Testa din ordförståelse i veckans kviss

0 kommentarer

I kvisset har vi valt ut tolv svenska ord. Samtliga finns med i Svenska Akademiens ordlista. Därifrån har vi också hämtat betydelserna. Vet du vad orden betyder?

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar