Sms leder vården rätt i kris

0 kommentarer

Genom att skicka textmeddelanden med frågor om hälsa är det möjligt att snabbt samla information vid stora sjukdomsutbrott. På så sätt blir det lättare att ge rätt vård på rätt plats – och förebygga smitta. Det gäller speciellt på platser där folk har svårt att ta sig till sjukhus.

Under en ebola-epidemi i Liberia skickade forskare i hälsovetenskap ut sms med frågor till delar av befolkningen. Främst inriktade de sig på kvinnor och nyblivna mödrar. Det fanns en utbredd misstanke att kvinnorna tvekade att uppsöka sjukhus för att föda sina barn, eftersom de var rädda att bli smittade.

”Den här typen av sms-utskick kan ge ett direkt perspektiv på folkhälsan, vilket är speciellt värdefullt är i ett akut läge”, säger Rumi Chunara, forskare vid New York university of global public health.

De meddelanden som sänds till hälsorådgivare kan ge en bra bild av förändringar i hälsoläget, och sms och annan digital kommunikation blir ett bra komplement för att samla svåråtkomlig hälsoinformation. Rutinmässiga hälsokontroller kan annars ta månader att utföra och analysera i områden med svag infrastruktur.

Maria

Illustration: Istockphoto

Lägg till ny kommentar