Svarta kopplas till våld genom förnamnen

0 kommentarer

En storväxt och aggressiv svart man som befinner sig långt ned på samhällsstegen. Det är egenskaper som förknippas med förnamn som Jamal och DeShawn – namn som traditionellt bärs av svarta män. Samma typer av negativa associationer finns till namn som Juan och Jorge.

Personer som själva säger sig ha liberala värderingar och befinner sig strax till vänster om den politiska mittfåran är i själva verket djupt fördomsfulla. Det hävdar forskare i antropologi vid University of California i Los Angeles. I en studie publicerad i tidskriften Evolution and Human Behavior visar de hur vita amerikaner i regel betraktar svarta amerikaner som våldsamma och misslyckade.

Forskarna lät testpersonerna läsa flera olika berättelser. I texterna varierades namnen på huvudpersonerna. Där fanns förnamn som Jamal, Darnell och De Shawn, som för det mesta bärs av svarta, namn som Connor, Wyatt och Garrett som förknippas med vita, Jorge och Juan som knyts till latinamerikaner, och Chen och Hukaru som får amerikaner att associera till invånare med asiatisk bakgrund.

Efter varje berättelse fick testpersonerna svara på frågor om huvudpersonerna. Trots att personerna i berättelserna agerade likadant bedömdes de på olika sätt utifrån sina namn. En Jamal sågs som mer hotfull än en Connor. Connor betraktades i sin tur som mer framgångsrik än Jamal. Testpersonerna antog även att det var Jamal och inte Connor som dömts för misshandel.

En annan skillnad var att vita män som troddes vara storväxta också troddes ha hög status i samhället. För svarta män var det tvärtom. Ju större de upplevdes vara, desto mindre framgångsrika trodde deltagarna att de var.

Samma mönster upprepades när huvudpersonerna bar namn som antingen förknippades med latinamerikansk eller asiatisk bakgrund. Jorge och Juan betraktades som farligare och mindre lyckosamma än Hukaru och Chen.

Om deltagarna hade varit befriade från fördomar hade de enligt forskarna gett personerna i berättelserna likvärdiga egenskaper.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar