Skriven dialog vässar argumenten

0 kommentarer

Den som vill vässa sina argument gör klokt i att skriva texter i dialogform. Det visar en studie publicerad i tidskriften Psychological Science.

Att skriva texter som belyser ett fenomen från flera olika håll kan vara svårt. Inte sällan har skribenter svårt att föreställa sig vilka motargument som kan dyka upp. Nu har forskare i psykologi vid Columbia University, USA, hittat en metod som utvecklar olika resonemang.

Deltagarna delades in i två grupper. Vissa fick i uppgift att under en timme skriva en diskussion mellan två politiska kommentatorer om ett borgmästarval. Andra fick samma faktauppgifter för att därefter få i uppdrag att skriva en uppsats om de två kandidaternas starka sidor. Bägge grupperna fick dessutom i uppdrag att skriva manus för en reklamfilm för en av kandidaterna.

De som skrev en text i diskussionsform använde fler jämförelser mellan de olika kandidaterna. De gjorde också tydligare kopplingar mellan kandidaterna och deras politiska förslag. I reklamfilmsmanuset kopplade de samhällsproblem till föreslagna lösningar. De var dessutom generellt mer kritiska till kandidaternas utspel.

Samma skribenter gjorde sällan några påståenden som saknade förankring i verkligheten. I den andra gruppen var det mer än hälften som framförde påståenden som saknade täckning. De hade dessutom inte lika djup förståelse för de olika ämnena.

Forskarnas slutsats är att dialogformen i sig gynnar ett kritiskt förhållningssätt. Den som kan betrakta ett fenomen utifrån olika infallsvinklar utvecklar dessutom förmågan att argumentera för sin egen sak och blir bättre på att förutse argument från meningsmotståndare.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar