakom varje # metoo-kvinna finns minst en man som begått ett övergrepp. Kvinnor har länge vetat att en våldtäktsman inte är uppenbar. Det kan vara snälla killen i klassen, på krogen eller på jobbet. Det är inte alla män – men det är för många män och det är nästan enbart män.

  I Expressen kommenterar Clara Lidström reaktionerna på uppropet:

  Nu klagar vissa män på att de känner sig osäkra på spelet mellan man och kvinna. Att alla dessa neurotiska #metoo-kvinnor begränsar dem. Välkommen till vår värld! Vi kvinnor är redan osäkra på det sociala spelet. Men medan din rädsla handlar om oro för att uppfattas som plump eller sexistisk är vi rädda för våra liv. Vi begränsar oss i de kläder vi bär, var vi vistas ute på kvällen, hur vi interagerar med män och hur mycket vi dricker. Nej – alla män begår inte övergrepp. Men hur ska vi kunna se skillnad? Vi måste vara på vår vakt.

  Anders

  Foto: Luigi Novi/Wikimedia Commons

  0 kommentarer
 • I veckans kviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Lägre tonhöjd i självsäkra stunder – och högre tonhöjd när samtalspartnern har hög social status. Så förändras människors tal under anställningsintervjuer. Det visar en forskarstudie publicerad i PLOS ONE.

  Att människor ändrar tonhöjd efter situation är känt sedan tidigare. Nu fastslår forskare i psykologi vid University of Stirling, Storbritannien, att förändringar påverkas av social status. Tonhöjd är ett sätt att både visa dominans och underkastelse.

  Testpersonerna fick vara med om fejkade anställningsintervjuer. Både män och kvinnor anpassade sina röster efter olika situationer. När intervjuaren uppfattades som dominant använde de högre tonhöjd. Detta är enligt forskarna ett sätt att visa underkastelse. Den som gör på detta sätt vill signalera att den inte utgör något hot mot en person som har hög status. När deltagarna fick frågor som var svåra och personliga använde de lägre tonhöjd.

  Men det fanns vissa undantag. Människor som själva uppfattar sig som dominanta – och som inte drar sig för att använda manipulation och hot för att nå högre status – använder i regel en lägre tonhöjd. De förändrar inte heller tonhöjden när de talar med en person som har hög status. Detta betyder enligt forskarna att de sannolikt känner sig lugna i en situation där många andra skulle känna sig osäkra.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • En lagom stor illustration i taget är bästa knepet när barn ska lära sig nya ord. Om illustrationer i barnböcker täcker hela uppslag eller är flera på samma sida går inlärningen inte lika bra. Det visar en studie publicerad i tidskriften Infant and Child Development.

  Stora och färgglada illustrationer kan vara ett sätt att få treåringar att intressera sig för böcker. När illustrationer används på rätt sätt kan de underlätta inlärningen av nya ord. Men de kan också hindra barnens inlärning.

  Det är forskare vid University of Sussex som har studerat hur barn lär sig nya ord genom böcker. De böcker som användes hade olika typer av illustrationer. Där fanns böcker med där det på varje uppslag fanns text på en sida och en illustration på en annan sida, uppslag med illustrationer som täckte nästan hela utrymmet och uppslag med flera olika illustrationer.

  De enkelsidiga illustrationerna var bäst för inlärningen. Med bild på en sida och text på en annan sida – där det nya ordet presenterades – hade barnen lätt att hitta fokus. Med större eller fler bilder visste barnen inte riktigt hur de skulle titta på sidorna. Antalet nya ord som de lärde sig halverades.

  De vuxna som läser för barnen kan dock hjälpa till med inlärningen. Genom att peka kunde de visa sambandet mellan bild och text. Då lärde sig barnen också fler ord.

  Men lagom är alltså bäst. Den som vill underlätta inlärningen bör enligt forskarna välja böcker med en illustration per uppslag.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Go the extra mile, identify opportunity, shift the paradigm och herd the cats. Så lyder några av de mest uttjatade klyschorna i amerikanska platsannonser. Bakom undersökningen står företaget Textio som har studerat språket i 250 miljoner jobbannonser.

  Det är inte bara i Sverige som platsannonser ofta förknippas med en viss typ av jargong. Här har det varit populärt att annonsera efter personer som kan ha många bollar i luften, som är proaktiva och som har förmågan att gasa och bromsa samtidigt.

  Samma typ av modeord och trenduttryck finns också i USA. Textio har tagit fram en lista över de 51 företagsklyschor som är mest utmärkande för de olika delstaterna och Washington DC. I Alaska talas det ofta om corporate values medan det som sticker ut på Hawaii är magic happens.

  Andra klyschor som ofta hörs även i andra sammanhang är verbfraser som push the envelope (Rhode Island), touch base (Tennessee), bring to the table (Mississippi), go the extra mile (Maine), herd cats (New York), identify opportunity (Kansas), shift the paradigm (Washington DC), increase productivity (Nevada) och build synergy (Arizona).

  Men det är inte bara verbfraser som utgör platsannonsspråkets signum i de olika delstaterna. I Nebraska är det overachiever, i New Jersey är det in our DNA, i Iowa är det exit strategy, i Michigan är det eye of the tiger och i Ohio är det out of the park.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • En direktare är en begravning utan ceremoni. I branschen har ordet använts länge – men nu blir det allt vanligare även i allmänspråket.

  Redan 1999 berättade Svenska Dagbladet om direktare. Då beskrevs fenomenet så här:

  Många dör i dag utan anhöriga eller vänner. Människor blir äldre, lever anonymare, har oftare brutit upp från hembygden. Begravningsbyråerna har rentav en ny term: ”direktare'”. De döda som transporteras direkt från bårhuset till krematoriet till minneslunden – utan ceremonier. Allt fler blir '”direktare'”.

  Då verkade det röra sig om en ganska ny företeelse. Med åren har direktare blivit allt vanligare. Det är en utveckling som väcker debatt. I Norran skriver prästen Hans Marklund om utbredningen:

  När dessa ”direktare” blir allt vanligare är det viktigt att inte skuldbelägga dem som väljer detta alternativ. I stället behöver vi fundera över hur vi ska underlätta för människor så att de förstår värdet av en rit – borgerlig eller kyrklig – och att det praktiska kring riten blir så enkelt som möjligt.

  Dagens Nyheter rapporterade i oktober 2015 om en stor ökning av direktare i Stockholms län:

  Statistik visar att begravning utan ceremoni eller ”direktare”, som det kallas i branschen blir allt vanligare, inte minst i Stockholms län. Förra året skedde nästan var tionde begravning, 9 procent, utan ceremoni, enligt statistik från Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, som täcker in halva branschen. I  hela landet var siffran drygt 4 procent.

  Det finns också begravningsbyråer som marknadsför just direktare:

  Direktare – Kremering utan föregående akt kring kistan

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Tolv svenska ord – några lite lättare och några ganska luriga – möter du i veckans kviss. Vet du vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Barn som talar två språk kan snabbare än enspråkiga skilja en röst från en annan. Det fastslår språkforskare vid NYU Steinhardt i USA.

  I en studie fick 41 barn visa upp sin förmåga att särskilja och identifiera röster. Drygt hälften av barnen talade bara engelska, resten talade både engelska och något annat språk. Detta andra språk var dock inte tyska.

  Alla ungar fick lyssna på engelska ord, uttalade med tysk brytning. Sedan fick de höra motsvarande ord på tyska. Forskarna frågade därefter om det engelska och det tyska ordet yttrades av samma person eller av olika personer.

  I ett annat test fick barnen se tre tecknade figurer som pratade med varandra. När barnen sedan fick höra ett enskilt ord skulle de pricka in vilken av figurerna som rösten tillhörde.

  Det blev tydligt att de tvåspråkiga barnen snabbare kunde både särskilja och identifiera rösterna. Förklaringen kan vara att de tvåspråkiga har större vana vid att höra både bruten engelska och främmande språk.

  Studien är publicerad i Bilingualism: language and cognition.

  Maria

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Equality är barnens ord i Australien och Nya Zeeland i år. Trump tar hem utmärkelsen i Storbritannien. Bakom utnämningarna står Oxford university press.

  Sedan några år tillbaka utser ordboksredaktionerna vid Oxford university press inte bara årets ord, utan de väljer även ett särskilt ord för barn. Förra året föll valet på refugee (’flykting’) i Storbritannien.

  Utnämningen görs efter läsning av uppsatser skrivna av unga talare. Deltagarna får i uppgift att skriva en uppsats utifrån ett visst ord. Detta ord fungerar som utgångspunkt för texterna.

  I Australien och Nya Zeeland var det många elever som valde equality (’jämlikhet’). Men de tog sig an ämnet och ordet på många olika sätt. Vissa skrev om jämlikhet mellan könen och inom äktenskapet. Andra behandlade exempelvis medborgerliga rättigheter och orättvisa löner.

  Andra populära ord visade även de på ett stort engagemang i olika samtidsfrågor. Många barn skrev om war (’krig’), freedom (’frihet’), diversity (’mångfald’), refugees (’flyktingar’) och pollution (’miljöförstöring’). Favoritämnen för många var också family (’familj’), soccer (’fotboll’) och friendship (’vänskap’).

  Barnens ord i Storbritannien utsågs på samma sätt. Här föll valet på Trump – ett egennamn som i uppsatserna ökat med 1 628 procent sedan 2016. Eleverna skrev inte bara om namnet på USA:s president Donald Trump. Ordet användes i texterna också som verb och som substantiv. I uppsatserna förekom avledningar som Trumplestiltskin, Trumpwinningtastic och Trumpyness.

  Andra ord och uttryck som allt fler barn skrev om var fake news (’falska nyheter’), Brexit och alternative facts (’alternativa fakta’).

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Shit!!! Nu exploderar språket =) Det är rubriken för ett panelsamtal om högt och lågt i svenska språket i Göteborg onsdagen den 15 november klockan 18. Inträdet är fritt!

  Medverkar gör Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen, Ylva Byrman, doktorand i nordiska språk och expert i Språket i P1, och Kristian Blensenius, doktor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Kvällen är en del av Språktidningens tioårsfirande. Evenemanget görs i samarbete med Göteborgs universitet och Folkuniversitetet.

  Samtalet är på Göteborgs litteraturhus, Heurlins plats 1, Göteborg. Det är ingen föranmälan, men antalet platser är begränsat så kom gärna i god tid!

  Här kan du läsa mer om evenemanget.

  Anders

  Foto: Linda Forsell/Privat

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg